ROMA STATION   
 
Roma stationsmiljö har ritats av arkitekten Jan de Gysser 

I december 2011 stod det klart att Föreningen Gotlandståget, av Regionala utvecklingsfonden Småland Öarna, beviljats medel för projektet Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, Etapp III + IV. Projektstart för Etapp III + IV var 1/1 2012 och projektet löper t o m 31/12 2014. Museijärnvägen Gotlands Hesselby Jernväg kommer när projektet är färdigt att gå mellan Dalhem (Hesselby station) via Halla (Tule station) till Roma samhälle.
Roma station anläggas på den norra delen av det fd bangårdsområdet i Roma. Stationen ligger norr om Roma Äldreboende.

På den här sidan presenterar vi den utformning som vi vill att stationen skall få: Länk till sidan om banutbyggnad Etapp III/IV Kambshagetorp- Roma station


I medlemstidningen Spårstumpen nummer 106 publicerade vi 3D-vyer över Roma station gjorda av Jan DeGysser. Sedan dessa har olika synpunkter gjort att vi har utvecklat förslaget. En förändring är att vi flyttat vattentornet norrut, till andra sidan av vändskivan. Det gör stationen mindre koncentrerad till stationshusets omedelbara närhet. Dessutom leder den nya placeringen till att ett lok som tar vatten inte är i vägen lika mycket. Enligt det första förslaget skulle det nämligen blockera både Spår 3 och spåret in till vändskivan.

Andra synpunkter som inte varit lika lätta att möta är skapandet av en illusion av att banan delar sig och att en linje går mot Visby med tanke på den gamla knutpunkten på platsen. Vändskivan blockerar detta så det blir en fråga om vad som väger tyngst, vändskivan i SlRJ:s gamla vändskivegrop eller ett spår genom denna (och vändskivan flyttad) som pekar mot stan?

På den här sidan presenteras arkitektens ritningar. Vi är mycket nöjda! Tack Janne för allt ditt jobb med att visualisera våra ideer! Det kan för övrigt tilläggas att den första versionen av bangården ritades på en servett på en restaurang i Uppsala...

Anders Svensson


Länk till sidan om banbygget Kambshagetorp- Tule- Stall Dalhem. Banan byggdes 2010-2012

Länk till bansidan med bilder och sträckbeskrivning om banan Kamshagtorp - Tule station - Stall Dalhem

Länk till bansidan med bilder och sträckbeskrivning om banan Kamshagtorp - Roma kungsgård - Roma station

Länk till sidan om Tule station som förvaltas av: Märta och Ingmar Lindkvists stiftelse för stöd till Föreningen Gotlandståget.
Föreningen Gotlandståget återuppbyggde under 2007 bangården vid Tule station med semafor och två spår.

Tänkt vy från Klostergården mot station och bangård

 

  


 


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

 

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida