INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY 2005
 


17 dec. 2005:
Arbetslördag

Trots frosten så fortsatte arbetena med ogräsrensningen av spår 1 (vid godsmagasinet). Inventering av försäljningsavdelningen påbörjades. Sonja hade lagat en mycket god lammstek till lunch!

19 dec. Gary och ett par vardagslediga fortsatte arbetena på spår 1. Sju helt uttjänta sliprar ersattes med två nya och fem bättre begagnade. En stoppbock togs fram som sedan skall ändras från 1 067 mm till 891 mm och placeras vid spårslutet i öster på spår 1.

  
Rensning av ogräs vid spår 1 östra ände                                                              Spår 1 och 2 sett mot öster.


22 nov. 2005: Arbetslördag

Arbetet med spår 3 fortsatte. Planering av underlaget för slipers utfördes med hjälp av ett laserpass. På GJ C44 togs den sista plåten av.  Sonja fixade god lunch som vanligt! 


10 nov. 2005: Banarbetsdag

Nio vardagslediga deltog i banarbetet denna vackra och ljumma höstdag (+11º). Spår 3 förlängdes västerut med en rälslängd 9 meter (14 nya sliprar lades i) Ogräsröjningen i spår 1 vid godsmagasinet fortsatte. 2 sliprar byttes mot bättre begagnade.

  
Spårbygge (spår 3) Stödräler för övergång spikades                                            Dagens nio meter spår är färdigt.


Ogräsrensning från spår 1 vid godsmagasinet.

I dagarna har även en del växling skett. Vagnar har åter ställts upp på spår 3 (Gp-finkan, sockervagnen och den nyrenoverade betvagnen) De låga öppna godsvagnarna (SGJ P 430 och KlRJ I 340)och Dalhems hytt har ställts in på spåret i Flattaket. 
Vår första sovvagn (Venavagnen SJ Cp 407) har inretts med fyra militärsängar och kommer ge fler möjligheter för aktiva att övernatta hos oss. Sängarna har köpts från nu nedlagda P18 i Visby.

  
Främst nyrenoverade GJ I 812                                                                                       SJ Cp (WL) 407 med militärsängar.


29 okt. 2005: GHJs nya signalsutrustning

Utrustning till Gotlands första bomanläggning på dryga 40 år anlände till ön under helgen.

Med hjälp av Stefan Halldén och hans lastbil hämtades en komplett bomanläggning från Falun samt diverse annan signalutrustning från ÖSlJ i Mariefred. Under lördagen lastades sakerna av vid stationen i Hesselby och på lastbilen lyftes för föreningen Gotlandståget överflödig järnvägsmateriel med 600 mms spårvidd. Materielen, mestadels enkla trallor, ska lämnas utbyte mot föremålen från ÖSlJ.
På söndagen den 30 okt. hämtades ytterligare signalmatrial i Mariefred som semaforvingar mm samt även två stycken plattformsgrindar!

Från GHJ vill vi rikta ett mycket stort tack till ÖSlJ i Mariefred för ett utmärkt samarbete i dessa frågor! TACK!

  
Den fullastade lastbilen i Visby                                                                                        Framme i Hesselby med bl.a. två semaformaster

  
Ilastning vid godsmagasinet                                                                                              Överflödig järnvägsmateriel för 600 mm lastas på 

  
Ett vevställverk från Småland                                                           De två bomdriven lyftes av flaket

Foton: Rasmus Axelsson


15 okt. 2005:  Arbetslördag med banarbeten

Vi var cirka tio aktiva som även fikade och åt lunch hos Sonja i caféeet. Hon serverade utmärkt ärtsoppa med pannkaka. Följande arbeten utfördes:

Banavdelningen: Banarbeten stod som den huvudsakliga arbetsuppgiften denna lördag. Vi hade mycket god hjälp av Kenneth Jakobssons grävmaskin att gräva ur för det "nya" spår 3. Dessutom passade vi på att gräva bort grästorven mellan spår 2 och 3 samt att vi släntade marken mellan spår 3 och vagnhallen.  
Förutom det grävdes kanterna till resterande spår 3 samt 4 rena från (o-)gräs. Avslutningsvis grävde grävmaskinen bort grästorven mellan spår 1 och 2 vid godsmagasinet. 

Som närmast kommande arbetsuppgift skall spår 1 vid godsmagasinet rensas från ogräs.

Maskinavdelningen: Dalhems panna kalltrycktes med fyra kilos tryck. Ytterligare detaljer på pannan som ångdomen har monterats. Vi jobbade även vidare med GJ C44.

    
På dessa bilder syns tydligt hur manuell kantgrävning har skett samt att grävmaskinen grävt bort grästorven mellan spår 1 och 2 vid godsmagasinet.

    
Grävmaskinen i arbete.                                                                                                Före: Området mellan spår 3 och vagnhallen den 21 juli 2005                                                                                              

   
Efter: Foton efter att grävning och släntning hade utförts

  
Vi körde även ett bettåg vilket är passande i dessa betupptagningstider!        Dalhems panna i verkstaden   

  
    Vy av stationsområdet från det (ännu) igenvuxna spår 1 vid Godsmagasinet. 
                          


10-14 okt. 2005:  Avträdets tornhuv renoveras, svarven är på plats

      

Tornhuven till avträdet var i dåligt skick. Den har plockats ned och allt utom taket har nytillverkats av Kjell Björklund. I tornhuven finns ventilationen till toaletterna. 

  

Den 14 oktober lyftes tornhuven upp och sattes tillbaka på avträdes tak. Numera går pappen en bit upp på tornhuven för att förebygga liknande rötskador.

En större gammal svarv har köpts in till Föreningen från en privatperson i Dalhem. Den kommer väl till användning vid Dalhems renovering och allt annat på en museijärnväg. Den har lyfts in och monterats på plats i målarverkstaden Den fungerar alldeles utmärkt och redan har den använts för svarvning av delar till ångloket Dalhems renovering!


30 sept. 2005:  Arbetet med Dalhem går vidare samt banarbete i Hesselby

      

Ångloket Dalhems samtliga tuber är kragade. På bilden syns tubändarna i eldstaden samt ovan dem de nytillverkade stagbultarna. Tubrören tillverkades i mitten av 90-talet. Inför den snart kommande kalltryckningen av pannan håller Eve på att montera alla manometrar och kranar som hör till pannan. Överst på pannan syns säkerhetsventilen som har dragits med lokets egen fasta nyckel! (märkt SJ 3073 !) 

  

Vår bangård håller sakta men säkert på att befrias från gräs. Under dagen har 55 meter av spår 2 rensats från tjocka grästorvor. Detta arbete påbörjades senaste arbetslördag och har avslutats idag den 30 sept. Övergången vid Stoppbocken mot Visbyvägen har grusats.


17 sept. 2005:  Arbetslördag i Hesselby

     

Cirka tio medlemmar deltog i lördagens arbete. Det var mest arbeten för Banavdelningen. Ungefär 50 stycken slipers (i varierande skick) från den rivna delen av spår 3 plockades upp. Gräskanterna mot spår 1 och två på bangården skars raka. En hel del gräs togs bort från slipersändarna vilket sparar dem. 
Längs med linjen lades ytterligare ett rör ned för att leda bort regn- och smältvatten mot diket. 3 slipers byttes på linjen. 
För Maskinavdelningen skedde tjärstrykning av insidorna på de öppna vagnarna på bangården. Arbeten utfördes även på GJ C44. Målning av fönster på Flattaket och verkstaden skedde för Fastighetsavdelningen. Sonja ordnade som vanligt god mat! (fotona ovan är tagna av Rasmus Axelsson)


16 sept. 2005:  Betvagnen GJ I 812 är färdig efter renovering!

  

Renoveringen är nu i stort sett klar. Allt virke har monterats. Endast märkning och målning av hjul och lager återstår! Nisse, Gary och Kjell har gjort ett jättefint arbete!
Vagnen kom till föreningen 1972 från Sockerbolaget. Den hette då SSA I 812. Ursprungligen levererades den från Fole Mekaniska verkstad 1894 till Sockerbolaget. Under en period gick den på Ronehamnsbanan som RHJ I 812. Från 20-talet fram till förstatligandet gick den som GJ I 812.

Spår 3 har rivits! 

  

Den västra delen av spår 3 har rivits. Våra vagnar står nu på spår 2. Detta görs för att lägga in nya sliprar samt bygga en växel till den kommande vändskivan. Detta innebär att spår tre kommer att byggas klart under hösten/vintern. Då är den historiska bangården i det närmaste komplett.


Renoveringen av SlRJ 3 "Dalhem" fortsätter!

  

Renoveringen av ångloket "Dalhem" har åter tagit fart. Eve Jansson är åter på ön och leder arbetet. Sedan bilderna togs den 30 aug. har samtliga tuber satts in och pressats! 

Klicka på länken för att ta del av mer om ångloket och renoveringen


Museijärnvägens dag. GHJs säsongsavslutning 21 aug. 2005

Trafiksäsongen 2005 avslutades den 21 aug. med "Museijärnvägens dag".  Klicka på länken för att se bilderna!


Arbetslördagen den 20 aug.

Arbetslördagen ägnades till största delen åt banarbete. Vid övergångarna över spår 5 och 6 vid vagnhallen spikades stödräler och de grusades. Längs med banan kontrollerades samtliga rälsskarvars sliprar och flera av dem stoppades. Ogräs från banvallens kanter rensades bort på en del av sträckan.
Förutom banarbete skrapades och målades fönstren på "Flattaket". Under veckan har även arbetena med väggarna till betvagnen GJ I 812 tagit fart.

      
Arbete med skenskarvar längs med linjen.              .                             Nygrusade övergångar framför vagnhallen                                          GJ I 812                    


Sommartrafiken samt nymålade betvagnar 

Efter en inledande svag start på sommarsäsongen med nära 30-gradig värme så har vi haft en bra sommar med många trafikdagar med bra museiväder! 
I år har 6 119 resenärer rest med oss. Det är en ökning med 611 jämfört med 2004. Årets bästa trafikdag (förutom Tomtetåget) var torsdagen den 4 aug. med 374 resenärer!

  
20 juli. Stinsen i väntan på att tåget skall komma in på spår 1.                   Mycket folk vid tåget i samband med av och påstigning 

  
27 juli. Dalhems underrede har väl klätts in som skydd                           Tre av våra ännu ej renoverade betvagnar har målats av vår praktikant Kjell.


Cementa fjädring har reparerats

7 aug. Cementa: Tyvärr brast en av de två bultarna till vänster bladfjäder vid den sista turen den 7 aug. Den 14 aug var loket provisoriskt lagat. Vid säsongsavslutningen den 21/8 var fjädringen nyrenoverad!

  
Reparation av fjädringen på Cementa den 11 aug.                             GJ H 245 har fått ny färg som skyddar vagnen mot väder och vind                    


Akut banarbete pga "vattenskada" 4 aug.

På grund av kraftigt regn har banan på en kortare sträcka straxt före Ekens hpl underminerats. Spår och slipers har på en kortare sträcka sjunkit och på en kortare sträcka höjts.
Detta åtgärdades av Banavdelningen med tre man den 4 augusti. Stoppning och ogräsrensning av sträckan har skett. För att förebygga liknande "vattenskador" har ett dräneringsrör lagts genom banvallen mot diket.


Stoppning av spåret. Foto: Sven Karlsson          
 

En ren och snygg banvallssträcka! Foto: Sven Karlsson
  

 Provkörning, sliprarna låg still! Foto: Sven Karlsson 
 

Spår 5 renoverades den 20-28 juli

Gästande aktiva från ÖSlJ (Mariefred) har under veckan bott på stationsområdet och har hjälp oss med trafiken samt med att plugga en läckande tub i "Cementa".
Den 20 juli på morgonen tog de tag i spår 5 utanför vagnhallen som var i delvis mycket dåligt skick. Två rälslängder lyftes bort. Slipers och grus grävdes bort. Därefter har underlaget packats och nya slipers lagts ut.

Samtidigt pågick ordinarie trafik på spår 1 och 2. Många resenärer hade lockats till Hesselby på grund av det ostadiga vädret! Cementa var trots banarbetet helt bemannad med ÖSlJ-personal!  På kvällen bjöds dagens tjänstgörande personal samt de åtta ÖSlJ-arna som tack för denna vecka på middag som Sonja i caféet lagade till.

Den 21 juli fortsatte arbetet, rälerna lades åter ut, växeln baxades sedan cirka 25 cm i sidled (mot spår 4) Detta kommer att ge växeln en mycket bättre geometri!
Innan kvällen var slut så hade allt spikats och stoppats så att spåret kunde provköras och därefter kunde även tågsetet åter köras in på spår 5!!!

Den 22 juli fortsatte i arbetet i mindre skala. Stoppning av slipers och kompletterande grusning utfördes. Ytterligare två slipers byttes.
Den 28 juli byttes kvarvarande tre slipers närmast portarna. Dessa tre höll i 27 år och var nu i usel kondition.

Totalt har 24 nya vanliga slipers och två långa slipers till växelklotet lagts in på spår 5. Under arbetet med spår 6, byttes dessutom 2 vanliga samt sex växelslipers ut i växeln mot spår 4. Bangården mellan verkstad och vagnhall är nu i mycket gott skick!

Ett stort tack vill Föreningen Gotlandståget rikta till våra gäster från ÖSlJ! Ni har varit till mycket stor hjälp för oss!                                       

  
De första rälerna bars bort. 20 juli.                                                               Växeln lyftes upp och slipers drogs ur och nya drogs in under växeln. 20 juli.

  
Grusbädden grävdes ur. 20 juli.                                                                     Nya slipers på plats. 20 juli.

  
 21 juli. Rälsen är åter på plats. Ångloket höll på att eldas på.                 21 juli kl. 17.15. Provkörning med Cementa och SJ Z4p 397. Foto: Mats Furucrona, ÖSlJ

  
 22 juli. Spår 5 i stort sett färdiggrusat.                                                        22 juli. Hela den "nya" bangården


Spår 6 färdigbyggt och provkört den 28 juni!

Den 28 juni spikade Banavdelningen klart spåret samt skruvade fast det sista skarvjärnet. Därefter kunde vi provköra spåret i sin helhet med SJ Z4p 397. Det första nybyggda spåret vid GHJ sedan 1998 är ett faktum! 

  
Den yttre rälen spikas                                                                                     Nya hål i rälsen för skarvjärnen skars upp.

    
Sista skarvjärnet spikade fast                                                                       Provkörning! Äntligen dryga 20 år efter att vagnhallen blev klar!

  
Spår 6 från väster (vagnhallen)                                                                     Spår 6 med den i höstas byggda växeln.

Till spåret har det gått åt 54 nya vanliga slipers (180 cm) samt 18 nya växelslipers av varierande längd. Dessutom har 2 vanliga samt sex växelslipers bytts i den västra växeln på spår 5.

FILMKLIPP! För er som har bredband kan ni titta på ett videoklipp från provkörningen med SJ Z4p 397 (2 MB) Klicka här!


Arbetslördag samt SÄO-prov och genomgång av trafikbestämmelser den 18 juni

Staffan Beijer gick igenom de reglementen som finns för trafiken, uniformering samt läkarundersökningar som krävs vid vår järnväg. De som genomgått trafikkursen i vår skrev den skrivning som avslutade kursen.

Under resterande del av dagen arbetade vi med att städa ur Tule station inför sommarens uthyrning. Hesselbys stations fönster fick sig en välbehövlig tvätt.
Banavdelningen arbetade vidare med spår 6. Rälernas skarvjärn skruvades ihop samt att den södra rälens skarvjärn spikades. Samtliga slipers justerades. Grusning skedde av den växel som byggdes i höstas från spår 5 till spår 6. 

      


Dalhems stagbultar levererade och monterade och nitade!

Se sidan om SlRJ 3 Dalhem. Från Hallberg & Sekrom i Visby har stagbultarna levererats. Dessa har monterats under ledning av Eve Jansson.

     
Stagbultarna innan nitningen påbörjades. 6 juni.


Stagbultarna nitades färdigt den 17 juni av Eve & Lars-Åke! Bra jobbat av dem!


Gotlands Attraktions dag= årets första ordinarie trafikdag den 6 juni  

Tillsammans med alla Gotlands Attraktioner hade vi öppet med ångtåg, café och museum öppna. Dagen till ära åkte barn upp till 12 år gratis i föräldrars sällskap..

     


Chartertåg den 22 maj

Roma pastorat hyrde ångtåg för pastoratets barngrupper med flera. Trots regn så blev det två uppskattade resor tur och retur till Eken. 134 resenärer medföljde tågen.

     


Arbetslördag den 21 maj

Under lördagen var vi åtta aktiva i Hesselby, solen sken och det var 18º varmt! Maskinavdelningen eldade på "Cementa" för första gången för säsongen. Loket gick även igenom  och provkördes under dagen. På GJ C44 arbetades det vidare med demontering av plåtar och lister på vagnen. En del växling utfördes även.
Banavdelningen arbetade med spår 6 (det norra spåret i vagnhallen) Grusbädden jämnades till med hjälp av en ny modernitet: laserpass samt med "vibbra". Därefter lades slipers och räls ut. Ett antal rälslängder skruvades även ihop innan det var dags att sluta för dagen. Sonja ordande med god lunch. 

     

     


Arbetshelg valborg

Under lördagen så jobbades det åter i Hesselby. Trafikvagnarna besiktades och godkändes. Grus lades ut på spår 6. Arbetet med GJ C44 fortsatte. Växling och provkörning av spåret utfördes. Den 7 maj byttes även två slipers i växeln vid flattaket.

     


Broinspektion av järnvägsbroarna över Roma kanal och Dalhemsån

Som ett led i arbetet med förstudien om banans utbyggnad utförde en konsult från Vägverket Produktion den 28 april, kontroll av de båda järnvägsbroarna mellan Hesselby och Roma. Konsulten kom fram till att båda är i gott skick och att endast smärre åtgärder som målning och fogning behöver utföras innan tåg kan köra på broarna. Detta var ett viktigt besked då Föreningen inte har säkert känt till hur broarnas kondition var. Brokonsulten hade sett många mycket sämre broar på fastlandet.

       
Bilder från Slite-Roma Jernvägs bro över Roma kanal. Byggd 1900 vid Göteborgs mek. verkstad. Imponerande att kunna frakta hit den!  


En "ny" vändskiva anlände som gåva från AGJ den 27 april!

Föreningen Gotlandståget har fått en 6 meters vändskiva i generös gåva av AGJ (Anten-Gräfsnäs Järnväg). Vändskivan anlände per lastbil till Hesselby på förmiddagen. Pivot och ringräl kommer att hämtas vid kommande transport från AGJ. Vändskivan planeras att användas i den framtida Romakloster station.


Caféets renovering färdig!

Efter påsk har Karlströms golv lagt in ny plastmatta i kök och serveringsdel. I Hesselbysalen har Gary och Nisse sedan slipat trägolvet och lackat det tre gånger. Därefter har alla bord och stolar burits in i den fräscha samlingssalen. Tyvärr har renoveringen kostat Föreningen cirka 25 000:- Vattenskadan under kyldisken som orsakade renoveringen täcktes tyvärr inte av vår försäkring. 

              
Bilderna överst: Hesselbysalens nylackade golv samt ny plastmatta i köket den 25 april.     
Foton från den feb- mars. Det gamla undergolvet samt golvspånskivor och masonite som lades in som underlag för den nya plastmattan. 

Renoveringen gick till så här: Inne i köket plockades all inredning i köket undan. Golvet bröts upp och den konstruktion som gjordes på 70-talet med plast direkt på betongplatta och därefter träreglar med Gullfiberfyllning har inte varit lämplig. Vi har lagt in en tunn "platon"-liknande matta samt sedan tunna markisoleringsskivor innan det blev dags för undergolvet.


Betvagnen GJ I 812 

Vår praktikant Nisse Hellgren har börjat montera det nya tjärade plankgolvet med T-bultar. Tyvärr slutade Nisse hos oss den 29 april. Nisse var hos oss sedan den 1 juli 2004 och gjort ett mycket bra jobb! 


Arbetslördag i Hesselby den 16 april

                    

Den 16 april var det äntligen en arbetslördag med skönt vårväder och 18 aktiva (det finns gott om plats för fler!) slöt upp! Sonja ordnade åter mat och fika till oss alla, tack!

Maskinavdelningen delade upp sig på flera fronter. Arbeten skedde med Dalhems panna där gängor drogs med gängtapp för tolv av de kommande stagbultarna. Vidare arbetades det vidare med korgen till GJ C44. Ytterligare plåtar plockades av samt lister och annan materiel till vagnen letades fram ur våra gömmor. Vintertaken till våra två renoverade betvagnar lyftes av.

Banavdelningen arbetade med grävmaskin på spår 6. Kenneth Jakobsson från Ganthem kom med sin grävmaskin och grävde ur för det nya spåret samt schaktade bort jordmassor framför godsvagnskorgarna mellan verkstad och vagnhall för att räta ut vår körväg. En sträcka på cirka 250 meter, söder om bangården på järnvägslinjen sopades och hackades ren från ogräs.


Föreningens årsmöte hölls den 3 april i Dalhems bygdegård

Efersom golvet i Hesselbysalen inte var klart så hyrde vi in oss i Dalhems bygdegård. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar, lotteri och fika så berättade Anders Svensson om Föreningens Leader+ EU-projekt om banutbyggnad till Roma. Mångårige styrelsemedlemmen Hans Nilsson avtackades med blommor av Staffan Beijer.

Tack till Pierre på ICA-Dalhem för sponsring av priser till lotteriet!

          

Foto med Föreningens nya styrelse som består av från vänster: Rolf Forsman (kassör), Anders Svensson (ny suppleant), Lars-Åke Johansson (ny ledamot), Staffan Beijer (ordförande), Christer Rising (ledamot), Bertil Bergström (ledamot), Mia Doolk (ny suppleant), Rasmus Axelsson (ny suppleant) och Daniel Åhlén (sekreterare)
Saknas gjorde Bengt Nilsson (vice ordförande) och Jan Ryegård (ledamot)


Arbetslördag i Hesselby den 19 mars

           
Segelduksklädd anordning i trä (ek) och metall för gasbelysningen.

Den 19 mars hade Kung Bore ännu Gotland i sitt iskalla grepp. Ett par minusgrader och hård nordlig vind gjorde de flesta utomhusjobb besvärliga. Vi var trots det tio aktiva som trotsade vädret och tog oss an Föreningens arbetsuppgifter. För två av dem var det första arbetsdagen i Hesselby och vi hoppas att det gav mersmak!
Dalhems tuber lastades över till den vagn som pannan ligger på. Detta innebär att vagnsunderredet nu kan återställas till betvagnen (GJ I 812). Virket till det är beställt och skall hämtas i dagarna. T-bult har har vi fått hem, se nedan. 
Ett par medlemmar ägnade sig åt vedklyvning, med god hjälp av Föreningens nya vedklyv. Ett annat gäng ägnade dagen åt GJ C44 vars segelduksrester tillsammans med mängder av pappspik plockades bort. Samtidigt konstaterade vi att vagnens trävirke är i mycket god kondition! Det beror på att när den var sommarstuga var den inbyggd i ett hus! För övrigt hann vi även med att städa i stationshuset och arkivet.


SlRJ 3 "DALHEM"

Föreningen har under 2004 för renoveringen av SlRJ 3 "Dalhem" med stor tacksamhet mottagit 75 000:- från Riksantikvarieämbetet samt 100 000:- från Stiftelsen Olle Engkvist. 
Tack! Nu är vi på väg! Läs mer om renoveringen på länken!


Föreningens förre kassör Uno de Fine Licht har avlidit efter en längre tids sjukdom. Uno var Föreningens kassör i över 20 år och har varit en av Föreningens största stöttepelare.
Begravning skedde i Visby domkyrka den 24 feb. i närvaro av Föreningen Gotlandstågets representanter. I nästa nummer av Spårstumpen kommer Staffan Beijer att skriva minnesord om Uno.


Arbetslördag i Hesselby den 19 februari

Även under vintern pågår jobb på Hesselby. Nio aktiva ägnade dagen åt att bygga ett tillfälligt spår till Dalhems panna som i ett antal år har stått uppallad på en godsvagn bakom flattaket. Nu kunde efter spårbygge, vagnen med panna dras in i verkstaden. Meningen är att stagbultarna och återstående tuber skall kunna monteras inomhus.

Se även Rasmus Axelssons bildsida med 50 bilder från arbetslördagen den 19 feb.  (klicka på länken för att komma dit!)

        
Sockervagnen och Dalhems underrede i vagnhallen.

Inne i verkstaden har våra anställda målat om alla väggar i en ljus grå färg. På portarna har Nisse monterat plankförstärkning nedtill för att få dem tåligare och tätare.

Dalhems underrede rullades med lätthet(!) in i vagnhallen. Även vår sockervagn SSA Q 022 fick plats i vagnhallen. Den har efter renoveringen 1992 tyvärr varit uppställd utomhus i avvaktan på plats i vagnhallen.

  
SJ Bop 876 byggd 1908 på Fole mekaniska verkstad i Visby

  
Det tillfälliga spår (5 1/2 !) samt samkväm i stationshuset efter arbetsdagen.

Under arbetslördagen gicks den kommande renoveringen av GJ C44 igenom, med inventering av behövlig material.för den. 


T-bultar  

(eller rektangulär vagnsbult typ KRBF) har de senaste åren varit en bristvara. Vi har försökt hitta partier i Sverige utan att lyckas. Christer Rising har lyckats hitta en tillverkare via en grossist i Tyskland. I januari leverades 2000 bultar. Hälften av bultarna är 10 mm och resten 12 mm i diameter. Tjustbygdens järnvägsförening har beställt ett parti genom Gotlandståget. Om andra har behov av T-bultar kan kontakt förhoppningsvis förmedlas. Skriv till info@gotlandstaget.se

T-bultar är viktiga vid renovering av de flesta äldre godsvagnar. De används för att fästa och sammanfoga väggplank samt golvplank i både öppna och täckta godsvagnar. Till en betvagn går det åt 250 t-bultar. En del brukar kunna återanvändas men många måste bytas pga rostangrepp.

Stormen Gudrun fällde bara ett träd vid Hesselby. De togs omhand av våra anställda som även har fällt ett antal träd bakom vagnhallen där vändskivan kommer att ligga i framtiden.


Hela 2005 års tidtabell finns nu på hemsidan under Tidtabellen

Vi kör trafik: Söndagar: 19 juni - 21 augusti samt Onsdagar, Torsdagar och lördagar: 9 juli - 6 augusti 

km

Gotlands Hesselby Järnväg GHJ, Dalhem spårvidd 891 mm

P 9-10
III 

P 11-12
  III

P 13-14 III

P 15-16
III

P 17-18 III

P 19-20 III

0
1
2
3
4

Avg Hesselby
Avg Eken
Ank Hesselby
Ank Eken
Ank Hesselby

11.15
|
|
X
11.38

12.20
|
|
X
12.43

13.05
|
|
X
13.28

13.50
|
|
X
14.13

14.35
|
|
X
14.58

15.30
|
|
X
15.53

De största förändringarna är att vi kör enbart på söndagar tom 8/7 och från den 7/8. Under mellanperioden kör vi i år tåg onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar! Första tåget avgår i år redan kl. 11.15. 

Målsättningen är att med i stort sätt oförändrat antal trafikdagar locka fler framförallt barnfamiljer till Museijärnvägen. Vi tror att många barnfamiljer hyr hus och eftersom det är bytesdagar på helgerna så har vi även märkt att onsdagarna under juli tidigare år har varit välbesatta.
Att vi kör första avgången redan klockan 11.15 är för att vi tror att barnfamiljerna gärna kombinerar en resa med tåget med en badutflykt till östra sidan av ön. Vi får se i sommar om detta påverkar antalet resenärer positivt. Att vi kör mindre i juni och augusti beror på att vi har märkt att antalet resenärer är så mycket färre då. Att skolorna numera slutar 17/6 (ungefär) gör även det att vår trafiksäsong har förskjutits framåt.

Som tidigare år finns möjlighet till dressinuthyrning under icke tågtrafikdagar, se dressinsidan


2005 års första trafikdag var Tomtetåget den 2 jan. 

Efter en oroande morgon med regn så klarnade det upp framemot elvatiden vilket gjorde att det var bra väder med +5°. Mycket folk trots allt som har hänt i omvärlden. Vi hade 1 045 resenärer! Röda korset samlade in pengar bland resenärerna och fick in 4 000:- Förutom det har Föreningen Gotlandståget skänkt 1 045:- från dagens intäkter till Röda Korset. Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec. 1982 har det hunnit bli 23 tomtetågsdagar. Rekordet är från i fjol med 1 062 resenärer.

Via länken kan Ni som har bredband även se tre korta videofilmer! Länk till bilder från 2005 års Tomtetåg  den 2 jan.

Tack för stöd vid Tomtetåget! Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack till alla funktionärer i trafiken, caféet, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Eken! Vi vill också tacka Skarphälls Spelmanslag och våra sponsorer:

 ICA-Nära Dalhem, ICA-Supermarket Roma, Konsum Roma, Arla Foods, Willy´s, ICA-Nära Kometen, Keges, och ICA-Supermarket Atterdags


Högre bidrag från Gotlands kommun!

Föreningen Gotlandståget har fått besked om att kommunens bidrag ökar från 71 000:- (2004) till 100 000:- för 2005. En ökning med 41 %. Det är uppenbart att Kultur- och Fritidsnämnden uppskattar vår verksamhet!


Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.

 

 

"Gamla" bilder och gamla nyheter från Hesselby 

Länk till inte lika aktuellt 2004.

Länk till inte lika aktuellt 2003.

Länk till bilder från museijärnvägens dag den 22 aug. 2004

Länk till bilder från 2005 års Tomtetåg  den 2 jan.

Länk till bilder från 2004 års Tomtetåg  den 3 jan.

Länk till bilder från 2003 års Tomtetåg den 4 jan.

Länk till bilder från Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) hundraårsjubileum 2002


Åter till startsidan