INTE LIKA AKTUELLT I HESSELBY 2004
 

NYHET! 
Föreningens projekt om banförlängning stöds av EU-projektet Leader+


Föreningen Gotlandståget har fått bidrag från EU-fonden Leader+ Gotland till att göra en projektering av en utbyggnad av nuvarande bana till Roma. Projektet skall göra en kostnadsberäkning samt en teknisk beskrivning av hur banan skall se ut. Det kommer att bedrivas förhandlingar med markägare längs bansträckan Eken (nuvarande södra ändpunkt) - Roma. Dessutom ska placering av stationen i Roma beslutas. I projektet ingår intressenter som Roma Kungsgård, Stall Dalhem, hembygdsföreningarna i Halla och Roma. Dalhems Framtid samt Roma företagarförening. Projektet omfattar sex månader på heltid i samverkan med projektgrupper, tekniska konsulter mm. Syftet med projektet blir att lösa alla tekniska frågor liksom markfrågor så att man skapar en möjlighet att gå vidare med att bygga ut själva banan. Banan Eken - Roma blir ca. fem km lång. Total banlängd blir ca. sex km. Längs sträckan skulle Tule station fungera som mötesstation. Det finns en större och några mindre vägövergångar längs banan liksom två tiometersbroar vars skick ska undersökas.


SlRJ 3 "DALHEM"

Föreningen har för renoveringen av SlRJ 3 "Dalhem" med stor tacksamhet mottagit 75 000:- från Riksantikvarieämbetet samt 100 000:- från Stiftelsen Olle Engkvist. 
Tack! Nu är vi på väg! Läs mer om renoveringen på länken!


Högre bidrag från Gotlands kommun

16 dec.   Föreningen Gotlandståget har fått besked om att kommunens bidrag ökar från 71 000:- (2004) till 100 000:- för 2005. En ökning med 41 %. Det är uppenbart att Kultur- och Fritidsnämnden uppskattar vår verksamhet!


Arbetslördag i Hesselby den 11 dec

Vid arbetslördagen var det åter höstväder. Lite frost på morgonen och +8° på eftermiddagen. Vi var 9 aktiva som arbetade på flera fronter. Maskinavdelningen provnitade en nit till Dalhems stagbultar samt pysslade om "Cementa". Vagnarna som skall användas vid Tomtetåget den 2 jan. städades och fönsterna tvättades. Arbeten med GJ C44 utfördes. Det gamla segeldukstaket med mängder av små spik togs bort. Systervagnen GJ CD43 fick sina gröna gardiner monterade på plats. Tack till Staffan som har drivit det projektet! Banavdelningen rensade den västra delen av bangården från mossa och gräs. Sonja ordnade som vanligt god mat och fika. Tack!

  
Den nya men översnöade växeln till spår 6.       Staffan sätter upp de nya gardinerna i "postvagnen"
   
Under arbetslördagen den 20 nov. trotsade en tapper skara medlemmar kylan (-8° på em.) Ångloket Cementa eldades på, gicks igenom och tömdes på vatten inför vintern. Gardinstänger med tillbehör sattes upp i GJ CD 43 (postvagnen)


HÖSTMÖTE 13 NOV.    

Föreningen höll sitt höstmöte lördagen den 13 nov. Ett 20-tal medlemmar hade samlats i Jernvägscaféet och hörde Anders Svensson berätta om vårt EU-projektet som handlar om en projektering om banförlängning till Roma. Se vänster spalt. Ola Lindvall från Leader+ berättade om de olika EU-projekten. Efter det hade Sonja ordnat tårta, kakor och bullar till kaffet. Ett lotteri såldes med vinster oftast med anknytning till tåg hölls med påföljande dragning. 

     
Bilder från Höstmötet i Jernvägscaféet den 13 nov.                                  Vår projektledare Anders Svensson                        Ola Lindwall från Leader+


NY VÄXEL TILL SPÅR 6:
 
Under hösten har vi påbörjat arbetet med att ansluta spår 6 i vagnhallen till den övriga bangården.
Det känns särskilt roligt att detta är föreningens första spårbyggnadsarbete sedan förlängningen av spår 5 från verkstaden till "Flattaket" 1998. Givetvis har mycket underhåll utförts sedan dess men nu bygger vi nya spår. Kanske ett gott tecken!

Onsdagen den 17 nov. Växeln till spår 6 är nu färdigbyggd!
Innan "Kung Bore" och vintern anlände till Hesselby så han vi bygga klart växeln. De sista rälsspikarna slogs i och stödrälen vid Hjärtstycket sattes på plats. Hjärtstycket skruvades fast med rejäla franska träskruvar. Grusning och stoppning mellan verkstad och växelklot utfördes. Därefter provkördes växeln med hjälp av SJ Z4p 397 med mycket gott resultat. Nu tar vi paus i bygget till i vår då spår 6 in till vagnhallen kommer att byggas. Impregnerade slipers har beställts från Gotlandsflis i Klintehamn. Grävning för detta spår kommer även att ske. Hela växelbygget har skett utförts av Föreningens frivilliga och anställda på en månad! Tack alla som har hjälpt till!

            

Onsdag- Torsdag 10-11 nov. Spikning av växeln har skett. Justering av växeltungorna har utförts och växeln var snart klar för provkörning! Tisdagen den 9 nov. hämtades ett mycket tungt växelklot fram, från våra lager bakom vagnhallen. I den befintliga växeln framför porten på vagnhallen (spår 5) passade vi på att byta ut sju växelslipers då dessa var i sämre skick. I och med att vi nu bygger spår 6 hade det senare blivit svårt att sidledes dra ut dem.     

  
Växelklotet på plats vid den nya växel mot spår 6.                             Arbeten med växelslipers i växeln utanför vagnhallen (spår 5)

Fredagen den 5 nov. arbetade vi vidare med växeln med stöd av ett vackert höstväder. Rälslängderna kapades och skruvades ihop. Växeltungorna justerades in. Vi grävde för växelklotets långa sliprar som lades in. 

           
Bilder från arbetena den 5 nov. Verktyget i mitten på övre raden används för att ändra rälens böjning. Notera även det första rälsfordonet som använde den nya växeln!.

Den 26:e och 27/10 lade vi ut rälerna och började att skruva ihop skarvjärnen. Den 22/10 var alla sliprar på rätt plats och i rätt nivå. Torsdagen den 21/10 jobbade vi vidare med spår 6. Gary hade grävt ur för växelsliprarna med traktorn. Vi lade ned växel- och vanliga slipers. Hjärtstycket till växeln lades på plats. Under arbetslördagen den 16 okt. har tre rälslängder på verkstadsspåret (5) har plockats bort samt tillhörande slipers. 

      
GJ H 245 samt presenningstäckta GJ BCo4 Foto: 21 oktober.                                                Spår 5 och 6 den 21 okt.     

Vår kylvagn (GJ H 245) har Gary hämtat hem från Christer Ahlberg i Hejdeby, vagnen lossades under arbetslördagen den 16 okt. och finns nu bakom vagnhallen som ett välbehövligt förråd. I vår skall kylvagnen få lite färg på sig. För övrigt har vagnen ett nytt och fint tak och är i gott skick. En vagn som det vore kul att få på hjul.

Bungenäsvagnens tak (GJ BCo4) har helt täckts med fyra stycken presenningar. Under arbetslördagen sorterade vi även rälsspik samt utförde en del arbeten på ångloket Dalhem. Som vanligt ordnade Sonja i caféet god förplägnad åt de aktiva.


Arbetslördag i Hesselby den 18 sept.

Under arbetslördagen den 18 sept. har arbeten utförts på ångloket Dalhem. Under lördagen lossades bland annat ett av bromsoken som hade fastnat. Ett annat bromsok som varit på försvunnet hittades i våra lager.
Den kommande växeln mellan verkstadsspåret och spår 6 mot vagnhallen började medlemmarna att plocka fram ur vårt lager med räls.
Tre slipers i bangården byttes av ett arbetslag. Som vanligt ordnade Sonja i caféet god förplägnad åt de aktiva.

 

 

   Trafiksäsongen 2004 avslutades med 
   "Museijärnvägens dag" den 22 aug. 2004.

   

Klicka på bilden för att se alla bilder från denna festliga dag i ett nytt fönster!


Bilder från trafikdagen den 14 juli 2004. 

Årets hittills bästa dag med 281 resenärer! Dåligt badväder är bra musei- och tågväder!

   Från Cementa anlände som gåva ett lass stenkol i större bitar. Dessa är för stora för Cementa men passar ånglok utmärkt. Vi vill härmed rikta ett stort tack till Cementa för deras välvilja och stöd till vår verksamhet även med transporten av kolet! 

       

Dressinuthyrningen pågår för fullt under icke trafikdagar. Nytt i år är att man kan hyra en barnstol för de mindre barnen (max 4 år). De större barnen åker med på pakethållaren. Se vår dressinsida!


Cementas tubläcka är tätad!   Åter ordinarie trafik söndagen den 27 juni med ånglok.


Årets första ordinarie trafikdag söndagen den 20 juni 2004.

Söndagen bjöd på bra väder och cirka 100 resenärer, vilket får vara bra denna första sommartrafikdag. Turistsäsongen på ön börjar först på allvar efter midsommar.

     
                       Cementa under påeldning                                         Smörjning av loket under uppehållet vid "Eken"                Tågbefälhavaren berättar om Ekens och banans historia

Tyvärr började en tidigare tätad tub att läcka på Cementa så hon fick ställas av efter dagens första tur och ersättas med Gotlandslokomotorn SJ Z4p 397 (1956). Cementa var åter i trafik till nästa trafikdag den 27 juni.

  
Påstigande med resgods (cykel) vid Eken hpl                                                   Åter till Hesselby station

  
Stationsinspektör Hans Nilsson har just givit stoppsignal till inkommande persontåg                     Z4p 397 med tåg på väg mot Ekens hpl

  
Motiv från linjen.                                                                     Motorloksförare Christer Rising vid spakarna


Arbetslördag i Hesselby den 19 juni 2004.

Under arbetsdagen förbereddes trafikstarten den 20 juni med städning av stationshus och vagnar. En av de renoverade uthyrningsdressinerna färdigmålades av Stig Anderzén (den orangea)
Bangårdens ogräs jämnades med marken med en trimmer samt ogräshacka. Ekens hållplatshus märktes på gavlarna med "EKEN" med samma typsnitt och storlek på bokstäverna som på Hesselby station.

       

Under veckan har Dalhems panna målats, se fordonssidan.


Vinterns ångloksförarkurs avslutades den 22 maj.


Från vänster: Daniel Åhlén, Lars-Åke Johansson, Ingela Ekman, Christer Rising (Cma), Thomas Ekman, 
Berni Gumauskas, Tore Klevebrandt och Klas-Göran Ryström.
Medgivande enligt PuL (personuppgiftsLagen) lämnat av samtliga deltagare.

Sju av de åtta deltagarna eldade på "Cementa" under Cma Christer Risings sakkunniga ledning och fick sedan även tillfälle att prova på att köra loket. En cykeldressin testades även av de flesta deltagarna inför sommarens dressinuthyrning. En mycket uppskattad dag enligt alla! Samtliga blev godkända och under sommaren har deltagarna fått många tillfällen att öva vidare som eldarelever.

           


Stationära motorns dag och Veteranbilsdamrally hölls i Hesselby lördagen den 15 maj.


Veteranbilsrallyt för damer samlades i Hesselby före och efter rallyt.

    
Stationära motorer som lät som de skall, härligt!                                                                    Motordriven vedklyv modell ä! 

     
Munktells-traktor i fint renoverat skick                                            Ångloket "Cementa" trafikerade banan denna dag.


Arbetshelg i Hesselby 30/4-2/5

Under arbetshelgen fick vi hjälp av fastlandsmedlemmar med att hämta vagnkorgen till fd GJ BCo4 från Bungenäs. Mer om hämtningen och om vad som gjordes mer i Hesselby finns på denna länk:

Länk till bildsida om arbetshelgen Bungenäs/Hesselby


Föreningen Gotlandståget höll årsmöte den 4 april 2004 på Hesselby.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls. Sonja hade ordnat med gott fika och Uno med ett lotteri. Trubaduren Erik Holmqvist från Sanda underhöll efter fikat. 29 medlemmar var närvarande.
Mångåriga styrelsemedlemmarna Uno de Fine Licht och Gösta Hammarberg avtackades för det goda styrelsearbete som de har utfört. Nya i styrelsen är efter val, Rolf Forsman, Visby, Cenita Hellgren, Dalhem och Lars-Åke Johansson, Visby. Välkomna! Se årsmötesprotokollet som finns att läsa i pdf-format på föreningssidan.

     


Gotlands Turistförening (GTF) höll sitt årsmöte på Hesselby.

GTF höll sitt årsmöte i Hesselby den 31 mars. Årsmötesförhandlingarna hölls i Hesselbysalen med cirka 70 närvarande. Därefter reste dem med ångtåg tur och retur Eken. Vid Eken serverades glögg och Uno berättade om Ekens och järnvägens historia. Åter i Hesselby serverades en varm asiatisk buffé. Sudersands Badresturang hade lagat den goda maten!
En mycket trevlig kväll med som även bjöd på ett vackert vårväder.

            


Arbetslördag på Hesselby och Tule den 21 februari.

Tio aktiva medlemmar träffades på lördagen. Ett gäng åkte till Tule station och fortsatte det arbete som vår anställde Gary har hållit på med i två veckor. Nämligen röjning av sly och träd på stationsområdet. Tule har blivit mycket öppnare och luftigare efter röjningen. Efter en timme dök 20 stycken hästar med ryttare upp! De hade ridit från Sjonhem och hade Tule som mål för rast och korvgrillning. Roligt med oväntat besök!

 
Klicka på bilden för att se den i större format! 

På Hesselby växlades vagnarna om inför sommartrafiken. Christer Rising monterade tillbaka Cementas nyrenoverade högra Injektor. Lars-Åke Johansson hade under veckan monterat de renoverade ångvisslan på Cementa. I Bautzen-vagnen SJ Bop 887 monterades de sista innerrutorna ur för att förebygga fukt- och rötskador. Sonja ordnade som vanligt god lunch och morgon- samt eftermiddagsfika!

     
Cementas högra injektor.                                                        Cementas ångvissla                                                  SJ Bop 887. Borttagning av innerrutor.

  
Växling av vagnarna                                        Städning av Folevagnen SJ Bop 876


Arbetslördag i Hesselby den 17 januari 2004

Under arbetsdagen träffades aktiva medlemmar och jobbade i Hesselby. Vi arbetade bland annat med Dalhems underrede, städade upp efter Tomtetåget, påbörjade en revision av en av cykeldressinerna inför sommarens kommande dressinuthyrning. En av Cementas injektorer plockades ned för renovering. Sonja fixade fika och lunch, skinka med rotmos. Gott och trevligt.


2004 års första trafikdag var Tomtetåget den 3 jan

Länk till bilder från 2004 års Tomtetåg  den 3 jan.

"Kung Bore" bjöd på sin bästa sida med sol, några minusgrader, stiltje, och bra väglag! Tack vare detta och Radio Gotlands uppmaning att det enda som hände denna helg var Tomtetåget så kunde det inte bli annat än bra!

Vi hade 1 062 resenärer! Sedan Föreningens tradition med Tomtetåget började den 28 dec. 1982 har det hunnit bli 22 tomtetågsdagar. Det tidigare "rekordet" var 3/1 1998 då vi hade 1 012 resenärer.

Tack för stöd vid Tomtetåget!

Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack till alla funktionärer i trafiken, caféet, korvförsäljningen samt till tomtarna vid Eken! Vi vill också tacka Skarphälls Spelmanslag och våra sponsorer:

Gotlands Bildningsförbund, ICA-Nära Dalhem, ICA-Supermarket Roma, Konsum Roma, ICA-Nära Krampbroboden, Arla Foods, Willy´s, ICA-Nära Kometen, Keges, ICA-Supermarket Atterdags, och Spar


Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.

 

 

"Gamla" bilder och nyheter från Hesselby 

Länk till inte lika aktuellt 2003.

Länk till bilder från museijärnvägens dag den 22 aug. 2004

Länk till bilder från 2004 års Tomtetåg  den 3 jan.

Länk till bilder från 2003 års Tomtetåg den 4 jan.

Länk till bilder från Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) hundraårsjubileum 2002


Åter till startsidan