UPSALA- LENNA JERNVÄG - ULJ
KULTURNATTEN 12-13 SEPTEMBER 2009
 
 


Museijärnvägen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf) driver Upsala-Lenna Jernväg (ULJ) eller som  många kallar den "Lennakatten"
Järnvägen är 33 km lång och går mellan Bergsbrunnaparken straxt öster om Uppsala C, till Faringe station. Inom något år kommer ULJ åter att ansluta till Uppsala resecentrum.
Museijärnvägen är en del av fd Roslagsbanan (SRJ) Uppsala Ö-Rimbo (-Stockholm Ö)

Årligen anordnas Kulturnatten i Uppsala och under den lördagskvällen kör ULJ extratåg hela kvällen. I somras hade Föreningen Gotlandståget ett veckolångt besök av aktiva från ULJ som deltog i trafiken i Hesselby. Se vår aktuelltsida 20-26 juli. Som en svarsvisit reste sju av GHJs aktiva upp till Uppsala för att uppleva ULJ och Kulturnatten.

Vi övernattade under helgen på August Värdshus, alldeles intill Almunge station. På lördagen så besökte vi flera av stationerna.

Länkar till filmer från helgen vid ULJ:
Film från den 12 sept. (Rälsbussresa i mörker in mot Uppsala)  
Film från den 13 sept. (Långshyttan öster om Marielund, vägskyddet vid gamla E4)


Almunge station. BLJ-vagnen har en modern täckning för att skydda det kolförråd som finns där.

Vi tittade på Bärby station och banavdelningens förråd som finns där.

Bärby station. SRJmf:s ordförande JOhan Vinberg visade oss runt
under förmiddagen.

Godsmagasinen i Bärby. Linjen österut.

Semaforen är av samma typ som den som kommer att finnas på GHJ i Tule.

Semaforen: Vevanordningar och nycklar för växellåsen.

Vy från en av NKlJ:s malmvagnar mot Bärby station

NKlJ stora malmvagn NKlJ Mo 2061

Biljettluckan i Bärby station, mycket masonit!

Marielunds väntsal och lite modernare biljettluckor.

Marielunds station sedd från öster

Marielunds station från väster. Vi tittade på utställningen i godsmagasinet.

Almunge- August värdshus. ULJare och GHJare åt en mycket god lunch på värdshuset.

Efter lunchen åkte GHJs ban- och signalare tillbaka till Bärby och tittade på detta bevakade vägskydd.

Tillsammans med ULJs banchef  Sven Andersson så tittade jag på olika rapporterade spårfel.
Inget av dem var dock allvarligt. Här vid en av de fd banvaktsstugorna

Löts hållplats mellan Marielund och Lenna.
 

Faringes fina och nybyggda stationshus

 

Faringe stationsområde mot öster. Vagnhall och rälsbusshallen syns längst bort.

Ångloket Thor under ånga inför kvällens trafik. Närmast en dubbel korsningsväxel (engelsman)

BLJ 5 (Byvalla-Långshyttans Järnväg) Thor

ULJs mycket praktiska kranvagn

Faringe. Motiv från bangårdens västra del. Spåret till vänster går mot Uppsala.
Spåret till höger går mot lokstallet och gick förr även till Gimo.

Vy mot lokstallet. En del av Gimo-spåret finns kvar till höger.
 

BLJ lok nr 4 "Långshyttan" framför lokstallet.

Motiv från vändskivan med alla dess anslutningsspår

Interiör från Tp-lokets hytt. SJ Tp 3515

SRJ ellok 55 håller på att byggas om till ett diesel-elektriskt lok.

Inne i verkstaden i lokstallet håller en av Djursholmsbanans sommarvagnar på att återställas.

SRJ Z4p 1 "Urtrucken" vid Faringe station

P 120 med avgång från Faringe stod klart för avgång mot Uppsala.
   
     
Vi körde tillbaka till Almunge och tog sedan kvällens första tåg kl. 17.08 från Almunge
     mot Uppsala.

Gotlandsgänget och en av ULJs konduktörer

Vy över Almunge station med ihopbyggt godsmagasin.

Thor rullade in på spår 2 vid Almunge station. Tag plats!

Det gjorde vi i hård klass.
SRJ Co 26 (Atlas 1896)

Men utsikten från den sista plattformen i tågsetet lockade efter en stund. Dubbla kurvor öster om Lenna.

Lenna station. (i privat ägo, därav staketet)

V-signal väster om Lenna

På en del sträckor går banan parallellt med landsvägen och sjön.

Ångloksrök strax före Löt

Vy mot banan och sjön

Vackra moln speglade sig i sjön.

Stora och vackra hus finns det även längs med banan.

Selknä hållplats. Där kan man ofta byta till veteranbuss mot Fjällnorabadet.

Uppehåll och vattentagning vid Marielunds station

Vy längs med tåget

Interiör av halvhård tredje klass

Vy från järnvägsbron över nya E¤:an

Bron över E4:an är dimensionerad för 25 tons axeltryck!

Fyrislunds hållplats.

Järnvägsövergången vid gamla E4

Den för ett par år sedan byggda rangerbangården, och nuvarande ändstationen i Uppsala.

Nuvarande Uppsala Ö i Bergbrunnaparken

Thor gjorde rundgång

Uppsala Ö mot öster

Spårvägssällskapet visade upp denna Scania 111 som numera är museibuss.
Tänk den typen av SL-buss har webbmaster kört en gång i världen...

Det östra brofästet, där bron mot Uppsala resecentrum kommer att placeras.
 

Lennakatten har en bra hänvisningsskylt vid gamla Uppsala Ö

Vid pilen kommer ULJ ha sin stoppbock vid resecentrumet. Två spår blir det med en perrong..

Gemensam middag på krogen Lucullus i Uppsala.

20.25 tog vi ångtåget P 123 till Bärby. På bilden i Uppsala innan avgång.

Vi bytte i Bärby till rälsbuss 134 som avgick kl. 20.50

Interiör i rälsbussen (manövervagn med godsutrymme)

Efter att vi kom tillbaka till Uppsala kom detta oannonserade blandade lokalgodståg in på Uppsala Ö

Vi åkte med lokalgodståget när det vände åter mot Bärby. SRJ 1 drog tåget, det gick undan!

Byte i Bärby till ångtåget P 124 som avgick 22.11 mot Uppsala.

Interiör i lanterninvagnanen SRJ Co
26 (Atlas 1896). Hård 3:e klass

Vi avslutade kvällen med en promenad i Uppsala centrum innan vi tog rälsbussen 135 kl. 23.35 till Marielund, där det var tågbyte till ångtåget P 125. Förare var Micke Gustavsson.

Foto från Marielund kl. 00.02
 

Vi klev av ångtåget i Almunge kl. 00.35. Därefter fortsatte åntåget till Faringe. Vi sov gott på Augusts!

 

Söndagen den 13 september 2009: Sista ordinarie trafikdagen för säsongen


Lilla ångtåget på väg in mot Almunge station kl. 09.55

Vi klev på tåget för att åka till Marielund.

Sommarvagn ger en resa väldigt nära naturen.

BLJ 4, Långshyttan drog tåget.

1880-tals standard i denna vagn

Lanterninvagn från strax före sekelskiftet. MÅJ C 11 (Falun 1903)

Vackra hus fanns det längs med banan

 

På ingång till Marielunds station

Vattentagning skedde i Marielund

Förmiddagsfika vid Jernvägscaféet i Marielund

Stora ångan med Thor som avgått från Uppsala Ö 10.25 kom in till Marielunds station kl. 10.53.

BLJ 5 Thor drog tåget
 

Samtliga passagerare gick av, en del skulle åka tillbaka med rälsbussen, andra skulle åka tillbaka en timme senare, och resten åkte med lilla ångan mot Selknä/Fjällnora och Almunge.

Rälsbussen från Farine på väg in på spår 1. Under tiden hade lilla ångtåget backat in på ett stickspår vid bangårdens västra del.

 
 

Rälsbussen med släp. Släpet har godsutrymme i en del av vagnen.

 

 

BLJ 5 Thor

Aktiva GHJ:are och ULJ:are i samspråk

Efter att rälsbussen hade avgått mot Uppsala Ö rullade lilla ångan fram på spår 1.

Vackert!

BLJ 4 Långshyttan

Tågpersonal i samspråk
 

Vi reste tillbaka mot Almunge med lilla ångan som avgick kl. 11.15. Motiv från Selknä med Spårvägssällskapets veteranbuss som gick mot Fjällnoras friluftsområde och badplats.

Ban- och vägmotiv

Fin vy mot sjön och landsvägen (väg 282)

Vägskyddet väster om Almunge station.

Så nöjda var dessa GHJ:are och ULJ:are med resan.

Lilla ångan på Almunge station
 

Efter en god lunch på Augusts värdshus så reste samtliga GHJ:are utom webbmastern vidare, för ett kort besök i Mariefred. (ÖSlJ)

Stora ångan med Thor anlände till Almunge kl. 14.05

Tågmöte med rälsbussen i Almunge.

Därefter inkom ett oannonserat lokalgodståg med SRJ 1 in på spår 1.

När spåret mot Uppsala var fritt kunde rälsbussen avgå kl. 14.16

 

Vägskydd strax väster om Marielund.

Vacker vy mot banan.

Lilla ångan passerar strax öster om Marielund kl. 15.05. Klicka på bilden för att se en film.

Vägskyddet och järnvägsövergången vid gamla E4:an i Uppsala,. Klicka på bilden för att se en film.
 

För mer information om Upsala-Lenna Jernväg (ULJ) se deras hemsida: http://www.srjmf.se/index.html

Foto/Text: Daniel Åhlén (Maila mig gärna om ni har kompletterande uppgifter om bilderna)
 

 

Klicka här för att komma överst på sidan

Länk åter till sidan om bildreportage från andra järnvägar

Åter till Gotlandstågets startsida