MUSEIJÄRNVÄGENS DAG 22 AUG. 2004
 


GHJs säsongsavslutning 22 aug. 2004

Trafiksäsongen 2004 avslutades med "Museijärnvägens dag". Denna dag kördes två-tågstrafik för första gången. Det innebar att varannan tur avgick med ångloksdraget tåg (30-tal) och varannan med blandat tåg (person- och godståg) draget av Z4p 397 (motorlok, 50-tal) Förutom det visades dressiner av olika typ samt ångloken GJ 3 "Gotland" och KlRJ 1 "Klintehamn" upp utomhus.

Tanken är att Museijärnvägens dag skall bli en återkommande säsongsavslutning, kanske en blivande tradition som "Tomtetåget"..!?

Dagen avslutades efter 10 turer med totalt 219 passagerare (vilket är mycket bra i slutet av augusti.) med en gemensam middag för sommarens frivilliga trafikpersonal i Jernvägscaféet. Trafikchefen Staffan Beijer tackade där alla som har deltagit, men framför allt Christer Rising som har dragit ett tungt lass som lokförare och eldarelärare under sommaren!


Många sökte sig till Hesselby denna dag som bjöd på vackert väder (+22º)


Avgång från Hesselby stn, blandat tåg  mot Eken kl. 12.44


Stationsinspektören Nilsson i samspråk med intresserade vid Cementa  


Nypåstigna! Får jag besvära om biljetterna! Nästa Eken!


Tågbefälhavaren Beijer berättar om Ekens och tågets historia


Lok- och tågpersonalen i samspråk under uppehållet


Blandat tåg med
SJ Z4p 397  , SJ Bop 876, SJ Gp 310033, SSA Q 022 m.fl


Bromsare Axelsson på KlRJ I 340 samt närmast SGJ P 430


 


Det blandade tåget på ingång till Hesselby station


Hesselby station kl. 14.40


Mia Doolk förestod GHJ-butiken


Tågmöte vid Hesselby station. 


Ankommande tåg gick in på spår 2 för att när avgående tåg hade lämnat stationen gå in på spår 1.


15.48 ankom det sista blandade tåget till Hesselby. SJ Bop 876 växlades in i vagnhallen


Sommarens sista persontåg avgick kl. 15.48 från Hesselby utan passagerare...


... men vid Eken fanns tio påstigande som ville åka persontåg tillbaka!


16.12. Sommarens sista persontåg på ingående till Hesselby stn


Denna pumpdressin och en modernare cykeldressin visades upp.


Gary, Eve och Lars-Åke på ljugarbänken!?


Sonja serverade Fläskfilé med klyftpotatis till sommarens trafikpersonal.


 


Dalhems tuber håller på att värmas i en ässja och pressas under ledning av Eve Jansson.


Ångloken GJ 3 "Gotland" och KlRJ 1 "Klintehamn" visades upp utomhus.
Klintehamn hade putsats upp dagen till ära. Sista tåget för i år har gått...

   Ett stort tack till ALLA som medverkade och deltog denna härliga sensommardag!

Samtliga foton är tagna av Daniel Åhlén.

 

 

Åter till startsidan