AGJ - ANTEN-GRÄFSNÄS JÄRNVÄG - 11 JULI 2009
 
 
 


Museijärnvägen Anten-Gräfsnäs Järnväg ligger straxt norr om Alingsås i Västergötland. Järnvägen är 12 km lång och går väldigt naturskönt längs med sjön Antens västra sida.
Det är en del av fd VGJ (Västergötland - Göteborgs Järnväg) som gick från Göteborg till bland annat Skara och Lidköping. Spårvidden är även här 891 mm.

Tillsammans med min son och dotter så besökte vi museijärnvägen den 11 juli. Det var som ofta denna sommar en mulen och lite regnig dag.
Eftersom vi kom direkt från morgonbåten till Oskarshamn så hann vi inte till avgången 14.00 från Anten. Vi började istället från Gräfsnäs där ångtåget med VGJ 24 avgick kl. 15.05.
Återfärden skedde med rälsbuss kl. 15.35, vilket gav en annan upplevelse av banan. Som ni ser på bilderna nedan är utsikten framåt från rälsbussen mycket fin!
I Gräfsnäs finns även en slottspark som är värd ett besök. I Anten visade Gustav Sandin och Lars Johansson de fina museihallarna och verkstaden, ett stort tack. Det var kul att se er imponerande anläggning!

Här på hemsidan kan ni följa med på vår resa!

Foto/Text: Daniel Åhlén (Maila mig gärna om ni har kompletterande uppgifter om bilderna)


För mer information om Anten-Gräfsnäs Järnväg se deras hemsida: www.agj.net

Där finns bland annat denna berättelse om VGJs historia:
Anten - Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är en rest av den forna "Västgötabanan", Västergötland - Göteborgs Järnväg (VGJ). Järnvägsbolaget byggde i slutet på 1890-talet en smalspårig järnväg från Göteborg upp igenom Västergötland. Som längst kom man till Gårdsjö, som ligger på stora stambanan mellan Göteborg och Stockholm, några mil öster om Mariestad. Västgötabanan var i sin huvudlinje cirka 222 km lång och med sidobanor strax över 400 km.
Västgötabanan byggdes för att frakta jordbruksprodukter, tegel, virke och cement från Västergötland till Göteborg och fisk, kol, olja, konstgödsel och textilvaror inåt landet. Strax efter sekelskiftet minskade fattigdomen och köpkraften steg. Människorna blev allt mer rörliga och ibland åkte man på rena lustresor till bland annat Björboholms järnvägsrestaurang och Gräfsnäs Slottspark.
Järnvägen Göteborg - Skara byggdes för en hastighet av 45 km/h, och den kom därmed att vara landets snabbaste smalspårsbana strax efter sekelskiftet. I motsats till många andra smalspåriga järnvägar skilde VGJ på gods- och persontågstrafik. Godstågen fick hålla tillgodo med mindre lok, så kallade "tanklok" medan VGJ, som första smalspårsbana i landet, anskaffade snabba tenderlok med stora kol- och vattenförråd för de genomgående persontågen.
På så sätt kunde man undvika långa uppehåll för kol- och vattentagning på mellanstationerna och en resa Göteborg - Skara kunde ske nära nog nonstop, bortsett från ett måltidsuppehåll som många av tågen gjorde i Gräfsnäs där järnvägsbolaget låtit uppföra en järnvägsrestaurang.


 


Motiv från Antens station    Vi anlände till Gräfsnäs station. Växling pågick.


Ångloket VGJ 24 har just vänts på vändskivan och gör sedan rundgång.


 


 


Som synes är VGJ 24 ett stort tenderlok för snabba persontåg.


Tendern sedd från den första vagnen


Vändskivan är Gräfsnäs är helt täckt.


 Detalj av vändskivan.

 
  AGJ vagn nr 28 - fd. SJ Co 28 - SJ Cop 837- VB Co 61. Vagnen har rullstolslift och en hel del bänkar har därför tagits bort.


Vi åkte med AGJ
vagn nr 34 - fd. SJ Cop 909 - SRJ Co 97. Tillverkad av Bautzen i Tyskland 1939
 


 Interiör från AGJ vagn nr 10 - fd. SJ Cp 284 - VVJ 10. Den byggdes 1910 av VABIS


 Tåg mot Anten i väntan på avgång

 
 Tåget gjorde ett kort uppehåll vid Kvarnabo station


 Vy mot Antensjön från tåget

 
  Vy mot loket i en vänsterkurva


 Vy mot verkstaden i Anten.


 På spår 1 stod rälsbusståget och väntade på avgång mot Gräfsnäs


  Persontåget på spår 2 i Anten


  I väntan på avgång från Anten stn


  Interiör från motorvagnen AGJ YP 913 - fd. SJ YBo5p 913


Vy från manöverdelen av AGJ YP 913 


  Linjevy från rälsbussen


Motiv från Ödegärdet där en större mängd renoveringsobjekt finns.


 Ödegärdet


  Antensjöns södra del


  Linjevy


 Mindre järnvägsövergång mellan ägor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


  Lutning uppför

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arelids hållplats


 Antensjön


  Infartssemaforen till Kvarnabo station


  Motiv från Kvarnabos södra del


Motiv från en järnvägsbro norr om Kvarnabo


 Infartssemaforen vid Gräfsnäs station


  Rälsbussförare var Gustav Sandin


  Rälsbussarna AGJ YP 808 - fd. SJ YBo5p 808 och AGJ YP 913 - fd. SJ YBo5p 913


Motiv från Gräfsnäs station


  Motiv från den vackra promenadvägen från stationen till bilparkeringen


  Vi åkte bil till Anten. Vi fick vänta på rälsbussen från Gräfsnäs vid järnvägsövergången i Anten.


  Motiv med kranvagnen och verkstaden i Anten.


 Vy över bangården i Anten


  1AGJ kranvagn 115 fd. SRJ 1115 - SJ Q37p 350385
 


  AGJ lok nr 3503 - fd. SJ Tp 3503.
Loket har en dieselmotor på 120 liter!, 750 hkr. Motortypen var från början avsedd för ubåtar!


  Vy mot verkstaden i norr.


  Rälsbusståget innan det växlades mot museihallen.


  Interiör från väntsalen stationshuset i Anten.


 Järnvägscaféet i Anten. Tyvärr var våfflorna slut!


   Motiv från Antens station


  AGJ vagn 10


  Spännande upplag!


  Motiv från utställningen i museihallen


  Interiör från museihallen. Rälsbussarna hade nu körts in i hallen.


Nyreviderade GP-finkor, främst AGJ
310001,  fd SJ Gp 310001


  AGJs äldsta godsvagn från 1875  till vänster: vagn 239 fd. LSSJ G 239 - SJ Bgv 948


Motorvagnen Gullhönan,
AGJ X 101 - fd. SJ ELRBp 3823 - MÖJ 5 - VGJ 101 - VGJ 1 byggd 1923


  En pärla, Hilding Carlsson rälsbussen från 1948: AGJ Yo1p 102 - fd. NKlJ Yo1p 52


Interiör från förarplatsen i manöverdelen av rälsbussen


  Interiör från rälsbussen som är av samma typ som de som rullade på Gotland


 Gustav låste upp rälsbussen, tack!


  Ångloket AGJ lok nr 4 - fd. SJ Kp 3048 - HvSJ 4 "Wilhelm Petri". Loket byggdes 1900 av Motala Verkstad.


AGJs spårriktare


  Sopmaskin för banan. Något för GHJ att bygga vid längre bana


VGJ lok 24 efter dagens trafik


  Vändskivan i Anten


Bangården vid verkstaden i Anten


  Motiv från verkstaden


Panna under renovering.
I bakgrunden den Gotlandsbyggda vagnen
AGJ vagn nr 12 - fd. SJ Cp 385 - LSSJ 30


  Interiör från AGJs Folevagn nr 12


Smedjan i verkstaden


  I denna del av verkstaden fanns svarvar mm.
 


Ett stort tack, Gustav Sandin och Lars Johansson med flera i AGJ för visningen av museihallen och verkstaden!
 


Samtliga foton är tagna av Daniel Åhlén.
 

 

Klicka här för att komma överst på sidan

Länk åter till sidan om bildreportage från andra järnvägar

Åter till Gotlandstågets startsida