OMBYGGNADEN AV KARBYVÄGEN, BYGGET AV VÄGÖVERGÅNGEN
 
23 april - 14 maj
2007
: Ombyggnaden av Karbyvägen

   

Ombyggnaden har inneburit att Nybergs entreprenad har tagit bort doseringen på Karbyvägen intill den kommande järnvägsövergången. Det gamla bärlagret av grus har bytts ut mot grov makadam. Spårspannet med gaturäler lyftes på plats den 2 maj. Asfaltering skedde den 3-4 maj. Den 10 maj byggdes de två bandelarna äntligen ihop. Arbeten med att grusa vägkanterna samt släntning pågår. Fundamenten till kryssmärken och bomdrev samt kabelrör har grävts ned av Nybergs. Montering av kryssmärken samt uppställning av teknikboden har skett.

De två halvorna av GHJ som funnits sedan i december nu fogas samman till en sammanhängande bana. Den nya banlängden blir 1.3 km. Det är det den första järnvägsövergången över allmän väg på Gotland sedan 1963 då övergångarna i Visby revs upp.

Den 11 maj provkördes järnvägsövergången och den nybyggda banan vid Munkebos av SJ Z4p 397. Det var den sista lokomotorn som lämnade ön 1964.Det var dock SJ Z4p 399 (bevarad i Skara) som drog rivningståget på sträckan 1958. Den 15 juli det året hade rivningen nått Myrberga mellan Dalhem och Källunge.
Den 14 maj var arbetena med vägkanterna färdiga, snyggt jobb, Nybergs!


29 juni 2007: Bomanläggningen provkördes  

Anders Johansson, aktiv i Svenska Motorvagnsklubben har hjälpt vår signalavdelning denna vecka med att koppla in och funktionstesta vår bomanläggning.
På eftermiddagen den 29 juni provkördes den med en av våra lokomotorer! Allt fungerade som det skulle! Tack, Anders och alla som har hjälp till med bomanläggningen!

Video från provkörningen av bomanläggningen 7 Mb

Samma video i högre kvalitet 15 Mb

NYTT! För Er som har Bredbandsuppkoppling kan Ni nu se på en film från provkörningen. Klicka på länken nedan för att se filmen! Filmen visas normalt i Windows Media Player.
Vill ni spara filmerna på Er hårddisk, högerklicka då på länkarna och välj "Spara mål som..." Välj sedan var på Er hårddisken filmerna skall sparas


 Bommarna på väg ned, klockorna klämtar under fällningen

  Lokomotorn passerar med tysta klockor. Klicka här för att se bilden i större storlek

 Varningsmärkena för järnvägsövergången har kommit på plats. Dessa sedda från Romahållet

  Motiv närmare järnvägsövergången från Romahållet.

 Varningsmärken och bomanläggningen sedd från Dalhemshållet

  Teknikboden som har fått ström inkopplad från GEAB samt V-signalen. Vy mot Eken.

Anders Johansson arbetade i det ena bomdrevets innandöme
Foto: Göran Engström

  Kopplingsscheman och pall är bra att ha när en bomkur renoveras. Foto: Anders Svensson

14 maj:


Vy från Romasidan mot Eken Klicka på bilden för att se den i större storlek!

Eken med järnvägsövergången

Eken med spår och Karbyväg mot Dalhem

Vy mot Bron och Munkebos

11 maj Provkörning av bron över Dalhemsån

Video från provkörningen 9 Mb  Samma video i högre kvalitet 30 Mb

NYTT! För Er som har Bredbandsuppkoppling kan Ni nu se på en film från provkörningen. Klicka på länken nedan för att se filmen! Filmen visas normalt i Windows Media Player. Vill ni spara filmerna på Er hårddisk, högerklicka då på länkarna och välj "Spara mål som..." Välj sedan var på Er hårddisken filmerna skall sparas.


 De sista spikarna spikades i kl. 10.54

 Ulf slog i den sista spiken vid järnvägsövergången kl. 11.12.

 Våra rallare baxade rälsen något i sidled samt stoppades kl. 11.28.

  Det spontana extratåget från Hy har just anlänt. kl. 13.02.

 Kl. 13.04 rullade SJ Z4p 397 som premiärlok över järnvägsövergången

 

 Ukka kontrollerade att allt gick bra

 På andra sidan järnvägsövergången. Även GAs fotograf dokumenterade ögonblicket

 Z4p 397 rullade försiktigt ut över bron över Dalhemsbron kl. 13.06.

 Bron sviktade inte det minsta. Den är 105 år gammal!

 Kontroll på bron, allt okej!

  Efter  info via mail och på hemsidan så dök ett 50-tal intresserade upp trots mycket kort varsel!

 Munkebosbanan provkördes

 Det gjorde även stickspåret

 På väg ut på bron från söder

 Klicka för bilden för att få bilden i större format. ex. som skrivbordsunderlägg på skärmen!

 Flaggvakterna var åter på plats på Karbyvägen

  Den första bilisten som stoppades gjorde "tummen upp"

 

 Ukka tog fram champagnen!

 En spontan applåd gavs!

 Stora fordon passerar på Karbyvägen

 Tag plats. Det spontana extratåget skall gå tillbaka till Hesselby kl. 13.30

 En mycket lycklig projektledare, Ante Svensson!

10 maj


08.30 Slipers bär på plats

17.30: De två bandelarna har nu byggts ihop!

Vy mot Munkebos

Teknikboden har lyfts på plats.

9 maj


Det sista kryssmärket sattes på plats

Finjustering av det

Alla kryssmärkena på plats
 

8 maj


Jord har lagts ut i dikena. Ledningar och fundament till bomdrev och kryssmärken har grävts ned

Banvallen intill vägövergången har byggts upp igen

7 maj


Dikning samt släntning håller på att utföras av Nybergs

Kryssmärken och bommar med mera är på plats för att monteras upp

4 maj


Vägövergången var färdigasfalterad vid niotiden på förmiddagen

Gaturälerna i asfalt med Eken

Vy över gaturälerna mot Munkebos

Vy mot kvarnen

Järnvägsövergången ännu utan spåranslutning och vägskydd.

Första bilen som passerade över efter att den allmänna vägen öppnades (golfen) Kl. 14.48

3 maj


Det första asfaltlagret lades från övergången mot Dalhem. Kl. 07.52

Asfalten är cirka 130 grader varm när den läggs.

Det första lagret har här lagts ända fram till den gamla Y1G-beläggningen. Kl. 08.08

Den andra delen av det första lagret började läggas. Kl. 08.18.

Kl. 08.29

Styrelsen inspekterade innan styrelsemötet på kvällen den 3 maj.

Vy mot järnvägsövergången (mot Roma) Kl. 19.29. Hälften av ytlagret hade lagts.

 

2 maj


Nybergs grävmaskin grävde ut för spårspannet. Kl. 10.09

Efter att ha lagt i kabelrör så lades makadam ut. Kl. 11.52

Spårspannet skall just lyftas. En specialsliper har vi konstruerat längst ut. Kl. 13.25

 Spårspannet lyfts på plats kl. 13.29.

Grusning kl. 14.07

Nu kan man från Eken ana att snart rullar den första lokomotorn över bron. Z4p 397?

Spårspannet på plats på kvällen den 2 maj.

I väntan på asfaltering

30 april


Det översta gruslagret är på plats och har vältats

Klart för iläggning av spårspannet och asfaltering

Vy mot Eken.

 Spårspannet är färdigspiket och klart för att lyftas på plats.

27 april


Det grova makadamet jämnas till

Det var lite sankt vid Eken. En markduk lades på plats för att stabilisera vägen

 Väghyveln började köra ut det översta lagret fint väggrus

 Vy mot Eken från norr

26 april


 Kl. 07.30. Vy mot Eken.

 19.45 Allt gammalt grus har grävs upp.

 Vy med det nya bärlagret på plats.
 

25 april


 Ett nytt bärlager läggs på plats. Det gamla körs till Tule. Kl. 10.30

 Vy från Eken i riktning mot Roma

24 april


 All beläggning hade grävts bort. Kl. 12.40

 

 Lastbilarna gick i skyttelstrafik, grus iväg och bergkross från Bro dit. Kl. 14.35

 

23 april


 Den gamla beläggningen (Y1G) har börjat grävas upp kl. 11.02
 

21 april 2007: Arbetslördag Åtta aktiva var på plats. Signalavdelningen arbetade med signalkuren för järnvägsövergången samt målade hastighetstavlor.


 En väg avstängd pga BANarbete är ovanligt på Gotland! Karbyvägen stängs på måndag

Övergångsrälerna har lagts på sliprar, dem skall spikas kommande vecka

17 april 2007: Spårbygge på båda sidor av Eken, förberedelser inför vägombyggnaden

Krister Sjögrens grävmaskin har schaktat av banvallen vid Ekens hållplats samt lagt ut makadam. Sjögrens har även planerat ut jordmassorna mellan Eken och bron.


Snart är spåren förbundna med varandra!

 Ekens hpl sedd från Karbyvägen

Doseringen vid Ekens hpl på Karbyvägen

 

12 april 2007: Gaturälerna för vägövergången vid Karbyvägen har kompletteras med övergångsräler (24 kg)


 
 

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.
 

 

Länk till sidan om EU-projektet 2006- 2007

Åter till startsidan