SlRJ 3 DALHEM
 
Vårt trafikånglok Dalhem byggdes 1920 vid Henschel & Sohn, Kassel i Tyskland för Slite-Roma Jernväg. 
Loket tjänstgjorde framförallt i godståg till förstatligandet den 1/7 1947 och på hela Gotland under SJ-tiden.
Hon avställdes 1956 och slopades 1960. 1963 drogs hon av Z4p 397 till Romakloster och ställdes upp vid stationen tillsammans med GJ Co8 och några godsvagnar som museitåg. Efter hand förföll dem och 1972 bildades föreningen Gotlandståget för att hindra att Dalhem och vagnarna skulle skickas till fastlandet. Dalhem och vagnarna hamnade vid Hesselby och Dalhem var från den stora renoveringen 1978 vårt huvudsakliga trafiklok.
1992 godkändes inte pannan och loket avställdes och har fram till 2004 väntat på en kostsam och komplicerad pannrenovering, som avslutades våren 2008.

Mer om renoveringen av Dalhem se nedan:


Dalhem på väg in till Hesselby station den 8 juli 2009.Leveransfoto av SlRJ 3 Dalhem. Foton från Föreningen Gotlandstågets arkiv
 

SlRJ 3 på bron över Sjuströmmar syd Slite.
 


SJ N5p 3073 den 11 mars 1972. Foto Gunnar T Ljungdahl
 

 
Dalhem med tågsetet i Roma 1963. Foto: Olof Sjöholm. Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

Bilder före lokets renovering 2004-2008

 

Renoveringen av Dalhem (SlRJ 3) 2004-2008


13 aug. 2008:   Denna dag uppmärksammades alla som har gjort Dalhems renovering möjlig

Den 13 aug. hade vår maskinchef Lars-Åke Johansson (Ukka) samlat flera av dem som på olika sätt hade bidragit till att Dalhem kunnat renoveras.
Dessa var Conny Gutsäter och Tomas Nilsson, Visby Smide (svetsning av ångrör), Tomas Nilson, Gunnar & Solvig Hansson, Hallberg & Sekrom (stagbultar), Tom Persson, Inspecta (besiktning av pannan), Peter & Elias Kahlqvist, Gotlands Maskin, Benny Jonsson, Cementa (murning av eldstadsvalvet), Claes Sandels, Ingemar Olsson samt Ewe Jansson.
Framhållas särskilt skall Ewe göras, då Dalhem aldrig hade rullat utan hans uppoffrande insatser 2004-2006.

Dessa bjöds på en tågresa till Munkebos och på fika i caféet.


Ukka, Ewe, Tom och Göran

SlRJ 3 Dalhem med Ewe och Ukka

1 juni 2008:   SlRJ 3 Dalhem återinvigt.

Dalhem invigdes och klockan 1115 rullade Dalhem med det första ordinarie trafiktåget denna sommar. Fotograf: Peter Wigren


Trafiktåget sett från "baksidan" Foto: Peter Wigren
Klicka på bilden för att se den i större storlek!

Stiligt lok! Foto: Peter Wigren Klicka på bilden för att se den i större storlek!

Ukka förrättade återinvigningen av loket genom att klippa av detta blågula band! Foto: Peter Wigren
 

Dalhem med trafiktåget på väg in till Hesselby station efter resan till Munkebos/Eken. Foto: Peter Wigren
Klicka på bilden för att se den i större storlek!

30 maj 2008:  Dalhem i trafik från den 1 juni.

Vid trafikstarten den 1 juni kommer kommer Dalhem att provköras (med max 6 kg tryck) Loket har fått "3" påmålat på buffertbalken i A-änden och på kolboxen i B-änden. Loklyktorna är åter på plats.


Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

 Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

28 maj 2008:   Dalhem provkört!

Den 28 maj provkördes loket SlRJ 3 Dalhem två gånger med gott resultat. Först med ensamt lok och sedan med trafikvagnar. Säkerhetsventilen var inställd på max 6 kg. Resultatet var relativt tillfredsställande, loket funkade bra, det mesta höll tätt och bron höll. Även stickspåret vid Munkebos provkördes.
Naturligtvis återstår en del justeringar och kompletteringar, som ett par skyltar, märkning på buffertbalk och kolbox, sandrör och annat smått och gott. Kul var också att för första gången få koppla ihop SlRJ 3 och SlRJ F 7 som ju kom i samma leverans till Gotland 1920.


Luftpumpen har monterats. Här höll loket på att eldas på.
 

 Mycket ånga!
 

Cylindrarna tömdes på ånga och vatten.
 

 På väg ut på den första provturen.
 

Klicka på bilden för att se den i större storlek! Mitt på linjen mellan Hesselby och Eken.
 

 Första gången Dalhem passerade järnvägsövergången över Karbyvägen!
 

Klicka på bilden för att se den i större storlek! Dalhem på järnvägsbron över Dalhemsån
 

 Första gången på bron på många år.
 

På bron sedd från Munkebossidan
 

 Sticket vid Munkebos provkördes.
 

Klicka på bilden för att se den i större storlek! Uppehåll vid Eken
 

 Klicka på bilden för att se den i större storlek! Den andra provkörningen med trafiktåget
 


 

 Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

 Även luftpumpen provkördes
 

Klicka på bilden för att se den i större storlek! Dalhem med trafiktågset sedd från museumets vind
 

 Påfyllning av vatten i tankarna som rymmer 3000 liter.
 

7 maj 2008:   Skyltar monterade på Dalhem

De fina lokskyltarna har monterats på loket. Målning pågår, bland annat har hytten målats invändigt. 

 Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 


 

 Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

 

 

Reglage och det nymålade innertaket

 

24 maj 2008:   Mera Dalhem!

Loket blir allt mer färdigt för varje dag. Nu finns inte några enbart grundmålade ytor utvändigt på loket!


Dalhem

  Helsvart Dalhem förutom buffertplankor och hjulen

21 maj 2008:   Montering av hytten på Dalhem

Hytten lyftes på straxt före lunch. Nu börjar det se ut som ett lok igen!


Hytten lyftes upp med traktorn
 

 
 

Hytten sänktes ned
 

 
 

Hytten på plats sedd från lokomotorns tak, den passade perfekt!
 

 Vy genom hyttens bakre luckor
 

Vackert!
Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

 
Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

Hytten lyftes upp med traktorn
 

 
 

 

 

20 maj 2008:   Montering av vattentankarna på Dalhem

Vattentankarna lyftes på och monterades på loket under eftermiddagen!  Foton: Anders Svensson.


Höger vattentank på plats!
^

 
Dags att lyfta vänster vattentank på plats!
 

Vänster vattentank
 

 
Vänster vattentank på plats!
 

 Vänster vattentank monterades fast i ramen.  Klicka på bilden för att se den i större storlek!
 

 
Vänster vattentank på plats!

17 maj 2008:   Arbetslördag i Dalhem

Vi var åtta man som jobbade främst med Dalhem. Vattentankarna och hytten målades. Hjulen rengjordes.

Välkomna åter att hjälpa till vilken vardag som helst (Då jobbar Ukka och Gary främst med Dalhem), på arbetslördagen den 14 juni (2:a lördagen i juni) samt även till höstens arbetshelg den 19-21 sept! Notera dem i almanackan! Se även vår kalender på hemsidan!


 Målning av vattentankarna
 

 Grundmålning av Dalhems hytt
 

 Grundmålning av vattentankarna
 

 
 

 Grundmålning av hytten
 

 Det sista av linjeringen på vattentanken var på väg att försvinna. De skall vara helsvarta i fortsättningen.
 

 Vi drog ut loket för att fotografera och komma åt att rengöra hjulen
 

 Klicka på bilden för att se den i större storlek!

 

 
 

 Färdigmålning av vattentanken
 

 Grundmålningen av hytten blev klar utvändigt
 

Invändigt är det kvar en hel del att göra. Välkommen!
 

8 maj 2008:   Domen på Dalhem har lyfts på

Idag var Dalhem utdraget ur verkstaden och domen lyftes på.


 Ukka drar fast domen.

 
Vattentankarna har målats invändigt med specialfärg.

29 april 2008:   Arbeten med eldstadsvalvet och eldstadsluckorna

Ihopmonteringen av SlRJ 3 Dalhem pågår för fullt. Ucca håller på med att montera de små pannplåtarna runt eldstadsluckan, hytten och sidotankarna rostknackas för fullt och den gångna veckan gjöts eldstadsvalvet. Det är lite kamp mot klockan, den 1/6 startar trafiksäsongen och då ska det vara klart!


 Eldstadsvalvet har murats åt oss. Formen brinner upp vid den första påeldningen!
 

  Luckorna till eldstaden är nu på plats på Dalhem.
 

21 april 2008:   Arbetshelg med arbeten på Dalhem


 Hytten står nu på en tralla i Flattaket för renovering
 

  Dalhem pannplåtar har grundmålats.
 

 Rostknackning i en av tankarna. Gösta tittade upp.
 

  Ukka jobbade nere i ramen
 

 Bertil jobbade med ångdomens kåpa
 

  Grundmålad vattentank.
 

 
Nicke rengjorde koppelstängerna. Det var mycket smuts på dem!
 
 

8 april 2008:   De flesta pannplåtarna är nu monterade på Dalhem


 

 

 

 

2 april 2008:   Pannbeklädnad och isolering på plats

I Dalhem pågår arbetena för fullt med Dalhem. Pannans isolering och den nya pannplåtarna är nu på plats. Kolboxen har renoverats och försetts med två åsar i plåt som samlar kolen i mitten av kolboxen. Under dessa "åsar" kommer de två nya tryckluftstankarna att placeras.


  Dalhem med påmonterad isolering och delvis nytillverkad pannbeklädnad.
 

 
 

  Kolboxen har renoverats. Den har försetts med plåtar som ger fall mot mitten för kolen.
 

  Asklådan har försetts med en öppning framåt vilken gör det enkelt att fösa ur askan framåt
 

  Kolboxen sedd uppifrån
 

  Under dessa plåtar "åsar" kommer tryckluftstankarna att placeras.
 

17 mars 2008:   Arbetena med Dalhem fortsätter

Under ledning av Ukka fortsätter arbetena med Dalhem. Pannan godkändes vid provtryckning av Inspecta i februari. Pannbeklädnaden- Plåtar (22 stycken) har renoverats eller nytillverkats. Isolering har inköps och skall monteras.

   Visby Smide har hjälpt oss med plåt och bockning/tillskärning av den, tack!


  Dalhem med pannplåtar och isolering
 

  Målning av pannplåtarna pågår
 

  Ukka i verkstaden
 
 

19 feb. 2008:   Jobb i fyrboxen

Ukka kröp ut och in i fyrboxen.


Foto: Tony Åberg
 

Foto: Tony Åberg
 

1 feb. 2008: Andra provkörningen med SlRJ 3 DALHEM!

Idag provkördes loket för andra gången klockan 13.00. Provkörningen gick bra, men ett par saker måste åtgärdas som injektorernas funktion. Det var cirka tiotalet medlemmar som med några timmars varsel dök upp i Hesselby.

Länkar till videofilm: Dalhem på spår 2  7,6 Mb


 Under acceleration i backgång
 

Ett 1850-talslok?
 

 
 

Vart tog Dalhem vägen?
 

 

 

 

 

 Första parkett!
 

Vackert med vit rök mot gråa regnmoln!  Klicka på länken för att se bilden i större storlek!
 

 Solen tittade fram
 

Åter på verkstadsspåret
 

 31 jan. 2008: Första provkörningen med SlRJ 3 DALHEM!

Dalhem ställdes av 1992. Sedan 2004 har en mycket omfattande renovering genomförts. Nu har den kommit så långt att Dalhem eldats på och rört sig av egen maskin, fram och tillbaka på spår 5! Vi planerar för en längre provtur kl. 12.30 fredagen den 1 feb. Välkomna!  Fotograferat och filmat av Tony Åberg.

Länkar till videofilmer: Dalhem backar 6,4 Mb  Dalhem på väg framåt 9,8 Mb


 Första eldningen av loket sedan 1992!

Nu höll Ukka tummarna!

 Ett kilos tryck!

Loket rör sig bakåt!

 Loket under backning mot Vagnhall 1 Klicka på länken för att se bilden i större storlek!

På väg in i verkstaden

19 jan. 2008: Svetsning av ångrör till Dalhem 

Föreningen får ovärderlig hjälp av Visby Smide AB med svetsningen av de ångrör som går från sotskåpet till cylindarna. De gamla rören var svårt rostangripna och alla rördelar utom ändarna nytillverkas.


 19 jan. Ångrören monterade på plats
 

19 jan.
 

 15 jan.
 

15 jan. Rosterstavarna har lagts på plats i eldstaden
 

9 jan. 2008: Pussel med pannklädseln

Ukka håller på att lägga pussel med alla plåtar som pannan skall kläs med. Ett par kommer att nytillverkas.


 

 

8 nov. 2007: Arbeten på Dalhem har framskridit under senhösten

Det hänt mycket med renoveringen av ångloket SlRJ 3 Dalhem. Alla överhettartuber i stortuberna har monterats. Ukka har även monterat många rör och reglage vilket syns på bilderna.


 I sotskåpet på Dalhem har mycket monterats de sista veckorna
 

  Alla rör och reglage (förutom en) är nu på plats.
 

 Dalhem sett från verkstaden. Ett vidvinkelobjektiv hade behövts!
 

  Dalhems andra vattentank skall nu renoveras
 

 Dalhems luftpump under renovering
 
 

10 mars 2007: Överhettartuberna håller på att svetsas och monteras


 

 

18 jan. 2007: Ånglådan är på plats                                       10 mars 2007: Samtliga överhettartuber är nu krökta

Ukka har renoverat och monterat ånglådan i sotskåpet..


 
 

 Samtliga överhettartuber till Dalhem är nu krökta
 

24 nov. 2006: Rosterstavar till Dalhem har anlänt från Roslagsgjuteriet

Rosterstavarna ligger i botten av fyrboxen och stenkolet ligger ovanpå dem. När det har blivit till aska faller den ned mellan stavarna.


 Rosterstavarna i transportlådan. 
 

 Så här kommer rosterstavarna att ligga i fyrboxen.
 

9 nov. 2006: Dalhems panna återförenad med underredet!

Inge från Hasses grävtjänst, 070-336 78 17, lyfte med sin kranbil upp Dalhems panna och placerade den försiktigt på sitt underrede. Nu har renoveringen av Dalhem kommit en bra bit på vägen. Målsättningen är fortfarande att få loket i trafik sommaren 2007. Om det lyckas beror på dig!
Rör för överhettartuberna har levererats och skall nu svetsas och bockas. Rosterstavar har beställts från Roslags gjuteriet AB i Herräng.

Ett stort tack till Hasses Grävtjänst som har hjälpt oss med ännu ett lyft!!!


 

 

 

 


Äntligen på plats!


6 okt 2006: Arbetena går vidare med Dalhem.

Dalhems panna godkändes vid besiktning den 27 sept! Den kalltrycktes med 11 kg. Vattentankarna har ställts in i Flattaket. Överhettarrör har beställts från Halltorps rör.


 Arbeten med pannan vid provtryckningen den 27 sept.
 

 Lokets regulator under renovering 4 okt. 
 

 Dalhems panna har rullats in i verkstaden. Arbeten med kolboxen förestår med mera 6 okt.
 

 Dalhems panna har rullats ut. 6 okt.
 

18 mars 2006: Vattentankarna håller på att renoveras.


 SlRJ 3 Dalhem: Kapning med vinkelslip för vattentankens täcklock. 
 

 Skvalpskott har monterats.
 


Vattentankarna i Flattaket. Den renoverade närmast kameran. 1 okt.


051025

Arbetet fortsätter. Loket har nu kalltryckts upp till 8 kg.

051112

Dalhems tankar har lyfts ned för kommande rostlagning. Hytten har ställs in under tak i Flattaket.


050930

Ångloket Dalhems samtliga tuber är som nämnts ovan kragade. På bilden syns tubändarna i eldstaden samt ovan dem de nytillverkade stagbultarna. Tubrören tillverkades i mitten av 90-talet. Inför den snart kommande kalltryckningen av pannan håller Ewe på att montera alla manometrar och kranar som hör till pannan. Överst på pannan syns säkerhetsventilen som har dragits med lokets egen fasta nyckel! (märkt SJ 3073 !) 

 


050910

Ewe är åter på ön och arbetar med Dalhem.
Samtliga tuber är nu insatta och kragade.
Överst på den högra bilden syns stagbultarnas nedre del.

Till höger: Tuberna sedda från sotskåpet.


050616

 

Samtliga stagbultar har nu nitats ovan pannan!

Bra jobbat av Ewe och Lars-Åke!

  


050606

Stagbultar svarvade av Hallbergs & Sekrom i Visby har levererats. Stagbultarna har monterats och nitning av dem pågår.

 

  

  


050428

Ewe har återkommit till ön.   Vi firade hans 75-årsdag den 21 april. 
Ewe utsågs av styrelsen till hedersmedlem för sina insatser för "Dalhem"!!!
Under ledning av Ewe har nu maskinavdelningen gängat upp samtliga stagbultshål. 


040929

Tuberna har börjat att monteras i pannan.
Föreningen har accepterat offerten från Hallberg- Sekrom Fabriks Ab i Visby för tillverk- ning av nya stagbultar till pannan.  

041116

Ewe har rest hem till Linköping över vintern och skall återkomma i feb/mars. Under tiden fortsätter arbetena på Dalhems underrede.
Leveransen av ämnena till stagbultarna har tagit längre tid än väntat. 

050219

Dalhems underrede har ställts in i vagnhallen. 

Lördagen den 19 februari pågick årets första arbets- lördag. Nio aktiva ägnade dagen bland annat åt att bygga ett tillfälligt spår till Dalhems panna som i ett antal år har stått uppallad på en godsvagn bakom Flattaket. Nu kunde efter spårbygge, vagnen med panna dras in i verkstaden. Meningen är att stagbultarna och återstående tuber skall kunna monteras inomhus.

 

Pannan med vagn i verkstaden.Det tillfälliga spår 5 1/2 som pannan rullads in på i verkstaden.

040822

Dalhems tuber värmdes i en ässja och pressades därefter.


040621

Dalhems panna har målats. Samtliga stagbultar har tagits ur. Hålen efter dessa har uppgängats. 
Norska Veritas har besiktat pannan. 

040707

Norske Veritas har meddelat att vi kan arbeta vidare med pannan för 8 kg ångtryck. Att få högre ångtryck godkänt skulle innebära kostsamma materialtester av panngodset som inte heller är en garanti att få godkänt till ex 10 kg tryck,

040517

Ewe Jansson anlände till Hesselby vid Valborg. Målsättningen var då att att jobba med Dalhems panna under det kommande halvåret.
Ewe har stor erfarenhet från pann/lok-reparationer från Vadstena och Ristens-Lakviks järnvägar. 

Ewes arbete och kunnande är en förutsättning för att renoveringen nu kommer igång efter tolv års avställning.
Ewe med flera har städat ur pannan från skräp och gamla tuber. Byggnadsställning har byggts. 
De sönderrostade stagbultarna borrades ur under försommaren.

Ewe Jansson

Föreningen Gotlandståget har i vår fått 100.000:- i bidrag till renoveringen av SlRJ 3 Dalhems panna från Stiftelsen Olle Engkvist
Riksantikvarieämbetet beviljade 75 000:- som bidrag i juni 2004. Dessa bidrag är vi mycket tacksamma för och de är en förutsättning för att vi skall kunna genomföra renoveringen!

 Vi har under perioder haft en styrka på tre man, under ledning av Lars-Åke Johansson, som i princip jobbat dagligen med loket. På försommaren 2004 var samtliga takstagsbultar urtagna och arbeten med bland annat underredet pågick. Bland annat ska vattentankarna svetsas så de är rostskadade. Ett stort antal ritningar till loket som finns på landsarkivet i Visby har gåtts igenom. En komplett ny tubsats ligger sedan tidigare och väntar på att bli insatt.
 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan