KlRJ 1 KLINTEHAMN  
 


Klintehamn-Roma Jernvägs lok nr 1 byggdes av Karlstads Mekaniska verkstads filial i Kristinehamn år 1897. Det gjorde god tjänst på sin hemmabana fram till år 1949 då den nya ägaren SJ flyttade loket till fastlandet. I skepnad som SJ K4p 3067 gick loket som växellok i Växjö till slutet av 50-talet. 1963 ställdes loket upp som museilok i Målillahembygdspark. Där stod loket fram till 1997. Sedan dess är Klintehamn en deposition från Sveriges Järnvägsmuseum till Föreningen Gotlandståget.

Klintehamn är tänkt att renoveras till driftsdugligt skick för att kunna användas i trafiken på Gotlands Hesselby Jernväg - GHJ.
Vi har därför startat en insamling för att få igång loket. Om du vill hjälpa oss att kunna låta Klintehamn få tuffa till Munkebos och ännu längre, sätt in ett bidrag, stort som smått på vårt Vårt Bankgiro: 271-5043.
Märk betalningen "Klintehamn" och ange gärna namn och adress. TACK!

Text: Anders Svensson


KlRJ 1 Klintehamn i Roma 1945. Foto ur Föreningen Gotlandstågets arkiv.


SJ K4p 3067 i Växjö 8 juni 1950. Foto från Nybergska samlingen vid Sveriges Järnvägsmuseum
 

 

 

   
 


SJ K4p 3067 i Växjö oktober 1959. Foto från Nybergska samlingen vid Sveriges Järnvägsmuseum


Loket i Målilla hembygdspark 1 aug. 1971. Foto: W Stenqvist


Klintehamn i Hesselby, slutet av 1990-talet, Foto: Martin Ragnar

Klintehamn på spår 6 vid Vagnhall 1. Museijärnvägens dag den 21 aug. 2005  
 

Klintehamn vid Museijärnvägens dag den 30 aug. 2009

Klintehamn vid Museijärnvägens dag den 30 aug. 2009


 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan