SJ Gp 310033
 


Vagnen byggdes vid Kalmar Verkstad 1950. Den tillhörde SJ 37:e driftsektion (Gotland) till 1959.
Därefter hörde vagnen till SJ 39:e driftsektion (Roslagsbanan). 1972 övertogs vagnen av SL Roslagsbanan och kallades sedan
RB Gp 42.
1996 hämtades vagnen "hem" till Gotland av föreningen Gotlandståget efter att ha inköpts för 500:- Transporten kostade mycket mer... 
Sedan den kom tillbaka till Gotland har den använts som snickarverkstad. Vagnen har främst av våra anställda under 2002 och 2003 återställts till ursprungsskicket. 


Foto den 14 augusti 2009  

 

 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan