GJ CD 43 & C 44  
 

Gotlands Järnvägs AB (GJ) CD 43 och C 44 levererades år 1898.
Tillverkare var Fole mekaniska verkstad i Visby, ett företag som i början av seklet expanderade kraftigt och blev en veritabel gotländsk storindustri, med export av järnvägsvagnar till fastlandet som specialitet. 1909 gick företaget i konkurs. Vagnarna var från början rena tredjeklassvagnar, men både blev ombyggda med tiden. C 43, blev 1910 uppgraderad till kombinerad andra- och tredjeklassvagn, för att mot slutet av 1920-talet förvandlas till post- och resgodsvagn. 1948 togs vagnen ur trafik och tjänstgjorde sedan en bit in på 1950-talet som bangårdsvagn i Visby. Underredena skrotades 1952 och korgarna såldes till  privatpersoner som sommarstugor. Föreningen erhöll vagnskorgen till GJ CD 43 som gåva redan 1972.
1978 inleddes renoveringsarbetet, som pågick i hela 20 år, men så är också det allra mesta i vagnen utbytt. Renoveringen bekostades till stor del av föreningen "Poste Gutensis". Underredet är egentligen en godsvagn från Byvalla - Långshyttans Järnväg med littera NN och nummer 203, vilken blivit förlängd på flera ställen. Sommaren 1998 togs vagnen i trafik vid museijärnvägen.
 
Tekniska data
Beteckning: GJ CD 43; 1898: GJ C 43, 1910: GJ BC 43, 1927: GJ DF 43
Tillverkningsår: 1898. Tillverkare: Fole mekaniska verkstads AB; Visby
Längd: 8,4 m. Vikt: 6,9 ton. Antal sittplatser GJ CD 43: 12, G C 44: 22.


31 aug. 2008. GJ CD 43 .


GJ 43 som bangårdsvagn i Visby 1952. Foto: Lennart Welander 
 
 
  Foto: Anders Svensson
 

GJ CD 43 vid Ekens hållplats. 
 
 
19 maj 2011. GJ CD 43 med "nytt" bromsat underrede.
 

Motiv från 3:e klass avdelningen
 

  Motiv från postkupén med sorteringsfacken.

3 juli 2008: Fd: SJ NNsp 320552, KBJ NN2 1582 Kalmar 1914. Denna vagn skall bli nytt underrede till GJ CD 43.
 
 
11 feb. 2009: Ukka kontrollerar funktionen på bromskolven. Underredet har sedan kapats och kortats.
 

15 sept. 2009: Underredet till GJ CD 43 samt stommarna till bänkarna för GJ C 44
 

28 okt. 2009: I verkstaden höll målning samt montering av skruvbroms på att ske. GJ CD 43
 

25 nov. 2009: Underredet till GJ CD 43 är nu klart så långt vi kan innan korgen kan lyftas på.
 

14 okt. 2010: Hasse Wistrands kranbil lyfte GJ CD 43 från sitt gamla underrede till det nya.
 

14 okt. 2010: De två Fole-vagnarna ihopkopplade med SJ Z4p 320! Foto: Anders Svensson
 

5 nov. 2010:
GJ CD 43 med plattformar under arbete
 

11 feb. 2011: De nya plattformsändarna och de nytillverkade trappkonsolerna har fått trappsteg monterade.
 

3 mars 2011. GJ CD 43 innertaket i passageraravdelningen är nu vitmålat
 

3 mars 2011: GJ CD 43 är nu färdigrenoverad och inställd i Vagnhall 1. Observera skruvbromsen!

1 juni 2011: GJ CD 43 ibruktagandebesiktigas. Första provturen vid Eken. Foto: Anders Svensson

GJ C 44  har renoverats från 2005 till ett 1910-talsskick. Till museijärnvägens dag den 28 aug. 2011 var det dags för invigning.
Det är en tredjeklassvagn med träbänkar, med en liten damkupé och en större salong.


1 maj 2004: GJ C 44 innan renoveringen påbörjades. Foto: Anders Svensson
 

 19 mars 2005: GJ C 44 under renovering.
 

 21 jan. 2006: GJ C 44 Interiör under renoveringen.
 

  GJ C 44 Interiör under renoveringen. Foto:Rasmus Axelsson den 20 jan.07
 

10 mars 2009: Bengt monterar list i taket till Lanterninen.
 

28 okt. 2009: GJ C 44 i Vagnhall 1. Alla väggplåtar på gavlarna och denna sida har nu monterats.
 

15 maj 2010: 44:an i Vagnhall 1. Takets dukar spänns och spikas fast.
 

29 maj 2010: Gary grundmålade taket i GJ C 44
 

29 maj 2010: Även väggarna fick sin grundmålning.
 

18 sept. 2010: Montering av lister till plåtarna GJ C 44
 

14 okt. 2010: Korgen på plats på Postvagnens gamla underrede.
 

 16 okt. 2010: Såg ut som en bangårdsvagn, men den var bara grundmålad.
 

3 mars 2011: GJ C 44 står nu i verkstaden för att renoveras färdigt.
 

10 april 2011: De nytillverkade bänkarna till GJ C 44 målades.
 

27 maj 2011. GJ C44. Maskering för linjeringsmålningen pågår
 

 

27 maj 2011. GJ C 44. Alla fönster är nu monterade i vagnen.
 

1 juni 2011: GJ C 44. Vackert ådringsmålad av Dalhemsbon Jerry Jannehag
Se: http://www.jannehags.dinstudio.se/
 
 
1 juni 2011: På denna detaljbild syns ådringsarbetet tydligare

 

18 juni 2011: Motiv från den lilla kupén

18 juni 2011: Anders, Bengt och Staffan som samtliga har jobbat med vagnens renovering

3 juli 2011: GJ C 44. Linjeringen är ´klar. Utvändigt återstår märkning


 3 juli 2011: Inne i vagnen har bagagehyllor monterats. Läderremmar till fönstren är även dem på plats.
 

1 aug. 2011: Gary har märkt vagnen snyggt utvändigt
 

 12 aug. 2011. Staffan monterade gardiner i vagnen
 

16 aug. 2011: Gardinerna är på plats i GJ C 44
 

 16 aug. 2011. Vy från den lilla kupén
 

16 aug. 2011: Gardinerna är på plats i GJ C 44
 

 16 aug. 2011. Vy från den lilla kupén
 

24 aug. 2011: GJ C 44 togs ut ur Vagnhall 1. Gasblandaren monterades på taket.
 

 24 aug. 2011: Inpassning av landskapsvapen på sidan av vagnen.
 

24 aug. 2011: Så ljus blev vagnen invändigt, när den kom ut i solskenet!
 

 26 aug. 2011: Vår fina personvagn GJ C 44 har provkörts till Eken.
 

26 aug. 2011:  Våra rallare fick vara passagerare under provkörningen. Inga missljud hördes.
 

 26 aug. 2011: GJ C 44 med landskapsvapnet. En fin färgklick på sidan!
 

28 aug. 2011: Vagnen GJ C 44 har invigts. Här fotograferad på första turen vid Munkebos hållplats.
 

 


 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan