SJ Z4p 320
 


Lokomotorn byggdes 1952 av Kalmar Verkstad AB och levererades till SJ för trafik på de småländska smalspårsbanorna.
1954 byggdes lokomotorn om för multipeldrift. I slutet av september 1954 kom lokomotorn till Gotland där den användes
bl.a i  bettågen tillsammans med SJ Z4p 323.
I januari 1957 överflyttades lokomotorn till Växjö. 1969 spårades lokomotorn om till 1067 mm spårvidd.
Till 1981 gick lokomotorn i trafik främst på linjen Karlshamn-Ryd.
Till Hesselby kom lokomotorn i mars 1982 som en deposition från Järnvägsmuseum.

1998 renoverades och spårades lokomotorn åter om till 891 mm spårvidd. 


SJ Z4p 320 vid Tomtetåget 2011. 2 jan.

 

      
 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan