WADSTENA- FOGELSTA JÄRNVÄG - WFJ
SISTA TRAFIKDAGEN DEN 16 AUGUSTI 2009
 
 


Museijärnvägen Vadstena- Fågelsta är Sveriges äldsta bevarade 891-bana. Anders Svensson besökte museijärnvägen den 16 aug. 2009 och åkte med det sista tåget.
Det var den för närvarande sista trafikdagen vid WFJ. Banan och byggnaderna ägs av Vadstena kommun som länge har motarbetat museiföreningen.
Vår förhoppning är att banan åter kommer trafikeras. I vilken regi får vi se.

Historik från www.wfj.se:
Wadstena-Fogelsta jernväg (WFJ) öpnades för trafik i oktober 1874. WFJ var en av de två fösta smalspåriga järnvägarna i Östergötland. Den 9.6 km långa banan bekostades av Vadstena stad och kom till för att Vadstena skulle få en förbindelse med den normalspåriga och privatägda Hallsberg-Motala-Mjölby-Jernväg (HMMJ), vilken hade invigts knappt ett år innan, den 15/12 1873. HMMJ förband västra och östra stambanorna. Pålsboda-Finspångs jernväg (PFJ) öppnades bara en månad före WFJ och sista delen revs upp så sent som 1991.

1888 tillkom linjen Vadstena- Ödeshög och båda järnvägarna slogs samman till det nybildade bolaget Fogelsta-Vadstena-Ödeshög Jernväg (FVÖJ). I samband med detta flyttades stationen i Vadstena till sin nuvarande plats och ett nytt stationshus byggdes. Stationshuset och området i övrigt har sedan dess stått i stort sett oförändrat fram till våra dagar.

Foto: Anders Svensson & Petra Lindberg. För mer info om vad som händer i Vadstena se: www.wfj.se    Order gavs inför sista tåget.
Tkl var Christer Brimalm och tbf var Ulf Törby.


Stinsen Christer Brimalm ringer i klockan för sista tåget


  SJ  S2p 3037 samt det vackra lokstallet och vändskivan


Byggt vid
Kalmar Verkstad 1919


Loket Storugns (som kommer från Gotland) kom in på spår 2 med tåget som bestod av en vagn.


Nr 3 Storugns byggt 1930 vid Orenstein & Koppel


Tid för den sista avgången


 Hit men inte längre. Spårslut vid Pligrimsvägen

 
Passagerare på tåget


 Information gavs om kommande demonstrationer mot avvecklingen av museijärnvägen


  Vadstenas infartsignal i gammal kontaktledningsstolpe.
Mellersta Östergötlands Järnväg, MÖJ, som FVÖJ   sedermera uppgick i blev elektrifierad och eldriften fanns kvar fram till 1956. Några kontaktledningsstolpar finns kvar i Vadstena.


 Lindrivet vägskydd
 
 

 
Befab-vagnen SRJ Co 81 (RB Bop 893) och Storugns åter vid Vadstena station.


 
Cafévagnen.  SRJ Co 86 sedermera RB Bop 898

 
  Det gamla lokstallet i kalksten


 S2p 3037 vid stallet efter trafikens slut. Samma dag fraktades loket till Västervik


Länk till Järnvägshistoriskt forum med bilder från Vadstena den 3 oktober.

I Spårstumpen nr 86 (2/2004) finns en artikel om bettågen i Östergötland (bland annat Vadstena)

Samtliga foton är tagna av Anders Svensson & Petra Lindberg.
 

 

Klicka här för att komma överst på sidan

Länk åter till sidan om bildreportage från andra järnvägar

Åter till Gotlandstågets startsida