2011 ÅRS UPPDATERINGAR PÅ HEMSIDAN
   

Klicka på de blå länkarna!

   


18 dec. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och info om arbeten under december vid Hesselby och i Tule.
18 dec. 2011:      Spårstumpen nr 113 (3-4/11) sänds i dagarna till medlemmarna. Hur du blir medlem!
27 nov. 2011:      Spårstumpen nr 112 (2/11) har sänts ut till medlemmarna. Info om numret finns nu på hemsidan Hur du blir medlem!
26 nov.2011:       Sidan om banbygget vid Tule har uppdaterats med nya bilder.
25 nov. 2011:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och info om arbeten under november vid Hesselby och i Tule.
30 okt. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och info om arbetshelgen och höstmötet.
24 okt. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och info om spårbygget som har nått fram till Åkerkanten södra.
1 okt. 2011:        Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och info om arbetslördagen den 1 oktober.
26 sept. 2011:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från Hesselby den 26 sept.
22 sept. 2011:     Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder om föreningens nya vattenhäst.
14 sept. 2011:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från Hesselby den 14 sept.
13 sept.2011:      Sidan om banbygget vid Tule har uppdaterats med nya bilder.
5 sept. 2011:       Höstens föreningsprogram med filmkvällar, arbetslördagar/helg, höstmöte och styrelsemöten är nu uppdaterat på hemsidan.
1 sept. 2011:       Sidan om vagnarna GJ CD 43 och C 44 har uppdaterats med bilder från invigningen av GJ C 44 den 28 aug.
1 sept. 2011:       Sidan om vändskivan har uppdaterats med bilder från invigningen den 28 aug.
29 aug. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och filmer från Museijärnvägens dag i Hesselby den 28 augusti.
27 aug. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från Hesselby i 24-26 augusti.
19 aug. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från Hesselby i augusti 2011,
16 aug. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med info GHJs Uppsalaavdelnings deltagande i trafiken under vecka 30.
7 aug. 2011:        NYTT! En bildsida från Jädraås-Tallås Järnväg JTJ den 23 juli, finns nu på hemsidan.
21 juli 2011:        Aktuelltsidan har uppdaterats med info om Radio Gotlands besök vid Hesselby.
20 juli 2011:        NYTT! En bildsida från trafikdagen den 20 juli finns nu på hemsidan.
20 juli 2011:        En större uppdatering för hela augusti har gjorts på Turfördelarens sida.
12 juli 2011:        Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från bygget av våghuset i Tule.
9 juli 2011:          En större uppdatering har gjorts på Turfördelarens sida.
3 juli 2011:          Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från före trafikdagen i Hesselby samt deltagandet i Almedalsveckan.
28 juni 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från växelbygget norr om Tule.
19 juni 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från arbeten med GJ C44.
17 juni 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från den färdigställda rakbanan vid Stall Dalhem samt om banbygget norr om Tule.
16 juni 2011:       Föreningens verksamhetsprofil angående färgval, logotyper mm finns nu på hemsidan.
15 juni 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från arbeten på vändskivan och GJ C44.

9 juni 2011:         Aktuelltsidan har delats upp i två sidor, från 1 juni    För händelser 1 jan- 31 maj 2011.
7 juni 2011:         Årsmötesprotokollet finns nu på hemsidan
4 juni 2011:         Spårstumpen nr 111 (1/11) har i dagarna sänts ut till medlemmarna. Info om numret finns nu på hemsidan Hur du blir medlem!
3 juni 2011:         Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från banbesiktningen och om den grusvagn som anlände från ULJ.
2 juni 2011:         Sidan om vagnarna GJ CD43 och GJ C 44 har uppdaterats med fler bilder från renoveringen av vagnarna.
2 juni 2011:         NY SIDA! Det finns nu en sida om vändskivans renovering och byggnation.

31 maj 2011:       Sidan om banbygget vid Tule har uppdaterats med nya bilder.
31 maj 2011:       Föreningens trafikföreskrifter har uppdaterats inför trafiksäsongen 2011.
29 maj 2011:       Sidan om vagnarna GJ CD43 och GJ C 44 har uppdaterats med bilder från renoveringen av vagnarna.
27 maj 2011:       Sidan om banbygget vid Tule har uppdaterats med nya bilder.
27 maj. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från arbeten på vändskivan, GJ C44 och vid stationen.
12 maj. 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från arbeten på vändskivan och vid stationen.
6 maj. 2011:        Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från arbeten på vändskivan och längs med banan.
25 apr. 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från tågsläppet.
10 apr. 2011:       Föreningens verksamhetsberättelse för 2010 finns nu utlagd på hemsidan.
10 apr. 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder från årsmötet.
5 apr. 2011:         Sidan om banbygget vid Tule har uppdaterats med nya bilder.
2 apr. 2011:         Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder arbetslördagen.
22 mars 2011:      Sidan om projekt Järnvägsplan har uppdaterats med en ritnings- och illustrattionsmapp samt en ny lägesrapport.
19 mars 2011:      Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder arbetslördagen.
6 mars 2011:        Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder om renoveringen av GJ CD 43 och GJ C 44.
6 mars 2011:        Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder om utställningen av Järnvägsplanen på Roma Bibliotek.
4 mars 2011:        Sidan om banbygget vid Tule har uppdaterats med nya bilder.
1 mars 2011:        Sidan om banbygget vid Tule har uppdaterats med nya bilder.
17 feb. 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder om vinterns arbeten.
11 feb. 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder om vinterns arbeten.
23 jan. 2011:       Ny undersida till vår historiska sida med gamla och nyare kartor över de gotländska järnvägarna.
21 jan. 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder om köpet av loken KlRJ 1 Klintehamn och SJ Z4p 320.
20 jan. 2011:       Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder f¨ån hämtningen av slipersbytaren i Örebro.
16 jan. 2011:       Nyheter i vår Nät-butik: Boken Verkstadsindustrin på Gotland samt tre DVD-filmer.
9 jan. 2011:         Spårstumpen nr 110 (3-4/10) har i dagarna sänts ut till medlemmarna. Info om numret finns nu på hemsidan Hur du blir medlem!
3 jan. 2011:         Aktuelltsidan har uppdaterats med info och bilder om Tomtetåget.
 

 

2010 års uppdateringar finner du via denna länk.

2009 års uppdateringar finner du via denna länk.

2008 års uppdateringar finner du via denna länk.

2007 års uppdateringar finner du via denna länk.

2006 års uppdateringar finner du via denna länk.

2005 års uppdateringar finner du via denna länk.

2004 års uppdateringar finner du via denna länk.


2003 års uppdateringar finner du via denna länk.


Åter till startsidan