2007 ÅRS UPPDATERINGAR PÅ HEMSIDAN
   

Klicka på de blå länkarna!

   

30 dec. 2007:    En bildsida med många bilder från Tomtetåget finns nu på hemsidan.
30 dec. 2007:    Föreningens förslag till redogörelse över det systematiska brandskyddet finna nu på hemsidan.
27 dec. 2007:    Aktivas sida med personalplaneringen för Tomtetåget är nu utlagd 
15 dec. 2007:    Vagnhall 2: Fler bilder från dagens arbete finns på sidan
15 dec. 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från de avslutande arbetena med Vagnhall 2 södra gavel
                          samt en mängd decemberbilder från museijärnvägen..
14 dec. 2007:    Tidtabellen för Tomtetåget den 29 dec. finns nu på hemsidan
13 dec. 2007:    Föreningens stadga finns nu på hemsidan. Förslag till årsmötet 2008 på ändrad lydelse finns med där
13 dec. 2007:    Spårstumpen nr 98 är färdig och har sänts ut till medlemmarna
10 dec. 2007:    DVD-filmen om järnvägarna på Gotland och Öland 40-talet, finns att köpa via vår försäljningsavdelning
30 nov. 2007:    Vagnhall 2: Den norra gaveln är nu färdig
30 nov. 2007:    Layouten på hemsidan har förbättrats med ny renare startsida, samtliga undersidor har "moderniserats"
21 nov. 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetena med Vagnhall 2.
16 nov. 2007:    Bilder från Tule i novembersnö
13 nov. 2007:    Spårstumpen nr 97 är färdig och har sänts ut till medlemmarna
13 nov. 2007:    Sidan om Vagnhall 2 har uppdaterats bilder av monteringen av gaveln ovan portarna
12 nov. 2007:   Vårens aktiviteter och utbildning för trafikpersonal finns det mer om
8 nov. 2007:     Många bilder från det avslutade banbygget  i Tule
8 nov. 2007:     Sidan om Vagnhall 2 har uppdaterats bilder av portarna
8 nov. 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetena med Dalhem och Vagnhall 2.
16 okt. 2007:    Tidtabellen för trafiken sommaren 2008 är nu fastställd och finns på denna länk 
16 okt. 2007:    NYTT! (inlagt 9 nov) Bilder från bygget av spårändarna i Tule
15 okt. 2007     Radio Gotlands sockenprogram "Gotland Runt" sändes den 15 okt. från Hesselby station, klicka för att få länk att höra programmet
12 okt. 2007:    Restaureringen av jordkällaren i Tule är nu klar 
12 okt. 2007:    Spåret i riktning mot Roma har börjat byggas
8 okt. 2007:      NYTT! (inlagt 15 nov) Aktuelltsidan har uppdaterats med fler bilder från MRO-mötet 5-7 okt.
8 okt. 2007:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och text om MRO-mötet 5-7 okt.
8 okt. 2007:      Restaureringen av jordkällaren i Tule är nu nästan klar 
8 okt. 2007:      Bangården i Tule är nästan färdiggrusad
3 okt. 2007:      NYTT! (inlagt 9 nov) Restaureringen av jordkällaren i Tule har nu påbörjats 
1 okt. 2007:      Grusning av bangården pågår 
28 sept. 2007:   Södra växeln i Tule är klar! 
20 sept. 2007:   Norra växeln i Tule är klar! 
20 sept. 2007:   Program och dagordning för MRO-årsmötet som hålls av GHJ den 5-7 oktober finns nu via denna länk, Välkomna! 
19 sept. 2007:   Fler bilder från banbygget i Tule finns nu på sidan. 
19 sept. 2007:   Restaureringen av ladan i Tule är nu klar, tun håller på att sättas upp 
15 sept. 2007:   Bilder från arbetslördagen den 15 sept.
14 sept. 2007:   Föreningen söker efter en ny arrendator för Jernvägscaféet för sommaren 2008
13 sept. 2007:   Fler bilder från banbygget i Tule finns nu på sidan. 
13 sept. 2007:   Fler bilder från restaureringen av uthusen i Tule finns nu
10 sept. 2007:   Fler bilder från restaureringen av uthusen i Tule finns nu
7 sept. 2007:     Fler bilder från restaureringen av uthusen i Tule finns nu
7 sept. 2007:     Fler bilder från banbygget i Tule finns nu på sidan. 
3 sept. 2007:     NYTT! En ny bildsida om restaureringen av uthusen i Tule har tillkommit
3 sept. 2007:     I Tule har återuppbygganden av bangården påbörjats. 
1 sept. 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetslördagen
27 aug. 2007:    Ett bildreportage från Museijärnvägens dag finns nu att se på hemsidan
27 aug. 2007:    Ett bildreportage från trafikdagen den 9 aug. finns nu att se
27 aug. 2007:    Aktuelltsidan har delats upp i två delar. Klicka här för att komma till 1 jan- 10 maj 2007 under rubriken Inte lika aktuellt 2007
24 aug. 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbeten på Vagnhall 2 samt de avslutande schaktningsarbetena vid Munkebos
23 aug. 2007:    Sidan om Vagnhall 2 har uppdaterats bild från monteringen av taknocken
23 aug. 2007:    I Tule avslutades grävarbetena med banunderbyggnaden 
22 aug. 2007:    I Tule pågår de avslutande arbetena med banunderbyggnaden innan spårläggning sker 
22 aug. 2007:    NYTT! En ny sida med kontaktuppgifter till styrelse och avdelningar finns nu på hemsidan
17 aug. 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från de tre vagnkorgarna som har tagits hem från Viklau.
30 juli 2007:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från v-signalen med mera från den 18 juli
30 juli 2007:      Aktivas sida med personalplaneringen för augusti är nu uppdaterad 
27 juli 2007:      En ny lägesrapport om EU-projektet finns nu att läsa
27 juli 2007:      Aktivas sida med personalplaneringen för augusti är nu uppdaterad 
17 juli 2007:      Aktivas sida med personalplaneringen för augusti är nu uppdaterad 
12 juni 2007:     Sidan om banbygget vid Tule station har uppdaterats med bilder från 30 juni 
10 juli 2007:      Aktivas sida med personalplaneringen är nu uppdaterad 
9 juli 2007:        Aktuelltsidan har uppdaterats med fler bilder från bomaläggningens färdigställande samt omflyttningen av vagnarna i slutet av juni
9 juli 2007:        Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från spårrensarens lossning i Hesselby
1 juli 2007:        Ett bildreportage från en vanlig trafikdag i juli finns nu att se
29 juni 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder efter städningen av bangården och med de vagnar som har rullats in i vagnhall 2
29 juni 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder och film från provkörningen av järnvägsövergången över Karbyvägen
29 juni 2007:     Aktivas sida med personalplaneringen är nu uppdaterad 
19 juni 2007:     Våra ansökningar om trafiktillstånd har beviljats av Järnvägsstyrelsen Via denna länk kan du ta del av de trafikföreskrifter som gäller på GHJ
19 juni 2007:     Vår sida om banan har uppdaterats med den nya banan Eken- Munkebos.
18 juni 2007:     Nu finns film från invigningen av Munkebosbanan samt länkar till pressens reportage på hemsidan.
18 juni 2007:     Aktivas sida med personalplaneringen finns nu åter på hemsidan. Kolla när det finns lediga pass! 
17 juni 2007:     Sidan om banbygget vid Tule station har uppdaterats 
17 juni 2007:     Sidan om Vagnhall 2 har uppdaterats med nya bilder
17 juni 2007:     Invigningen av Munkebosbanan finns nu dokumenterad på en ny sida.
15 juni 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från den förberedelserna inför invigningen den 17 juni.
13 juni 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från den kompletterande grusningen vid Munkebos
13 juni 2007:     Grävarbetena i Tule är nu färdiga 
3 juni 2007:       Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från nya signaler och från säkerhetsutbildningen
7 juni 2007:       En ny sida om bangårdsbygget i Tule har skapats 
3 juni 2007:       Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetslördagen
31 maj 2007:     Sidan om Tule har uppdaterats med nya bilder från bangårdsbygget i Tule 
29 maj 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder bommarna och den färdiga perrongen vid Munkebos
29 maj 2007:    Sidan om Tule har uppdaterats med nya bilder från bangårdsbygget i Tule 
25 maj 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetena vid Munkebos hållplats samt provkörning med Cementa
25 maj 2007:    Sidan om Tule har uppdaterats med bilder från bangårdsbygget i Tule 
23 maj 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder arbetena med grusning av banan mm
19 maj 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med några bilder från arbetslördagen
15 maj 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från grusningen vid Eken
14 maj 2007:    Nya bilder från de färdiga släntningsarbetena vid järnvägsövergången
14 maj 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från avlastning av räls och nya vagnar i Hesselby
13 maj 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från uppbrytning och lastning av räls i Skåne
13 maj 2007:    En film från provkörningen av järnvägsövergången och bron finns nu på hemsidan
11 maj 2007:    Bilder från provkörningen av järnvägsövergången och den nybyggda banan
10 maj 2007:    De två bandelarna och järnvägsövergången har äntligen sammanfogats!
9 maj 2007:      Fler bilder från arbetena med ombyggnaden av Karbyvägen samt grusningen vid Eken
8 maj 2007:      Fler bilder från arbetena med ombyggnaden av Karbyvägen
7 maj 2007:      Fler bilder från de avslutande arbetena med ombyggnaden av Karbyvägen
6 maj 2007:      Allt om ombyggnaden av Karbyvägen och bygget av vägövergången finns nu samlat på en särskild sida, klicka för att komma dit!
4 maj 2007:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från den asfalterade Karbyvägen
3 maj 2007:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från asfalteringsarbetena på Karbyvägen
2 maj 2007:      Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från iläggandet av spårspannet vid Eken på Karbyvägen
30 april 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med nya bilder från ombyggnaden av Karbyvägen
27 april 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från ombyggnaden av Karbyvägen
21 april 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetslördagen den 21 april
17 april 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetena vid Eken och från bron
16 april 2007:   Årsmötesprotokollet från den 1 april finns nu på föreningssidan
12 april 2007:   Sidan om ångloket Dalhem och dess renovering har uppdaterats
12 april 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från Vagnhall 2, mm
4 april 2007:     Sidan om Vagnhall 2 har uppdaterats med nya bilder. Taket har nu lagts klart
2 april 2007:     Föreningens nyvalda styrelse presenteras
1 april 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med information och bilder från årsmötet
29 mars 2007:  Föreningens verksamhetsberättelse finns att läsa på Föreningssidan
26 mars 2007:  Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från bygget av Vagnhall 2
22 mars 2007:  Föreningen har idag skrivit avtal med Vägverket om bygget av vägövergången Läs mer på EU-sidan i den nya lägesrapporten
17 mars 2007:  Aktuelltsidan har uppdaterats med bild och info om arbetslördagen den 17 mars
16 mars 2007:  Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från Vagnhall 2 samt rivning av spår vid Eken med mera
10 mars 2007:  Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från Vagnhall 2 samt spårbygget vid Munkebos med mera
5 mars 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från ovan
5 mars 2007:    Föreningens nya bevarandeplan för vagnar finns nu att läsa på hemsidan.
3 mars 2007:    Aktuelltsidan har uppdaterats med info om spårläggning i Vagnhall 2 (Bilder kommer)
2 mars 2007:    Ett antal gamla bilder från stationshus har lagts ut under respektive järnväg på vår historiska hemsida.
20 feb. 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från banbygget under tisdagen den 20 feb.
18 feb. 2007:   Vi har en ny gästbok på prov, klicka på länken för att skriva eller läsa inläggen!
18 feb. 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från banbygget under arbetslördagen den 17 feb.
                        samt om vår ansökan om förnyat trafiktillstånd till Järnvägsstyrelsen..
12 feb. 2007:   Följ den gotländska järnvägarnas utbyggnad och nedläggningar på denna historiska hemsida!
4 feb. 2007:     Sidan om vår järnvägsmiljö i Hesselby har uppdaterats med många nya bilder samt bilder från 1972!
3 feb. 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från banbygget under arbetslördagen den 3 feb.
2 feb. 2007:     Sidan om lok och vagnar har uppdaterats med en ny sida med bilder på SJ Bop 876
30 jan. 2007:   Sidan om EU-projektet har uppdaterats med en ny lägesrapport
26 jan. 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från grusningen vid Munkebos och Kung Bore-bilder
24 jan. 2007:   Dalhem: Sidan har uppdaterats om den renoverade och monterade ånglådan
24 jan. 2007:   Tulesidan har uppdaterats med nya och bättre bilder. Renoveringen 2003 finns även med
20 jan. 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från arbetslördagen den 20 jan.
12 jan. 2007    Spårstumpen nr 95 har i helgerna distribuerats till medlemmarna, information om tidningen finns via denna länk:
11 jan. 2007:   Aktuelltsidan har uppdaterats med nya bilder från grävarbetena i Tule och Vagnhall 2
11 jan. 2007:   Dressinsidan har uppdateras med tider och info för uthyrningen under sommaren 2007
8 jan. 2007:     Bilder från Tomtetåget den 30 dec, finns nu att se, klicka här!
3 jan. 2007:     Aktuelltsidan har uppdaterats med bilder från grävarbetena i Tule
30 dec. 2006:  Aktuelltsidan har uppdaterats med bild från Tomtetåget
 

 

2006 års uppdateringar finner du via denna länk.

2005 års uppdateringar finner du via denna länk.

2004 års uppdateringar finner du via denna länk.


2003 års uppdateringar finner du via denna länk.


Åter till startsidan