FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGETS STYRELSE
 

Klicka här för att skriva E-post till Föreningen

Föreningen Gotlandståget
Hesselby jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166,  622 56 Dalhem -
Vårt bankgiro: 271-5043
Tel: 0498-380 43 (dagtid) eller 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se
Webbadress: http://forening.gotlandstaget.se/  
E-post: info@gotlandstaget.se  Webmasters: Anders Svensson & Daniel Åhlén Styrelsen: styrelsen@gotlandstaget.se


Länk till: Jourlista för bomanläggningen


Föreningen Gotlandstågets styrelse från årsmötet 2015:


Styrelsen 2015 från vänster: Daniel Åhlén, Anders Svensson, Peter Wigren, Staffan Beijer, Roberth Östergren, Bengt Nilsson, Bertil Bergström, Torbjörn Andersson, Berni Gumauskas, Hilbert Karlqvist, Leif Smedberg  

 

Styrelsen
På föreningens årsmöte den 3 april 2016 valdes nedanstående styrelse (styrelsen fördelade förutom ordförande och adjungerad kassör inbördes sina uppdrag).

Styrelseuppdrag Namn Telefonnummer
E-postadress
Ordförande Staffan Beijer
0705-83 05 19  
Vice ordförande
Anders Svensson 0498-29 07 07
0736-22 01 56
redaktion@gotlandstaget.se          
Adjungerad kassör* Hilbert Karlqvist 0498-49 41 54
0708-29 15 64
hk@gotlandstaget.se
Sekreterare Daniel Åhlén 0730-42 29 39 sekr@gotlandstaget.se
Ledamot Torbjörn Andersson 0498-29 60 05
0705-29 60 20
visbyone@gmail.com
Ledamot Roberth Östergren 0498-27 97 08
0702-27 42 30
roberth.ostergren@telia.com
Ledamot Berni Gumauskas 0709-51 28 45 berni.gumauskas@telia.com
Ledamot Bengt Nilsson 0498-500 75
0706-29 47 75
bengt40@telia.com
Suppleant Bertil Bergström 0498-390 25
0708-39 02 50
broehus@gmail.com
Suppleant Leif Smedberg 0763-76 37 50 leifsmedberg@telia.com
Suppleant Anders Sandgren

0704-89 04 98

sm1muo@gmail.com
Kontaktperson Pär Malmros (adjungerad)   Länsmuseet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Kassören är inte vald av årsmötet men är adjungerad till styrelsen


Revisorer

Revisorer

Namn

Telefon / E-postadress

Revisor

Kjellåke Nordström

kjellsie@hotmail.com

Revisor

Kurt  Klintberg

 

Revisorssuppleant

Rolf Forsman

rolf_forsman@hotmail.com

Revisorssuppleant

Margareta Stuxberg

 

 

 

 

 


Valberedning

Valberedning

Namn

Telefon / E-postadress

Sammankallande

Rune Hallviden rune@hallvide.se
48 50 32, 0704-02 27 06
  Raimo Johansson raimo@mcb.se
29 05 30, 0702-26 80 85

 

Maja Markhouss maja.markhouss@almedalsbiblioteket.se
0704-05 70 09

 

 

 

 

 


Föreningen Gotlandstågets funktionärer

Övriga funktioner

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Marknadschef

Petra Lindberg 0498-27 82 06 annons@gotlandstaget.se

Fastighetschef (CFa)

Vakant

 

Fotoarkiv Sven Karlsson 040-19 37 16 fotoarkiv@gotlandstaget.se
Försäljningsansvarig Vakant    

Medlemsregister

Bertil Bergström 0498-390 25

medlemsarenden@gotlandstaget.se

Skol- & gruppresebokning

Staffan Beijer
0705-83 05 19  

Spårstumpen redaktör

Anders Svensson 0498-29 07 07
0739-48 01 56
redaktion@gotlandstaget.se

Webmaster

Daniel Åhlén 0730-42 29 39 info@gotlandstaget.se


 

 

 

 


 

 

 


Gotlands Hesselby Jernvägs funktionärer

Övriga funktioner

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Trafiksäkerhetsansvarig

Berni Gumauskas   berni.gumauskas@telia.com

Trafikchef (Tc)
Turfördelare

Staffan Beijer
0705-83 05 19  

Banchef (CBa)

Daniel Åhlén 0730-42 29 39 banavd@gotlandstaget.se
Banmästare (Ba) Tony Åberg 0498-370 50 olkrogaentr@tele2.se

Signalmästare

Torbjörn Andersson 0498-29 60 05 signal@gotlandstaget.se

Maskinchef (CMa)

Erik Tofftén 0703-482480 maskinavd@gotlandstaget.se
Stf Maskininspektör (stf CMa)
Lokmästare ånglok
Christer Rising

0498-313 60
Fax: 0498-313 62

 
Lokmästare motorlok Tony Åberg 0498-370 50 olkrogaentr@tele2.se

Vagnmästare

Anders Svensson 0498-29 07 07
0739-48 01 56
redaktion@gotlandstaget.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter till sidan om föreningen

Åter till startsidan