MEDLEMSTIDNINGEN SPÅRSTUMPEN
 

 

Tidningen Spårstumpen är Föreningen Gotlandstågets medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år . 
Tidningen innehåller information om föreningens verksamhet, historiska artiklar med anknytning till Gotlandsbanorna, bilder från förr och nu samt intervjuer, ritningar med mera.

Klicka på denna länk för att få veta mer om hur du blir medlem i föreningen!

Lösnummerförsäljning, se nedan, klicka på denna länk.

NYHET: Inscannade slutsålda nummer finns att se i pdf-format nedan, klicka på denna länk!

För innehållsförteckning för samtliga utgåvor, utgivna 1972-2002: Klicka på denna länk för att hämta en pdf-fil (242 kb) 

  Spårstumpen nr. 125 (3-4/2015)
NYHET: Utkom i slutet av januari 2016

27 sidor, 36 bilder därav 21 i färg, samt 2 ritningar
 INNEHÅLL
1.
     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      En blick framåt... (Anders Svensson)
3.
      Sommarvagnar på Gotland (Anders Svensson)
4.      Venavagnen renoveras
(Anders Svensson)
5.      Larsarve, en hållplats på SlRJ
6.      Bussgarage på KlRJ 1948
7
.
     Hänt vid GHJ 2/2015
8.      Bilder från GHJ 2/2015
9.     
Tomtetåget 2015

10.    In memoriam - Kent Klasén

 

  Spårstumpen nr. 124 (1-2/2015)
Utkom i november 2015

32 sidor, 115 bilder därav 111 i färg, samt två ritningar och en karta
 INNEHÅLL
1.
     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Projeket i bilder 2006-2015 (Anders Svensson)
3.
      Bilder från invigningen 2015
4.      Hänt vid GHJ 2014, del 3.
5 .     Bilder från GHJ hösten 2014)
6.     
På småländska spår: Vena station i bilder

  Spårstumpen nr. 123 (4/2014)

16 sidor, 39 bilder varav 28 bilder i färg, samt en ritning
 INNEHÅLL
1.
     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      GJ:s första boggievagnar BCo 2 och 3 (Anders Svensson)
3.
      Tomtetåget, en riktig tågdag (bildsidor)
4.
      Tänkbara fordonsprojekt framöver (Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 2014, del 3.
6.      Bilder från GHJ hösten 2014)
7.     
På gotländska spår: Hämtning av MÅJ XC 10
  Spårstumpen nr. 122 (2-3/2014)
Utkom i december 2014
 
20 sidor, 33 bilder varav 19 bilder i färg, samt en ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder från banbygget hösten 2014
3.
      GHJ räddar en unik motorvagn (Anders Svensson)
4.
      Signalhistoria del 2 (Anders Svensson)
5.      Österport stationen som flyttade. (Anders Svensson)
6.      ÖJ Co 22 / En dag i Småland på 1930-talet.
7.      Stålrälsbuss till Gotland (Anders Svensson)
8.      Hänt vid GHJ 2014, del 2.

9.      Bilder från GHJ hösten 2014)
10.   
Spårrensare på SlRJ
11
.    På gotländska spår: Järnvägsövergångar

 

  Spårstumpen nr. 121 (1/2014)
 
16 sidor, 27 bilder varav 23 bilder i färg, samt en ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder från banbygget våren 2014
3.
      GHJ räddar en unik motorvagn (Anders Svensson)
4.
      Ritningen: MÅJ XC 10
5.      Hänt vid GHJ 2014, del 1.

6.      Bilder från GHJ hittills 2014)
7.     
Spårstumpen recenserar: Sista tåget ut (Anders Svensson)
8
.      På gotländska spår  Spårstumpen nr. 120 (3/2013)
 
16 sidor, 26 bilder varav 19 bilder i färg,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder från banbygget
3.
      Gamla tidtabellsböcker berättar
4.
      GJ C 46 (Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 3/2013.
6.      Bilder från GHJ hösten 2013
7.      Spårstumpen recenserar: Gotländska mejerier av Martin Ragnar
8.      På gotländska spår: Museijärnvägens dag 2013, foton: Sven Karlsson
 
  Spårstumpen nr. 119 (2/2013)
 
16 sidor, 20 bilder varav 19 bilder i färg, samt bilaga verksamhetsberättelsen 8 sidor
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Invigningen 5 maj
3.
      Banutbyggnaden (Anders Svensson)
4.
      Vår buss (Martin Ragnar)
5.      62 år har gått (Leif Fornbrandt)
6.      Bettåg på alvar (Leif Elgh)
7.      Ölandsvagnar på GHJ
8.      Hänt vid GHJ 2013, del 2.
9.      Bilder från GHJ sommaren 2013
10.    Spårstumpen recenserar: Statens Järnvägar på Gotland (Lars Granström)
11.    På gotländska spår
  Spårstumpen nr. 118 (1/2013)
 
16 sidor, 29 bilder varav 16 bilder i färg, 1 ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Sammanbindningen 19 januari
3.
      Bilder: Förberedelser inför 5 maj
4.
      GJ C 46 (Anders Svensson)
5.      Ritningen: Österports hållplats
6.      De kom aldrig till Gotland, del 3 (Anders Svensson)
7.      Hänt vid GHJ 1/2013.
8.      Bilder från GHJ våren 2013
9.    Medlemsärenden
10.    På gotländska spår: Provtur på nya banan vid årsmötet 2013
  Spårstumpen nr. 117 (4/2012)
 
16 sidor, 23 bilder varav 17 bilder i färg, 2 ritningar
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Munkebos 2012
3.
      Banutbyggnaden (Anders Svensson)
4.
      Rälsbuss till GHJ del 2
5.      62 år har gått (Leif Fornbrandt)
6.      Året var 1932 (Anders Svensson)
7.      Hänt vid GHJ 2012, del 3.
8.      Bilder från GHJ hösten 2012
9.    Spårstumpen recenserar: Bredsjö-Degerfors  (Anders Svensson)
10.    På värmländska spår: Foton från Järnvägsmuseumet i Hagfors
  Spårstumpen nr. 116 (3/2012): 
NYHET: MARS 2013 -
  vårt 40 års- jubileumsnummer
 
40 sidor, 130 bilder varav 3 bilder i svartvitt
 INNEHÅLL
1.     
Ordföranden har ordet: Gotlandståget fyller 40 år
2.
      1963-1971
3.
      1972-1981
4.
      1982-1991
5.      1992-2001
6.      2002-2012
7.      Bildkollage med aktiva under 40 år.
8.      Mellan två stoppbockar
 
  Spårstumpen nr. 115 (2/2012): 

 
16 sidor, 28 bilder varav 15 bilder i färg,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Kambshagtorp 2012
3.
      Barlingbo mejeri (Anders Svensson)
4.
      Barlingbo från ovan Foton från Mats Rogberg)
5.      Rälsbuss till GHJ?
(Anders Svensson)
6.      Kort om järnvägen på Bornholm (Leif Elgh)
7.      KlRJ C 301-303
(Anders Svensson)
8.      Hänt vid GHJ 2012, del 1.
9.      Bilder från GHJ sommaren 2012
10.    In memoriam: Gunnar T Ljungdahl
11.    På värmländska spår: Foton från Järnvägsmuseumet i Hagfors
  Spårstumpen nr. 114 (1/2012): 
 
16 + 8 sidor, 25 bilder varav 22 bilder i färg, 1 karta
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Tule våren 2012
3.
      Boge Anhalt (Anders Svensson)
4.
      Vårt nya projekt- om banutbyggnaden Etapp III/IV (Anders Svensson) En karta
5.      Stora Vede renoveras
(Anders Svensson)
6.      Spårstumpen recenserar: Hembygd Gotland- Flygfoto från 30-talet
(Anders Svensson)
7.      Hänt vid GHJ 2012, del 1
8.      Bilder från GHJ våren 2012
9.      Medlemsärenden
10.   
På gotländska spår: Grusning vid Tule
Bilaga: Verksamhets- och Ekonomisk berättelse för 2011
 
  Spårstumpen nr. 113 (3-4/2011): 
 
20 sidor, 39 bilder varav 17 bilder i färg, 1 ritningar
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Tule senhösten 2011
3.
      Skivsignaler på Gotland (Anders Svensson) Ritning
4.
      Ångloket KlRJ 5 (Anders Svensson)
5.      Spårstumpen recenserar: Sveriges Normalspåriga ånglok & Här rullar ångtågen (JTJ)
6.      Tack för gamla minnen på Tule... (Mikael Lideborg)
7.      Bilder från JTJ (Daniel Åhlén)
8.      Minnen från tåg och buss (Henrik Birath om Lennart Andersson)
9.      Fler bilder från bussepoken
10.    Stora Vede återfunnen (Anders Svensson)

11
.    Hänt vid GHJ 2011, del 3.
12.    Bilder från GHJ senhösten 2011
13.    På gotländska spår: Tomtetåget 2011
  Spårstumpen nr. 112 (2/2011): 
 
16 sidor, 27 bilder varav 13 bilder i färg, 2 ritningar
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Tule hösten 2011
3.
      Roma Kungsgårds anhalt
(Anders Svensson)
4.
      Matvaruvagnar på Gotland (
Anders Svensson)
5.      Ritningen: Kambshagtorp hpl

6
.      Hänt vid GHJ 2011, del 2.
7.      Bilder från GHJ hösten 2011
8.      Bilder från ULJ 2011

9.
      På gotländska spår: GJ C 44 och vändskivan är färdiga
 
  Spårstumpen nr. 111 (1/2011): 
 
16+ 8 sidor, 24 bilder varav 14 bilder i färg, 1 ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Tule våren 2011
3.
      Året var 1921
(Anders Svensson)
4.
      GJ M1 "Mimi" (
Anders Svensson)
5.      Spårstumpen recenserar: Svenska godsvagnar normalspår (Anders Svensson)

6
.      Hänt vid GHJ 2011, del 1.
7.      Bilder från GHJ våren 2011
8.      In memoriam: Martin Lindström

9.
      På västgötska spår VGJ X1 Gullhönan Färgbilder
Bilaga: Verksamhetsberättelse med Ekonomisk redovisning
  Spårstumpen nr. 110 (3-4/2010):
 
24 sidor, 43 bilder varav 17 bilder i färg,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Kävlinge nov. 2010 / Kävlingeresan
3.
      GJ C 43 & 44
(Anders Svensson)
4.
     
Spårstumpen recenserar: Verkstadsindustrin på Gotland  (B Kahl)
5.   
  På resa till Pars 1878 (Olof från Norrgårda)
6.      Skånska Järnvägar (Daniel Åhlén)

7
.      Gestaltningsprogram (Anders Svensson)
8.      Kävlinge och dess järnvägar  (Anders Svensson)
9.      Hänt vid GHJ 2010 del 3  (Anders Svensson)
10.      Bilder från GHJ hösten 2010
11.    Medlemsärenden mm

12.
    På gotländska spår: En vagn trollas fram (GJ C 44)  Färgbilder
  Spårstumpen nr. 109 (2/2010): 
 
16+ 8 sidor, 24 bilder varav 16 bilder i färg,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Vändskivan på plats
3.
      Svenska sockerbruk
(Anders Svensson)
4.
      Sandbäckshult (
Anders Svensson)
5.   
  Roma sockerbruks fordon (Anders Svensson)
6.      Spårstumpen recenserar: Järnvägssminnen 10 (Anders Svensson)

6.      Hänt vid GHJ 2010, del 2.
7.      Bilder från GHJ våren 2010
8.      Medlemsärenden mm

9.
      Den sista trafikdagen 30 sept. 1960 Färgbilder
Bilaga: Verksamhetsberättelse med Ekonomisk redovisning
 
  Spårstumpen nr. 108 (1/2010): 
 
16 sidor, 16 bilder varav 11 bilder i färg, Fyra ritningar/bilder över Roma stn samt en vagnsritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Roma station, slutversionen
3.
      Modellsektion vid GHJ?
(Anders Svensson)
4.
      Tankar kring en gotländsk resa 1954 (Staffan Mörling)
5.   
  Ritningen: Roma nya station
6.      Från N till G eller möjligen I (
Anders Svensson)  
7.      Hänt vid GHJ 2010, del 1.
8.      Bilder från GHJ vintern 2010
9.      Spårstumpen recenserar: Ölands jvg, Gotl. Motorcykelhistoria

10.
    Vintertrafik (färgbilder)
  Spårstumpen nr. 107 (4/2009): 
 
16 sidor, 22 bilder varav 17 bilder i färg, Två vagnsritningar och två planritningar över Banutbyggnaden
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder: Lyftet i Hesselby
3.
      GJ:s första personvagnar
(Anders Svensson)
4.
      Olyckan på hamnspåret 1908 (Nicke Bergqvist)
5.   
  GHJs nya ritningar över linjen
6.      Hänt vid GHJ 2009, del 4.
7.      Bilder från GHJ senhösten 2009
8.      Diverse

9.
      Bilder från ÖSlJ 2009
  Spårstumpen nr. 106 (3/2009): 
 
16 sidor, 34 bilder varav 12 bilder i färg, 4 ritningar över Roma stn
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Nya Roma station, tre ritningar
3.
      En gute på fastlandet, om rälsbussar rill fastlandet 1953 (Leif Elgh)
4.
      ULJ på besök
5.   
  SJ:s avveckling av fordon 1959-63 (Anders Svensson)
6.      Hänt vid GHJ 2009, del 3.
7.      Bilder från GHJ sommaren/höst 2009
8.      Exit WFJ (om sista trafikdagen 16 aug. 2009)

9.
      GHJ besök på ULJ 11-12 sept.
  Spårstumpen nr. 105 (2/2009): 
 
16 sidor, 20 bilder varav 17 bilder i färg, en planritningar över Hesselby stn
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder från Banverkets Produktions besök den 16 maj
3.
      Verksamhetsberättelse för 2008
4.
     
Ekonomisk redovisning för 2008
5.   
  GHJs nya vagnhallsområde (Anders Svensson)
6.      Hänt vid GHJ 2009, del 2.
7.      Bilder från GHJ våren 2009
8.      Något om SlRJ vid förstatligandet

9.
      Smalspår på 80-talet: Färgbilder från bla Vetlanda och Järnforsen
  Spårstumpen nr. 104 (1/2009): 
 
16 sidor, 27 bilder varav 16 bilder i färg, 2 ritningar
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder från Tomtetåget 2008
3.
      Ritningen: GJ:s vattentorn i Roma
4.
      Från Gotlands Allehanda anno 1900 (om nya boggievagnar)
5.      891-banor på 80-talet

6.   
  Gotländska banvaktsstugor del 2 ( Rasmus Axelsson)
6.     
Hänt vid GHJ 2009, del 1.
7.      Bilder från GHJ vintern 2009
8.      Medlemsärenden, kalendarium mm

9.
      På gotländska spår: Färgbilder från 1966 (Jöran Johansson)
  Spårstumpen nr. 103 (4/2008): 
 
16 sidor, 21 bilder varav 11 bilder i färg, 5 ritningar därav 2 i färg
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Bilder på GHJ:s nya motordressoin
3.
      SJ litt MDR 127p (Anders Svensson)
4.
      Nytt projekt
(Projekt järnvägsplan. Anders Svensson)
5.   
  Gotländska banvaktsstugor del 1 ( Rasmus Axelsson)
6.     
Hänt vid GHJ 2008, del 4.
7.      Bilder från GHJ senhösten 2008
8.      GJ 2 och 5 i Visby 1937

9.
      På gotländska spår:
Ritning över banvaktsstugor

 Spårstumpen nr. 102 (3/2008): 

16 sidor, 33 bilder varav 20 bilder i färg.
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
     Säsongsavslutning 2008. Museijärnvägens dag den 31 aug.
3.     Liten signalhistoria (Anders Svensson)
4.     Det kom ett mejl. Om bilder på rälsbussar (Wiggo Westerberg)
5.     Spårrivning i Örebro (Anders Svensson)
6.     Postvagnarna vid SlRJ (Anders Svensson)
7.     Bilder från GHJ sommar/höst 2008
8.    
Hänt vid GHJ 2008 del 3
9.
     På gotländska spår: Stationshus vid SlRJ
  Spårstumpen nr. 101 (2/2008): 
 
16 sidor, 18 bilder varav 12 bilder i färg,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Föreningens verksamhetsberättelse
3.
      Ekonomisk årsredovisning
4.
      Året var 1928
GJ (Anders Svensson)
5.   
  Ur GHJ:s arkiv. Om ett kostnadsförslag för ett skärmtak i Romakloster 1971
6.     
Bilder från GHJ våren 2008.
7.      Hänt vid GHJ 2008 del 2

8.
      På gotländska spår: Museitåget i Romakloster, Hesselby 1972.
 
  Spårstumpen nr. 100 (1/2008): 
 
16 sidor, 25 bilder varav 15 bilder i färg, 1 ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Spårstumpen genom 100 nummer (Christer Ahlberg)
3.
      Restaureringen av Hesselby station
(Bertil Bergström)
4.
      Nya vagnar till GHJ
(Besök vid AGJ/HWJ Anders Svensson)
5.   
  Bilder från GHJ senhösten 2007 i färg ( D Åhlén, foto)
6.     
Hänt vid GHJ 2008, del 1.
7.      In memoriam (om Egon Lindström, av Sylvie Lideborg)

8.
      På gotländska spår: Provkörning av Dalhem
    Spårstumpen nr. 99 (4/2007): 
  
16 sidor, 19 bilder varav 11 bilder i färg,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Föreningen Gotlandståget 35 år (Anders Svensson)
3.
      När Dalhem nästan kom till Roslagen
(L Granström/O Danneskog)
4.
      Ett åttioårsminne
(Om SlRJ/KlRJ/SGJ Anders Svensson)
5.   
  Hänt vid GHJ 2007, del 4.
6.     
Bilder från GHJ senhösten 2007 i färg ( D Åhlén, foto)
7.      Stadgerevision på gång

8.
      På gotländska spår: Bilder från 35 år

  Spårstumpen nr. 98 (3/2007): 

16 sidor, 24 bilder varav 18 bilder i färg, en ritning,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      MRO-möte i Hesselby (Anders Svensson)
3.
      Tjuls, en gotländsk anhalt (Anders Svensson)
4.
      Ritningen: KlRJ anhalter
5.   
  Nya vagnar till GHJ (Anders Svensson)
6.     
Brev till Spårstumpen
7.      Hänt vid GHJ 2007, del 3.

8.
      Bilder från GHJ hösten 2007
9.      Ballast Medlemsärenden
10.    På gotländska spår: Återuppståndna miljöer- färgbilder
    Spårstumpen nr. 97 (2/2007): 
16 sidor, 18 bilder varav 14 bilder i färg,
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Symbiosen mellan mejeri och järnväg (Martin Ragnar)
3.
      Invigningen 17 juni
(Petra Lindberg)
4.
     
Minnen kring Tule anhalt (Magnus Lideborg- Anders Svensson)
5.   
  Hänt vid GHJ 2007, del 2.
6.     
Bilder från Hesselby sommaren 2007 i färg ( D Åhlén, A Svensson, foto)
7.      Nyheter från medlemsregistratorn (Bertil Bergström)

8.
      Brev till Spårstumpen
9.      På gotländska spår: Invigningen 17 juni- färgbilder
    Spårstumpen nr. 96 (1/2007): 
16 sidor, 20 bilder varav 14 bilder i färg, 1 ritningssida, 1 spårplan
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Gotländska märkningsvarianter (Anders Svensson)
3.
      Föreningens årsberättelse för 2006
4.
      Recension av bok om Gasverket (Lars Granström)
5.   
  Ekonomisk årsredovisning
6.     
Hänt vid GHJ 2007, del 1.
7.      Bilder från Hesselby våren 2007 i färg ( Anders Svensson, foto)

8.
      Havdhem idag, bilder och spårplan
9.      På gotländska spår: Första tåget över bron 11 maj 2007
 
    Spårstumpen nr. 95 (4/2006): 
16 sidor, 26 bilder varav 14 bilder i färg, 1 ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Lite grann från ovan. Flygfoton av Ingemar Ohlsson
3.
      Klintehamn och hennes systrar
(Anders Svensson)
4.
     
GJ DFo 42 Post o resgodsvagn (Anders Svensson)
5.   
  Ballast
6.     
Hänt vid GHJ 2006, del 4.
7.      Bilder från Hesselby hösten 2006 i färg ( D Åhlén, R Axelsson, foto)

8.
      Järnvägar på Hawaii (Clas Sandels)
9.      På gotländska spår: om dressiner

10.    Kalendarium mm
    Spårstumpen nr. 94 (3/2006):
                                SLUTSÅLT - Finns scannad se nedan
 
16 sidor, 29 bilder varav 23 bilder i färg, 1 spårplan
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Järnvägen fyller år (Anders Svensson)
3.
      Firandet i Västervik (bilder) Foto: Anders Svensson
4.
     
Utbyggnad av GHJ etapp 1 (Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 2006, del 3. Bildsida i färg (A Svensson & D Åhlén, foto)
6.
      Läsarbrev: Thules söker Tule (Tilman D Thulesius)
7.      På gotländska spår: Visby station 1966 o 1970 (färgbilder,
         (Foto Jöran Johansson)

 
    Spårstumpen nr. 93 (2/2006): 

16 sidor, 13 bilder varav 11 bilder i färg, 1 spårplan
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Verksamhetsberättelse för 2005
3.
      Ekonomisk årsberättelse med bokslut
4.
     
Havdhems station (Anders Svensson)
5.   
  Bilder från Hesselby våren 2006
6.
     
Hänt vid GHJ 2006, del 2. Bildsida i färg (A Svensson & D Åhlén, R Axelsson, foto)
7.
      Brev till Spårstumpen
8.      Bokrecension: Museibanor och veterantåg (Bertil Kahl)

9.      På gotländska spår: Tingstäde
    Spårstumpen nr. 92 (1/2006): 
 
16 sidor, 19 bilder varav 13 bilder i färg, 2 ritningar
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Tomtetåget 2006
(D Åhlén, foto)
3.
     
 Postvagnar på Gotland 1; KlRJ (Anders Svensson) 
4.
     
På gotländska spår: KlRJ
5.   
  Vagnhall 2, en presentation (Anders Svensson)
6.
      Enögd lokförare? (Anders Svensson)
7.      Visioner från Vadstenaföreningen. (Christer Brimalm)

8.
      
Hänt vid GHJ 2006, del 1. Bildsida i färg (D Åhlén, foto)
9.      Bokrecension: Järnvägen 150 år (Bertil Kahl)
10.    Brev till Spårstumpen (Kalle Palmqvist)
11.    Ritningar GJ 4 och 5 (Anders Östlund & Anders Svensson)
    Spårstumpen nr. 91 (4/2005): 

16 sidor, 22 bilder varav 11 bilder i färg, 2 spårplaner, 1 ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare, Ordföranden har ordet
2.
      Med godståg till Medelhavet... (Bertil Bergström)
3.
     
 Spårbyggnadsvagn (Bertil Bergström)
4.
      KlRJ G 309, modernast på Gotland
(Anders Svensson) 
5.   
  Spårplaner för Roma och Tule (Anders Svensson)
6.
     
Hänt vid GHJ 2005, del 4. Bildsida i färg (A Svensson & D Åhlén, R Axelsson, foto)
7.
      The Flying Scotsman, the ansver (Bertil Bergström)

8.       På gotländska spår: Rälsbussar
    Spårstumpen nr. 90 (3/2005): 
 
16 sidor, 13 bilder varav 9 bilder i färg. 1 karta, 3 ritningar
 INNEHÅLL
1.     
Ledare: Det är så mycket nu..., Ordföranden har ordet
2.
     Karta över den projekterade banan
3.
     Kort beskrivning av projektresultatet (Anders Svensson)
4.
     
Stationer och anhalter utmed banan (
Anders Svensson) 
5.   
 Ritningen: Våra broar
6.
     Brev till Spårstumpen
  
7.
     Hänt vid GHJ 2005, del 3. Bildsida i färg (A Svensson & D Åhlén, foto)
8.     Recension; Med arbetet i centrum (Martin Ragnar) 
9.     Om Olof Sjöholm (Kurt Möller)

10. 
 På västgötska spår(AGJ, foto: Anders Svensson)
    Spårstumpen nr. 89 (2/2005): 

16 sidor, 22 bilder varav 10 bilder i färg
 INNEHÅLL
1.    
Ledare: Utveckling in i framtiden, Ordföranden har ordet
2.
    
Hänt vid GHJ 2005, del 2. Bildsida i färg (A Svensson & D Åhlén, foto)
3.
    
Året var 1925. GJs årsredovisning (Anders Svensson) 
4.
    
Omdömen kring ångloken på Gotland (Anders Svensson) 
5.    Brev till Spårstumpen

6.
    Broinspektion
(Anders Svensson)  
7.
    Spårstumpen efterlyser

8.    The Flying Scotsman (Bertil Bergström)
9.    På gotländska spår Barlingbo stn
     Spårstumpen nr. 88 (1/2005): 
16 sidor, 16 bilder varav 9 bilder i färg och 1 ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare: Om projektet, Ordföranden har ordet
2.
      Rapport från årsmötet
3.
      Brev till spårstumpen
4.
      
Verksamhetsberättelse för 2004
5.      SlRJ:s vattenvagn (Anders Svensson)

6.
      Ekonomisk redovisning 2004 
7.
      Spårstumpen efterlyser

8.      In memoriam om Uno de Fine Licht och Olof Sjöholm
9.      Hänt vid GHJ 2005, del 1. Bildsida i färg (A Svensson & D Åhlén, foto)
10.    Österports anhalt (Anders Svensson)
11.    Ritningen: Tvåaxlig lanterninvagn (Anders Svensson) 
12.   
På gotländska spår. Färgbilder från nov 2004 (Foto: A Svensson)
    Spårstumpen nr. 87 (3-4/2004): 
20 sidor, 26 bilder varav 16 bilder i färg! och 1 ritning
 INNEHÅLL
1.     
Ledare: Är vi på väg..?
2.
      
Hänt vid GHJ 2004, del 3. Bildsida i färg (Anders Svensson & Daniel Åhlén, foto)
3.
      GJ:s vagnar litt. I 600-636J (A Svensson & Göran Engström)
4.
      Ritningen: GJ/ DONJ 600-636. skala 1:87
5.      GHJ:s nya projekt (Anders Svensson)

6.
      Medlemsärenden 
7.
      För 90 år sedan: Utdrag ur GJ:s verksamhetsberättelse för 1913.

9.      Sylfaste tur och retur (Bertil Bergström)
10.    Ordföranden har ordet
11.    Ballast
12.    Tomtetåget 2004. Bildsida i färg. (Foto: Daniel Åhlén) 
13. 
  På gotländska spår. Färgbilder från 1960-63 

    Spårstumpen nr. 86 (2/2004):

16 sidor,17 bilder varav 10 bilder i färg!, 1 karta och 1 ritning
 
INNEHÅLL
1.     
Ledare: Att gå över Dalhemsån
2.      
Ordföranden har ordet:om sommarens trafik mm
3.       Järnvägsarkeologi på SlRJ (Stefan Nicolaisen)
4.       
Linköpings sockerbruk (Eje Hardings)
5.    
Bettåg på Östgötasmalspår (Anders Svensson)
6.      
Medlemsärenden 
7.       
Hänt vid GHJ 2004, del 2 (Anders Svensson)
9.    Ritningen: Hablingbo lokstall
10.  Museijärnvägens dag. Bildsida i färg.
(Foto: Daniel Åhlén) 
11. 
På gotländska spår. Fler färgbilder från Museijärnvägens dag 

    Spårstumpen nr. 85 (1/2004):

12 sidor, 4 bilder
 
INNEHÅLL
1.     
Ledare: Att bygga för framtiden
2.      
Ordföranden har ordet: inför sommarens trafik
3.       Verksamhetsberättelse 2003
4.       
Ekonomisk årsredovisning för 2003
5.    
Tidtabell för GHJ trafik under 2004
6.      
Spårstumpen recenserar: OM "Electricitet på Gotland" och "Gotlands bilhistoria" (M Ragnar)
7.       
Hänt vid GHJ 2004, del 1 (Anders Svensson)
8.   
På gotländska spår. Om Lärbrosticket vid Visby stn då och nu 

   Spårstumpen nr. 84 (3-4/2003):

16 sidor, 15 bilder, 1 ritning
 
INNEHÅLL
1.     
Ledare: Vagnar
2.      
Ordföranden har ordet, om föreningens ekonomi och verksamhet
3.       Mitt liv på tåget, del 2  (Bertil Andersson)
4.       
Minnen från kampanjer? Berättelser efterfrågas av red.
5.    
Hoburgsgubben och järnvägsplaner (Martin Ragnar)
6.       
Hänt vid GHJ 2003, del 2 (Anders Svensson)
7.       Järnvägarna och posten med postvagnslista (
Anders Svensson)
8.     Världsutställningen i Paris 1878. Om GJ 3 Gotland (+ ritning) (M Ragnar)
9      MRO-mötet i Västervik, okt 2003.  (Daniel Åhlén)    
  
10.   In memoriam om Åke Jannesson, 1922-2003 (Christer Ahlberg)
11.  
På gotländska spår. Om GJ C 43. 

   Spårstumpen nr. 83 (2/2003):

12 sidor, 8 bilder, 2 ritningar
 
INNEHÅLL
1.     
Ledare: Betydelsen av miljöer
2.      
Ordföranden har ordet, om föreningens ekonomi.
3.       Mitt liv på tåget (Bertil Andersson)
4.       
Hänt vid GHJ 2003, del 2 (Anders Svensson)
5.       
GJ  BCo 4 och Co 5 (Anders Svensson)
6.       
Ritningen: GJ BCo4 och Co 5 (Anders Östlund)
7.       Våra fordon (vagnslista, Anders Svensson)
8.     
  På gotländska spår. GJ nr 12 "Lärbro" 


 

   Spårstumpen nr. 82 (1/2003):


 

12 sidor, 6 bilder
 
INNEHÅLL
1.       
Ordföranden har ordet, om föreningens ekonomi.
2.       
Ledare
3.        Verksamhetsberättelse för år 2002
4.        Ekonomisk redovisning 2002
5.       
Ny vagn till GHJ, Om GJ BCo 4 (Anders Svensson)
6.       
Kommentarer om Sonja Åkesson (Erik Åkesson)
7.        Hänt vid GHJ 2003, del 1 (Anders Svensson)
8.     
  Vår hemsida förnyad (Anders Svensson) 
9.     På gotländska spår. Bilder med sommarvagnar

 

  Spårstumpen nr. 81 (3-4/2002):

 24 sidor, 34 bilder
 
INNEHÅLL
1.       
Ledare: Fem år har gått, om vad som har gjorts i föreningen sedan 25-årsjubileumet.
2.       
Källorna till järnvägshistorien, sista delen. Vad som inte finns i arkiven.
3.       
Ballast: Smålandsdrängens funderingar samt recension av: ”Skendöd i Roslagen”    om Roslagsbanans förändringar under 50- och 60-talen.
4.       
Slite, SlRJ:s huvudstation.
5.       
Kompletteringar om SlRJ  (från utgåva 80)
6.       
Sonja Åkesson skrev om Buttle (station)
7.       
KlRJ 1 Klintehamn del 2
8.       
De kom aldrig till Gotland del 2,
om vagnaffärer som inte blev av. (A Svensson)
9.       
Hänt vid GHJ 2002 (Anders Svensson)
10.    
GHJ-medlemmar på museibesök. Daniel Åhlén besökte ÖSlJ i Mariefred. Anders Svensson besökte ULJ i Uppsala/Faringe. 
11.    
Mutebo – Aspnäs Järnväg. En trädgårdsjärnväg i närheten av Linköping (Eje Hardings)
12.  
På gotländska spår. Bilder från GHJ 1997-2002

 Alla slutsålda gamla nummer av Spårstumpen finns scannade här:

    Nr 1/2 1981 (31) Specialnummer om rälsbussar     Nr 2/3 1982 (34) Föreningen Gotlandståget 10 år

     Spårstumpens första nummer 1 1972 (1)                 Slite-Roma Jernvägs 100-årsnummer (80)

  Nr 2 1972 (2)      Nr 3 1972 (3)    Nr 1 1973 (4)    Nr 2 1973 (5)   Nr 3 1973 (6)   Nr 1-2 1974 (7)   Nr 3-4 1974 (8)  Nr 1 1975 (9) 

  Nr 3 1975 (11)   Nr 4 1975 (12)  Nr 1 1976 (13) Nr 1 1977 (16)  Nr 1 1978 (20)   Nr 2 1978 (21)   Nr 2 1979 (25)    Nr 1/2 1981 (31)

  Nr 2/3 1982 (34)  Nr 1 1983 (36)  Nr 2 1983 (37)  Nr 3-4 1983 (38)  Nr 1-2 1984 (39)  NYHET! -Nr 3-4 1984 (40)

  Nr 2 1991 (52b)   Nr 1/1996 (61)   NYHET! -Nr 1/1997 (64)  Nr 1/1998 (67)  NYHET! -Nr 3/2006 (94)

  Slite-Roma Jernvägs 100-årsnummer 2/2002 (80)

 För innehållsförteckning för samtliga utgåvor, utgivna 1972-2002: Klicka på denna länk för att hämta en pdf-fil (242 kb) 


Utgivningstid: (preliminära uppgifter)

Nr. 1: under mars (manusstopp 28 feb)
Nr. 2: under juni (manusstopp 31 maj)
Nr. 3 under september (manusstopp 31 juli)
Nr. 4 under november/december (manusstopp 31 oktober) 

Uteblivna nummer:

Kontakta medlemsarenden@gotlandstaget.se och lämna namn och adress så skickar vi en ny tidning till Er.

Lösnummerförsäljning:  

Gamla nummer av Spårstumpen kan beställas från vår försäljningssida.  Klicka här för att komma till försäljningen!.
  

Vill du bidra med material till Spårstumpen?

Alla bidrag som artiklar, tips, bilder etc. är välkomna. Kontakta redaktionen nedan. Även synpunkter och kommentarer är välkomna. Vi strävar efter att göra Spårstumpen till en bra tidning om järnvägsepoken på Gotland. All hjälp att göra tidningen ännu bättre mottages tacksamt.

 Kontaktpersoner:
Anders Svensson, chefredaktör
redaktion@gotlandstaget.se

Martin Ragnar, redaktör
martin@sockerslottet.se

Sven Karlsson, GHJ Bildarkiv
sven-b.karlsson@tele2.se

 

 

Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till sidan om föreningen

Åter till startsidan