KÖP EN SLIPER!
 

Försäljningen av slipers till Roma station är nu avslutad


Vi har ett projekt genom Riksantikvarieämbetet för att skapa ett värdigt stationsområde i Roma. För att finansiera vår del i detta projekt, sålde vi 1 000 slipers i en sista etapp.
Till den 9 mars 2016 har vi sålt 1 003 slipers för Roma station. Försäljningen är nu avslutad. Tack för ert stöd!

För projekt banutbyggnad etapp III/IV sålde vi 3 120 slipers till den 23 september 2014. De sliprar som krävdes för projektet är därmed sålda. Varmt tack!

Vi gör utskicken av slipersintygen efter hand. Ha lite tålamod, så kommer de. Era namn kommer att finnas med en särskild tavla vid Roma station. Den sätts upp under året.

Om du vill stödja vårt arbete ekonomiskt så har vi insamling för ångloket Klintehamns renovering samt för motorvagnen MÅJ XC 10 (se nedan).
Du är även varmt välkommen att stödja renoveringen av Venavagnen ekonomiskt.

Betalningen sätts in på Föreningen Gotlandstågets bankgiro: 271-5043. Ange namn och vad betalningen avser, tack!

Läs mer om bygget av Roma station, klicka här!

[image]
Vy mot Roma station med avträde.
 
[image]
Vy söderut med det vattentorn som vi hoppas kunna uppföra i ett senare skede.
  

 

 

Åter till sidan om föreningen:

Åter till startsidan: