VÅR NYA BANA
KAMBSHAGTORP - ROMA KUNGSGÅRD - ROMA STATION
 
 

 
Länkar till de olika delarna av banan Hesselby - Tule - Roma

 
Länk till sidan om banan
Hesselby- Munkebos

 
 
Grusgropsspåret - Stall Dalhem
Spåret fortsätter till Åkerkanten södra
 
Tule station
Länk till sidan om Tule station
 
 
Kambshagtorp - Tule
Sträckan byggs söder om Tule stn
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn till Roma
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.

Föreningens målsättning är att återuppbygga banan till Roma från Kambshagtorp på den gamla banvallen. (totalt ytterligare 3,5 km)
Föreningen har under 2005 med stöd av EU-projektet Leader+ gjort en förstudie om banutbyggnad. Från hösten 2006 fram till sommaren 2007 har banan att med stöd av EU-projektet Mål2 Öarna, byggts ut med järnvägsövergång över landsvägen vid Eken, brorenovering samt totalt 320 meter nytt spår med stickspår för att ge loken möjlighet att gå i rätt ände tillbaka till Hesselby.

Under 2010-2012 återuppbyggdes den 1,5 km långa sträckan Kambshagtorp-Tule-Stall Dalhem. 200 meter av sträckan återuppbyggdes redan 2007 (Tule stations bangård, blå linje på kartan)
Mer information om banutbyggnaden 2010/11 finner ni via denna länk.

Länk till informationssida om banutbyggnaden.


Vi följer banbygget söderut från Kambshagtorp till Roma station

Det finns inte så många referenspunkter längs med sträckan. Därför är fotopunkterna numrerade och ungefärligt inlagda på kartan.
På varje fotoplats tas en bild åt norr (Hesselby/Tule) och en åt söder (Roma)
Vi har återkommande under bygget tagit bilder på samma ställen åt norr/söder.


 


Grafik som visar banutbyggnaden.
Klicka på bilden för att se den i större storlek.
Tack till Gotlands Allehanda och Per Leino
 

 


01 - Kambshagtorp

Vid vägkorsningen invid Kambshagtorp kommer en hållplats att anläggas. Spårslutet efter Etapp II var norr om vägkorsningen.
 

14 juli 2014:
Söder om Kambshagtorp har 70 meter av banvallen färdigställts. Kryssmärken har satts upp.
  

20 okt. 2014:
Söder om Kambshagtorp vy norrut. Kryssmärken har satts upp.
 

7 maj 2014:
Vy söderut
 

6 april 2014:
Årsmöteståget till banbygget vid Kambshagtorp
 

 21 okt. 2013:
Det första spårspannet sett norrifrån. Kryssmärkena har monterats.
 

21 okt. 2013:
Spårspannen sedda söderifrån vid Kambshagtorp
 

4 okt. 2013.
Den nybyggda ersättningsvägen är nu färdig. Den har byggts av Väg- och byggnadsgrus AB
 

4 okt. 2013. 
Vy norrut. En plåtstins har kommit på plats vid Kambshagtorps hållplats.
 

27 aug. 2013.
Banvallen söderut från Kambshagtorp. Ersättningsvägens underlag är nu färdigbearbetat
 

15 aug. 2013.
Banvallen norrut mot Kambshagtorps hållplats. Röjning för ersättningsvägen pågår till vänster
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut från Kambshagtorp. Arbetena med grävmaskin för diken och banvall har nu avslutats.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut mot Kambshagtorps hållplats
 

27 april 2013: Vy efter att stubbrytning har påbörjats.
 

 

5 april 2013: Vy efter att skördare och skotare gjort vad de skall göra.
 

5 april 2013: Kambshagtorps hållplatshus och banan norrut
 

27 juni 2012: Hållplatsen från norr
 

27 juni 2012: Kambshagtorps hållplatshus på plats vid hållplatsen
 

24 maj 2012. Vy från vägkorsningen i Kambshagtorp mot söder.
 

21 maj 2012. Banvallen från Kambshagtorp sedd norrut mot Tule. Perrongen kommer att ligga på vänster sida.
 


02 - Mitt i Kambshagtorpskurvan


20 okt. 2014:
Söder om Kambshagtorp vy söderut.
 

20 okt. 2014:
Söder om Kambshagtorp vy norrut.
 

25 juni 2014:
Nygrusat. Vy söderut mot Roma.
 

25 juni 2014.
Vy norrut mot Kambshagtorp. Nygrusat
 

6 april 2014:
Vy söderut mot Roma.
 

6 april 2014.
Vy norrut mot Kambshagtorp där årsmöteståget väntade
 

13 nov. 2013:
Vy söderut från spårslutet mot Roma.
 

13 nov. 2013.
Temporärt spårslut. Vy norrut
 

14 okt. 2013.
Banvallen söderut. Ersättningsvägen är nu färdig
 

14 okt. 2013.
Banvallen norrut mot Kambshagtorps hållplats.
 

27 aug. 2013.
Banvallen söderut. Ersättningsvägens underlag är nu färdigbearbetat
 

27 aug. 2013.
Banvallen norrut mot Kambshagtorps hållplats.
 

15 aug. 2013.
Banvallen söderut. Röjning för ersättningsvägen pågår till höger
 

15 aug. 2013.
Banvallen norrut mot Kambshagtorps hållplats. Röjning för ersättningsvägen pågår till vänster
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut mot Kambshagtorp
 

27 april 2013: Vy söderut efter stubbrytningen
 

27 april 2013: Vy norrut efter stubbrytningen
 

5 april 2013: Vy söderut
 

5 april 2013: Vy norrut
 

24 maj 2012.  Vy från där kurvan övergår i rakspår, söderut mot Roma.
 

24 maj 2012.  Vy från där kurvan övergår i rakspår, norrut mot Kambshagtorp.
 

03 - Första skogsvägen västerut

20 okt. 2014:
Vy söderut mot Roma.
 

20 okt. 2014:
Vy norrut mot Kambshagtorp.
 

25 juni 2014:
Vy söderut mot Roma. Nygrusat
 

25 juni 2014.
Vy norrut. Nygrusat
 

11 dec. 2013:
Skarvjärn monterades
 

2 dec. 2013:
Tony lyfter rälerna på plats
 

14 okt. 2013.
Banvallen söderut. Ersättningsvägen är nu färdig
 

14 okt. 2013.
Banvallen norrut
 

15 aug. 2013.
Banvallen söderut. Röjning för ersättningsvägen pågår till höger
 

15 aug. 2013.
Banvallen norrut. Röjning för ersättningsvägen pågår till vänster
 

16 juli 2013.
Vy söderut efter färdigställande av banvallen
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut
 

5 april 2013: Vy söderut
 

5 april 2013: Vy norrut
 

24 maj 2012.  Vy från den första skogsvägen, söderut mot Roma.
 

24 maj 2012.  Vy från den första skogsvägen, norrut mot Kambshagtorp.
 

04 - Andra skogsvägen västerut
Från 5 april tas bilderna något söderut, där hygget övergår i åker.

[image]
3 okt. 2014:
Vårt rallarlag jobbar även med färdigställandet av banvallen. Det arbetslag som finjusterar makadam är nu vid skogen efter stubbhögen. Från skarvjärnen syns tydligt den banvall som är klart. Hitåt är den ännu ojusterad.
 

20 okt. 2014:
Vy norrut.
 
 

20 april 2014:
Vy söderut mot Romar.
 

20 april 2014:
Vy norrut. Flakvagnen har använts för att köra ned räls till banbygget
 

11 feb. 2014:
Vid banbygget har all snö tinat bort. Idag bestod rallarlaget av tre personer.
 

11 feb. 2014:
Vy norrut. Arbetslaget på väg till välbehövlig lunchpaus
 

14 okt. 2013.
Banvallen söderut. Ersättningsvägen är nu färdig
 

14 okt. 2013.
Banvallen norrut
 

27 aug. 2013.
Banvallen söderut.
 

27 aug. 2013.
Banvallen norrut. Ersättningsvägen med färdigt underlag till vänster.
 

15 aug. 2013.
Banvallen söderut. Röjning för ersättningsvägen pågår till höger
 

15 aug. 2013.
Banvallen norrut. Röjning för ersättningsvägen pågår till vänster
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut. Stubbar har lagrats upp på hygget till vänster
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut
 

5 april 2013: Vy söderut från gränsen mellan det nya hygget till vänster och åkern
 

5 april 2013: Vy norrut från gränsen mellan det nya hygget till höger och åkern
 

24 maj 2012.  Vy från den andra skogsvägen, söderut mot Roma.
 

24 maj 2012.  Vy från den andra skogsvägen, norrut mot Kambshagtorp.
 

05 - Väg förbi fd. salixodlingen mot Halla bygdegård
 

20 okt. 2014:
Vy söderut mot Roma kungsgård station.
 

20 okt. 2014:
Vy norrut i riktning mot Kambshagtorp.
 

7 maj 2014:
Vy söderut från södra änden av Salixodlingen
 

7 maj 2014:
Vy norrut från södra änden av Salixodlingen
 

7 mars 2014:
Vy söderut från södra änden av Salixodlingen
 

20 mars 2014:
Vy norrut från södra änden av Salixodlingen
 

14 okt. 2013.
Banvallen söderut. Ersättningsvägen är nu färdig
 

14 okt. 2013.
Banvallen norrut
 

27 aug. 2013.
Banvallen söderut. Ersättningsvägens underlag är nu färdigbearbetat
 

27 aug. 2013.
Banvallen norrut från Salixodlingen.
 

15 aug. 2013.
Banvallen norrut. Röjning för ersättningsvägen pågår till höger.
 

15 aug. 2013.
Banvallen norrut. Röjning för ersättningsvägen pågår till vänster. Grävmaskinen fungerar som en gräsklippare för sly.
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut.
 

5 april 2013: Vy söderut
 

5 april 2013: Vy norrut
 

24 maj 2012.  Vy från vägen mot Halla, söderut mot Roma.
 

24 maj 2012.  Vy från vägen mot Halla, norrut mot Kambshagtorp.
 

24 maj 2012.  Vy från banvallen mot den väg som leder mot Halla bygdegård.
 
 


06 - Norr om bron över Roma kanal

[image]
20 okt. 2014:
Vy mot bron över Roma kanal mot Roma kungsgårds station
 
[image]
23 sept. 2014:
Våra rallare har krattat från Roma kungsgård upp till övergången mot Halla bygdegård. De fortsätter sedan norrut
 

25 juni 2014:
Vy söderut mot bron över Roma kanal och Roma kungsgård.
 

3 juli 2014.
Vy norrut över bron över Roma kanal. Foto: Anders Svensson
 

11 juni 2014:
Vy över Roma kanal mot norr.
 

19 juni 2014:
Vy över Roma kanal mot norr.
 

7 juni 2014:
Foto från förmiddagen. Vy mot söder. Foto: Anders Svensson
 

7 juni 2014:
På eftermiddagen monterades den sista broslipern.
Foto: Anders Svensson
 

28 maj 2014:
Bron har blästrats och grundmålats. Vy mot söder.
 

 28 maj 2014:
Vy norrut när bron under dagen hade färdigmålats av Nisse Axell
 

7 maj 2014.
Banvallen norrut från Roma kanal.
 

7 maj 2014.
Banvallen norrut från Roma kanal.
 
 
7 mars 2014:
Vy norrut från Roma kanal
 

27 aug. 2013.
Banvallen norrut från Roma kanal. Grusning av ersättningsvägen har påbörjats
 

14 okt. 2013.
Banvallen norrut från Roma kanal. Bygget av ersättningsvägen är färdig
 
 
15 aug. 2013.
Banvallen norrut. Röjning för ersättningsvägen pågår till vänster
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut med bron över Roma kanal
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut
 

5 april 2013: Vy söderut med bron över Roma kanal
 

5 april 2013: Vy norrut
 

24 maj 2012.  Vy mot bron över Roma kanal.
 

24 maj 2012.  Vy mot banvallen norrut mot Kambshagtorp, sedd norrifrån bron över Roma kanal.
 

24 maj 2012.  Vy från bron västerut över Roma kanal.
 

24 maj 2012.  Vy från bron österut över Roma kanal. Nyligen har kanalen muddrats.
 

24 maj 2012.  Vy mot vägen som går österut från banvallen, norr om bron över Roma kanal.
 
 

07 - Söder om bron över Roma kanal


31 aug. 2014.
Banvallen söderut från Roma kanal. På Museijärnvägens dag.
 
[image]
10 okt. 2014.
Vy norrut från Roma kungsgårds station mot bron över Roma kanal.
 

7 maj 2014.
Banvallen söderut från Roma kanal. Bygge av förbigångsspår pågår
 

7 maj 2014.
Banvallen norrut från Roma kanal.
 
 
7 mars 2014:
Vy norrut från bron över Roma kanal
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut mot Roma.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut mot bron över Roma kanal.
 

5 april 2013: Vy söderut med bron över Roma kanal
 

5 april 2013: Vy norrut mot bron över Roma kanal
 

24 maj 2012.  Vy från bron söderut mot Roma station.
 

24 maj 2012.  Vy norrut mot bron över Roma kanal.
 

24 maj 2012.  Vy mot Roma kungsgård, från banvallen söder om bron över Roma kanal.
 
 

08 - Början av kurvan in mot Roma station
 
[image]
10 okt. 2014:
Vy söderut halvvägs mot Roma kungsgård. Bara mark AB har grusat banvall och ersättningsväg.
  
[image]
17 okt. 2014:
Vy från den sist utlagda slipern mot Roma kungsgård station.
  

7 maj 2014.
Banvallensöderut från Roma kanal. Bygge av förbigångsspår pågår
 

7 maj 2014.
Banvallen norrut från Roma kanal.
 

16 juli 2013.
Vy söderut
 

16 juli 2013.
Vy norrut.
 

5 april 2013: Vy söderut
 

5 april 2013: Vy norrut
 

24 maj 2012.  Vy från början av kurvan in mot Roma station i riktning söderut mot Roma station.
 

24 maj 2012.  Vy från början av kurvan in mot Roma station norrut mot Roma kanal.
 


09 - Mitt i kurvan in mot Roma station

[image]
3 okt. 2014:
Vy från kurvan in mot Roma. Bara Mark AB har byggt upp ersättningsvägen.
 
[image]
17 okt. 2014:
Vy från kurvan ut mot Roma Kungsgård.
 

7 maj 2014.
Banvallen söderut
 

7 maj 2014.
Banvallen norrut
 

16 juli 2013.
Vy söderut
 

16 juli 2013.
Vy norrut
 

5 april 2013: Vy söderut
 

5 april 2013: Vy norrut mot bron över Roma kanal
 

24 maj 2012.  Vy från mitten av kurvan in mot Roma station i riktning söderut.
 

24 maj 2012.  Vy från mitten av kurvan in mot Roma station i riktning norrut mot Roma kanal.
 

10 - Norra delen av stationsområdet - vid dammen

 
17 okt. 2014.
Banvallen norrut vid utgångskurvan från stationsområdet
 

7 maj 2014.
Vy söderut mot Äldreboendet. Dammen närmast ska fyllas igen..
 

7 maj 2014.
Banvallen norrut vid utgångskurvan från stationsområdet
 

16 juli 2013.
Vy söderut mot Äldreboendet. Dammen närmast ska fyllas igen..
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut vid utgångskurvan från stationsområdet
 

5 april 2013: Vy söderut
 

5 april 2013: Vy norrut
 

24 maj 2012.  Vy från norra delen av stationsområdet, mot den inhägnade dammen (söderut i riktning mot Roma station).
 

24 maj 2012.  Vy från norra delen av stationsområdet i riktning norrut.
 

11 - Roma nya station - stationsmiljön har ritats av arkitekten Jan de Gysser 

För fler bilder och mer information se: http://forening.gotlandstaget.se/roma.htm


Tänkt vy från Roma äldreboende mot station och bangård.

 

12 - Södra änden av stationsområdet - vid äldreboendet

[image]
17 okt. 2014:
Dagen innan flyttades stationshuset från Dalhem till Roma. Vy från söder.
 
[image]
17 okt. 2014:
Roma stationshus med Roma äldreboende i bakgrunden
 

7 maj 2014.
Vy norrut med fyllningen för stationshuset. Kommande vecka ska grunden gjutas..
 

 

9 april 2014.
Banvallen norrut. Där den röd-gula pinnen står kommer spår 2 att finnas.
 

9 april 2014.
Banvallen söderut mot stationshuset och äldreboendet.
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut mellan fotopunkt 03 och 04. En övergång med stenar av granit syns nu.
 

24 maj 2012.  Vy norrut från Björkstigen mot stationsområdet
 

13 - fd Roma station

På grund av att flera hus ligger på det före detta stationsområdet, kommer våra tåg inte komma att angöra fd. Roma station. Roma fd station är idag hyreslägenheter.


24 maj 2012.  Vy ned mot fd Roma station. Gatan heter Järnvägsgatan!
 

2007.  Vy mot fd Roma station. Bilden är tagen mot väster.
 

Vykort från slutet av tjugotalet från Föreningen Gotlandstågets arkiv
 

Vy mot fd. Roma station. Bilden är tagen mot väster. Rälsbussmöte 1957. Foto: Olof Sjöholm
 

Björkstigen - Vägen ned till stationen

På grund av att flera hus ligger


16 juli 2013.
Motiv från stationsområdets södra del mot det nybyggda Roma Äldreboende
 

24 maj 2012.  Vy från Björkstigen österut mot de fd dammarna tillhörande sockerbruket
 

24 maj 2012.  Vy från Björkstigen söder om stationsområdet, mot väster.
 

16 juli 2013.
Motiv från Björkstigens andra ända vid Visbyvägen/Lv 143. Vy mot öster.
 

16 juli 2013.
Motiv från korsningen Björkstigen/Visbyvägen. Vy mot norr och det fd. sockerbruk som betydde så mycket för järnvägen.
 

16 juli 2013.
Motiv från korsningen Björkstigen/Visbyvägen. Vy mot söder.
 
 

Övriga bilder från sträckan

Här visas en del andra intressanta bilder från bland annat stensatta övergångar mm.


16 juli 2013. 
Genomföring för vatten vid fotopunkt 05. Stensatt med granitblock. Foto mot väster.
 

16 juli 2013.
Foto mot öster
 

16 juli 2013.
Genomföringen för vatten byggdes stabilt med stora granitblock
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut mellan fotopunkt 03 och 04. En övergång med block av granit syns nu.
 

 

 

Klicka härför att komma åter till överst på denna sida

Åter till startsidan