VÅR NYA BANA
MUNKEBOS - ÅKERKANTEN SÖDRA
     
 

 
Länkar till de olika delarna av banan Hesselby - Tule - Roma

 
Länk till sidan om banan
Hesselby- Munkebos

 
 
Grusgropsspåret - Stall Dalhem
Spåret fortsätter till Åkerkanten södra
 
Tule station
Länk till sidan om Tule station
 
 
Kambshagtorp - Tule
Sträckan byggs söder om Tule stn
 
 
Kambshagtorp - Roma
Sträckan byggs söder om Tule stn
 
 
Roma station
En sida om den framtida stationen i Roma.

Föreningens ska med stöd av EU-programmet Småland och Öarna fram till 31 dec. 2014 återuppbygga järnvägen till Roma via Tule hållplats på den gamla banvallen. (totalt ytterligare 5,5 km).
Den här sidan beskriver återuppbyggnaden av banan över åkrarna mellan Munkebos och åkerkanten södra. Efter att Järnvägsplanen vann laga kraft den 6 oktober 2012, så påbörjades grävarbetena den 18 okt.
Sträckan som byggs är cirka 700 meter lång. Banan invigdes tillsammans med sträckan till Tule station av Gotlands Landshövding Cecilia Schelin Seidegård den 5 maj 2013. Därefter påbörjades trafikeringen av sträckan.

Föreningen har under 2005 med stöd av EU-projektet Leader+ gjort en förstudie om banutbyggnad. Från hösten 2006 fram till sommaren 2007 har banan att med stöd av EU-projektet Mål2 Öarna, byggts ut med järnvägsövergång över landsvägen vid Eken, brorenovering samt totalt 320 meter nytt spår till Munkebos.

Under 2010-2012 återuppbyggdes den 1,5 km långa sträckan åkerkanten södra- Tule- Kambshagtorp. Mer information om banutbyggnaden 2010/11 finner ni via denna länk.

Länk till informationssida om banutbyggnaden.   Länk för att komma till sträckan Tomtevägen- åkerkanten södra.

 
Grafik som visar banutbyggnaden.
Klicka på bilden för att se den i större storlek.
Tack till Gotlands Allehanda och Per Leino

Bara mark AB är den entreprenör som vi har upphandlat markarbetena av. Bergkross (makadam) levereras av Roma grus AB
Bilder nedan är tagna från Munkebos söderut.
 


Dagbok:

maj: Fortsatt komplettering av grusningen över åkrarna

5 maj: Gotlands Landshövding Cecilia Schelin Seidegård invigde Tulebanan i ett fantastiskt väder

19 april: Ibruktagarbesiktning av den nya banan

10-18 april: Grusning med tippvagnen utfördes

april:   Banan över åkrarna har riktats

19 jan. Högtidlig sammanbindning av bandelarna vid åkerkanten södra

9 jan. 2013: Fyra spårspann lades den 9 jan. ut av våra rallare, varvid ytterligare 40 m spår lagts ut. C:a 55 m återstår till åkerkanten södra. Spikning av kvarvarande spann pågick.

29 nov. Ett spårspann lades ut. Kranen reparerades under tiden byggdes ytterligare spårspann.

28 nov. Tre spårspann lades ut.

24 nov. Vi hade extra arbetslördag. Våra ideella lade ut de två spårspann som fanns spikade. Därefter spikade de nya spårspann.

23 nov.  Våra anställda lade ut och monterade fyra spårspann.

22 nov. På torsdagen spikades övergång mellan 24,8 och 22 kilos räls. Nu lägger vi ut 22 kilos i tiometerslängder. Spårspannen har tagit slut men våra anställda bygger nya!

20 nov.  Nio spårspann ut av våra duktiga anställda, cirka 80 meter. Vi har nu passerat elledningen och kommit ungefär 2/3 av sträckan!

17 nov.  På arbetslördagen jobbade tio aktiva med spårläggningen. Nio spårspann lades ut under dagen.

13 nov. Med hjälp av en grävmaskin från Bara mark så grävdes vägbanan på Tomtevägen bort. Ett spårspann lyftes på plats och därefter lyftes de prefabricerade elementen i trä till järnvägsövergången på plats.

10 nov. Våra aktiva lade ut fem spårspann och nådde fram till Tomtevägen

7 nov.  Bara mark avslutade schaktarbetena. Jordmassorna har planats ut, utom söder om Tomtevägen, där de på markägarens begäran ligger kvar till efter skörden 2013. En järnvägsövergång i trä har byggt och körts till Tomtevägen.

3 nov.  Extra arbetslördag. Åtta aktiva medverkade vid dagens "extra" banbygge. Två spårspann lades ut. Efter lunch spikades skarvarna och spåret grovriktades.

2 nov. Bara mark arbetade med utplanering av jordmassor, samt planering av det översta lagret av finare makadam.

1 nov.  Bara mark har gjort klart utläggningen av makadam från åkerkanten södra till Täckdikningen. Roma grus har levererat stora mängder makadam. Ytterligare spårspann lades ut på banvallen från Munkebos. (totalt cirka 80 meter)

29 okt. Första spårspannet lyftes på plats vid Munkebos. Fiberduk lades ut på banvallen söder om Tomtevägen. Makadam började läggas ut på banvallen där.

27 okt. Dikena har grävts hela vägen till åkerkanten södra. All matjord har grävts bort från banvallen. Grusningen mellan Munkebos och Tomtevägen är färdig.
Nedläggning av kabelrör har gjorts till täckdikningen. Täckdikningen är färdig.

22 okt. Matjorden på banvallen har nu grävs bort fram till Tomtevägen. En trumma har lagts under Tomtevägen

20 okt. Bara mark har nu grävt de två bandikena.
 


Munkebos- Tomtevägen:

Från Munkebos norrut:
 

18 okt. 2012.
Banvallen norrut mot stoppbocken vid Munkebos
 

27 okt. 2012.
Banvallen norrut mot stoppbocken vid Munkebos
 

1 nov.  2012.
Banvallen norrut mot stoppbocken vid Munkebos. Några spårspann har lagts ut.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut mot fd hållplatsen Munkebos.
 
Munkebos söderut:


18 okt. 2012. Vy söderut från stoppbocken vid Munkebos. Bara mark AB mäter in banvallen
 19 okt. 2012. Vy söderut från stoppbocken vid Munkebos.
 

20 okt. 2012. Vy söderut från stoppbocken vid Munkebos.

 

22 okt. 2012. Vy söderut från spårslutet vid Munkebos.

 

27 okt. 2012. Vy söderut från spårslutet vid Munkebos.
 

1 nov.  2012.
Banvallen söderut från Munkebos. Några spårspann har lagts ut.
 

21 nov.  2012.
Banvallen söderut från Munkebos. Spåret har lagts ut bortom Tomtevägen.
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut mot nya hållplatsen Munkebos.
 
Mittemellan Munkebos och Tomtevägen norrut:
 


18 okt. 2012.
Foto mitt på åkern mot Munkebos. Grävmaskinen gräver det norra bandiket vid Munkebos.
 19 okt. 2012.
Foto mitt på åkern mot Munkebos. Norra diket, arbetet har fortsatt.
 

20 okt. 2012.
Foto mitt på åkern mot Munkebos.

 

22 okt. 2012.
Foto mitt på åkern mot Munkebos.

 

27 okt. 2012. Foto mitt på åkern mot Munkebos.
 

29 okt. 2012. Foto mitt på åkern mot Munkebos. Första spårspannet ska lyftas ut på banvallen! Foto: Staffan Beijer
 

1 nov.  2012.
Banvallen norrut mot stoppbocken vid Munkebos. Några spårspann har lagts ut.
 

21 nov.  2012.
Banvallen norrut mot stoppbocken vid Munkebos.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut.
 
 
Mittemellan Munkebos och Tomtevägen söderut:
 


20 okt. 2012.
Foto mitt på åkern mot Tomtevägen söderut

 

22 okt. 2012.
Foto mitt på åkern mot Munkebos.

27 okt. 2012. Foto mitt på åkern mot Tomtevägen söderut
 

2 nov. 2012. Foto mitt på åkern mot Tomtevägen söderut
 

7 nov. 2012. Foto mitt på åkern mot Tomtevägen söderut
 

21 nov. 2012. Foto mitt på åkern mot Tomtevägen söderut
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut mot nya hållplatsen Munkebos.
 
 
Från Tomtevägen norrut:
 


18 okt. 2012. Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos
 
 20 okt. 2012. Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos
 
 

22 okt. 2012.
Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos vid lunchtid
 
 

22 okt. 2012.
Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos, sen eftermiddag.
 
 

27 okt. 2012.
Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos
 

2 nov. 2012.
Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos
 

7 nov. 2012. Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos. Två delar av järnvägsövergången är på plats.
 

17 nov. 2012. Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos. Järnvägsövergången är på plats.
 

3 dec. 2012. Vy från Tomtevägen norrut mot Munkebos.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut vid nya hållplatsen Munkebos.
 
Mot Tomtevägen söderut


18 okt. 2012. Vy mot Tomtevägen söderut
 


 

16 apr. 2013. Gruståget på väg över Tomtevägen söderut
 

16 apr. 2013. Grusning pågick på banan söder om Tomtevägen

 


Tomtevägen- Åkerkanten södra

Sträckan Tomtevägen - åkerkanten södra är ungefär dubbelt så lång som den mot Munkebos. På bilderna nedan följer vi sträckan från Tomtevägen söderut.

Längs med det nuvarande diket som går från Tomtevägen mot Dalhemsån gick även kraftledningen. Diket har i projektet täckdikats längs med hela dess sträcka, cirka 400 meter.
Detta har gjorts för att markägarna skulle kunna byta mark dem emellan och få åkrar som kan brukas effektivt och som har tillträde från Tomtevägen.
Kraftledningen blev kvar som luftledning. Kontakt togs med GEAB. De svarade att det då inte varaktuellt att gräva ned kraftledningen.
 
Från Tomtevägen söderut:
 

18 okt. 2012.  Banvallen söderut från Tomtevägen
 
 
 

22 okt. 2012.  Banvallen söderut från Tomtevägen. Dräneringsrör för vägens dike har lagts ned.
 

27 okt. 2012.
Vy från Tomtevägen söderut mot täckdikningen
 

29 okt. 2012.
Vy från Tomtevägen söderut mot täckdikningen. Fiberduk har lagts ut på banvallen. Foto: Staffan Beijer
 

7 nov. 2012.
Vy från Tomtevägen söderut mot täckdikningen. Banvallen är nu grusad.
 

21 nov. 2012.
Vy från Tomtevägen söderut mot täckdikningen.
 

3 dec. 2012.
Vy från Tomtevägen söderut mot täckdikningen.
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut från nya hållplatsen Munkebos.
 
Mittemellan Tomtevägen och täckdikningen söderut:
 

12 sept. 2012.  Vy mot täckdikningen söderut
 


27 okt. 2012.
Vy mot täckdikningen söderut

1 nov.  2012.
Vy mot täckdikningen söderut
 

7 nov. 2012. Foto mot täckdikningen söderut
 

21 nov. 2012. Foto mot täckdikningen söderut
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut mot täckdikningen.
 
Från täckdikningen söderut:


12 sept. 2012.  Vy från täckdikningen söderut
 
 

27 okt. 2012.
Vy från täckdikningen söderut

1 nov.  2012.
Banvallen söderut från täckdikningen
 

7 nov.  2012.
Vy från täckdikningen söderut
 

21 nov.  2012.
Vy från täckdikningen söderut. Spårbygget har passerat täckdikningen.
 

3 dec. 2012. Snön har kommit. 160 meter spår kvar att bygga till åkerkanten södra

 

16 juli 2013.
Vy från täckdikningen söderut.
 
 
Från halvvägs mellan täckdikningen och åkerkanten södra sett söderut:
 


22 okt. 2012. Vy mot åkerkanten södra sett soderut.
 
 

27 okt. 2012. Vy mot åkerkanten södra sett soderut.

1 nov.  2012.
Banvallen söderut från mitt emellan täckdikningen och Åkerkanten södra
 

3 dec. 2012. Snön har kommit. 160 meter spår kvar att bygga till åkerkanten södra

 

16 juli 2013.
Banvallen söderut från mitt emellan täckdikningen och Åkerkanten södra
 

4 okt. 2013:
Den höga banken vid Åkerkanten södra har täckdikats och breddats. En stor mängd jord har tippats.
 

21 okt. 2013:
Den täckdikade och breddade bankroppen vid södra delen av åkrarna, vy söderut
 
 
Från åkerkanten södra söderut:


22 okt. 2012. Vy mot Tulebanan söderut.
 
 27 okt. 2012. Vy mot åkerkanten södra rån norr. En ´jordvall återstår att gräva bort.
 
 

1 nov.  2012.
Banvallen söderut från Åkerkanten södra
 

7 nov.  2012.
Banvallen söderut vid Åkerkanten södra
 

18 jan. 2013.
Banvallen söderut vid Åkerkanten södra. Dagen efter slogs den sista rälsspiken i vid skylten.
 

16 juli 2013.
Banvallen söderut från Åkerkanten södra
 
Från åkerkanten södra norrut


3 juli 2010. Vy från åkerkanten södra mot Tomtevägen och Munkebos med lokomotor.
 
 


22 okt. 2012. Vy från åkerkanten södra mot Tomtevägen norrut.
 

27 okt. 2012. Vy från åkerkanten södra mot Tomtevägen norrut.
 

1 nov.  2012.
Vy från åkerkanten södra mot Tomtevägen norrut.
 

2 nov.  2012.
Vy från åkerkanten södra mot Tomtevägen norrut.
 

7 nov.  2012.
Vy från åkerkanten södra mot Tomtevägen norrut.
 

9 jan. 2013: Vy från åkerkanten södra. Inte långt kvar!
 

18 jan. 2013.
Banvallen norrut vid Åkerkanten södra. Dagen efter slogs den sista rälsspiken i vid skylten.
 

16 juli 2013.
Banvallen norrut från Åkerkanten södra
 

21 okt. 2013:
Den täckdikade och breddade bankroppen vid södra delen av åkrarna, vy norrut
 
Från halvvägs mellan täckdikningen och åkerkanten södra sett norrut:
 

22 okt. 2012. Vy mot täckdikningen och Tomtevägen norrut.
 
 29 okt. 2012. Vy mot täckdikningen och Tomtevägen norrut. Grävmaskinerna lade ut makadam på banvallen.
Foto: Anders Svensson
 

1 nov.  2012.
Vy mot täckdikningen och Tomtevägen norrut.

 

2 nov.  2012.
Vy mot täckdikningen och Tomtevägen norrut.

 

7 nov.  2012.
Banvallen norrut från mitt emellan täckdikningen och Åkerkanten södra
 

3 dec. 2012. Snön har kommit.

 

16 juli 2013.
Banvallen norrut från mitt emellan täckdikningen och Åkerkanten södra
 
 
Från täckdikningen norrut


12 sept. 2012.  Banvallen norrut från täckdikningen
 27 okt. 2012. Vy från täckdikningen norrut mot Tomtevägen
 

1 nov.  2012.
Banvallen norrut från täckdikningen
 

2 nov.  2012.
Banvallen var nu färdigplanerad norrut från täckdikningen
 

7nov. 2012.  Banvallen norrut från täckdikningen
 

21 nov.  2012.
Vy från täckdikningen norrut. Spårbygget har passerat täckdikningen.
 

3 dec. 2012. Snön har kommit.

 

16 juli 2013.
Vy från täckdikningen norrut.
 
Mittemellan täckdikningen och Tomtevägen norrut


12 sept. 2012.  Vy norrut mot Tomtevägen
 27 okt. 2012.
Vy norrut mot Tomtevägen
 

1 nov.  2012.
Vy norrut mot Tomtevägen. Markduk har lagts ut. Utläggning av makadam pågick
 

2 nov.  2012.
Vy norrut mot Tomtevägen. Makadam har lagts färdigt.
 

7 nov. 2012. Foto mot
Tomtevägen norrut
 

21 nov.  2012.
Foto mot
Tomtevägen norrut
 

16 juli 2013.
Vy norrut mot Tomtevägen.
 

 

Täckdikningen österut:


12 sept. 2012.  Vy längs med det befintliga diket österut mot Tomtevägen.
 

27 okt. 2012. Täckdikningen är nu uförd. Vy österut mot Tomtevägen
 

1 nov. 2012.  Vy längs med det befintliga diket österut mot Tomtevägen.
 

16 juli 2013.
Vy österut över täckdikningen.
 

Täckdikningen västerut:


12 sept. 2012.  Vy längs med det befintliga diket mot väster
 

22 okt. 2012. Lindqvists från Vallstena har grävt ut diket från ån och hade när bilden togs kommit till banvallen.
 

27 okt. 2012.  Täckdikningen västerut har utförts.
 

1 nov.  2012.
Täckdikningen västerut
 

7nov. 2012.  Täckdikningen västerut, jordmassorna har planerats ut.
 

16 juli 2013.
Vy västerut över täckdikningen.
 

Täckdikningen sedd från ån österut:


12 sept. 2012.  Vy längs med det befintliga diket mot väster
 

 

Tomtevägen mot öster:


12 sept. 2012.   Tomtevägen österut mot järnvägen
 

22 okt. 2012. Vy mot schaktarbetena på Tomtevägen sett österut
 

17 nov. 2012.   Tomtevägen österut mot järnvägen. Järnvägsövergången och kryssmärkena är nu på plats.
 

 

Tomtevägen mot väster:


18 okt. 2012.  Tomtevägen västerut mot järnvägen
 

27 okt. 2012.  Tomtevägen västerut mot järnvägen
 

13 nov. 2012.  Tomtevägen västerut mot järnvägen. Järnvägsövergången och spårkryss är nu på plats. Foto: Anders Svensson
 

16 juli 2013. 
Tomtevägen västerut mot järnvägen
 

 

Klicka härför att komma åter till överst på denna sida

Åter till startsidan