VÅR JÄRNVÄGSMILJÖ - VÅRA FORDON       PROJEKTET MED BANUTBYGGNAD TILL ROMA FINANSIERAS AV:
 
VÅR JÄRNVÄGSMILJÖ

JERNVÄGSMUSÉET

JERNVÄGSCAFÉET

HESSELBY STATIONSHUS


VÅR BANA


VÅRA LOK & VAGNAR

TULE STATION -UTHYRES

EU-PROJEKT -
BANUTBYGGNADEN 2012 - 2015

BANUTBYGGNADEN 2008 - 2010

GHJ BILDER & VIDEOCLIPS

AKTUELLT OM FÖRENINGEN

 

ÅTER TILL STARTSIDAN
 

   


Hesselby stn (Hy) - Eken hpl  (En) - Munkebos hpl (Mus) - Tule Grusgrop (Teg) - Tule (Te) - Kambshagtorp (Kht)

Vid stationen Hesselby i Dalhem på mellersta Gotland finns Gotlands Hesselby Jernväg (GHJ) – den enda kompletta järnvägsmiljön från gotlandsbanorna (891 mm) som finns bevarad. 

Vid Hesselby station har Föreningen restaurerat stationshusen samt återuppbyggt bangården. Två vagnhallar och en lokverkstad har byggts. Stationerna Hesselby och Tule samt banan är Kulturminnesmärkt!
Banan går mellan Hesselby station söderut via Ekens hpl, över järnvägsövergången vid Karbyvägen, över bron över Dalhemsån till Munkebos hållplats. Sträckan Ekens hpl- Munkebos hpl återinvigdes den 17 juni 2007. Under projektet så återuppbyggdes Tule stations bangård och en del av linjens spår. Tule ligger i Halla socken 3 km söder om Hesselby.

Under 2010-11 byggde vi 1300 meter järnväg på sträckan Stall Dalhem- Tule station - Kambshagtorp samt arbetade med framtagandet av en järnvägsplan för banbygget mot Roma.
I december 2011 fick vi beskedet vi väntat på att vår ansökan om EU-medel till utbyggnaden Kambshagtorp - Roma beviljades. Under sommaren 2012 skrevs ett avtal om köp av banvallarna över åkrarna vid Tomtevägen.
Tulebanan invigdes den 5 maj 2013 av Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Från januari 2012 till december 2014 kommer projektet att pågå. GHJ går från att vara en av de kortaste banorna i Sverige till en "normal" museijärnväg vad gäller spårlängd.
Kvalitén kommer vi aldrig att kompromissa med.

Välkommen att ta del av vår järnvägsmiljö och information om våra fordon via länkarna till vänster.

 

 
 

 Flygfoto taget över åkrarna av Gunnar Britse den 1 augusti 2013
 

 
Flygfoto taget över Tule station av Gunnar Britse den 1 augusti 2013