JERNVÄGSMILJÖN I HESSELBY   PROJEKTET MED BANUTBYGGNAD TILL ROMA FINANSIERAS AV:
 
 
På den här sidan kan du få en försmak av vår fina byggnadsminnesförklarade miljö, samt hur våra byggnader ser ut.

Ën trevlig videofilm från sommaren 2012 som beskriver vår järnväg väl har vi bäddat in. Filmat av Glen Beadon. (från YouTube) Tack Glen för att vi får visa den!Siffrorna på kartan över Hesselby hänvisar till respektive byggnad nedan. (kartan är uppdaterad juni 2012)

Byggnadsminnesförklaringen av delar av museijärnvägen innebär följande:
 Under 2002 beslutade länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av bland annat Hesselby station (Hesselby 2:1 i Dalhem sn) och Tule station (Tule 1:8 i Halla sn) samt den sträcka av banvallen som utgör delar av Dungårde 1:23 i Dalhem sn och Nygranne 1:15, Dalbo 2:1, Tomte 1:25, Tule 1:7 och Tule 1:3, samtliga belägna i Halla sn. (Länsstyrelsens beslut 27.8.2002 med diarienr: 432-2149-01)

 På Hesselby station gäller byggnadsminnesförklaringen stationshuset, avträdet, godsmagasinet, GLC-magasinet och verkstaden. På Tule station omfattar den stationsbyggnaden, ladugårdsbyggnaden och tvättstugan. Föreningen är mycket tacksam för att Länsstyrelsen på detta sätt har uppskattat vår miljö och att detta kommer att hjälpa oss att bevara den för framtiden.

  Flygfoto taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2005
 

Flygfoto taget med helikopter av Daniel Åhlén den 27 maj 2004
 


Museijärnvägens dag den 30 aug. 2009

Hesselby station (Hy) (5)  

Stationen uppfördes inför Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) öppnande 1902. Stationen var den största mellanstationen på järnvägen. Att den benämndes Hesselby berodde på att det fanns två stationer i Dalhems socken. Den andra stationen ett par kilometer längre norrut hette "Dune". Ett par år efter nedläggningen 1953, fungerade stationshuset som postkontor. Stationen helrenoverades av Föreningen Gotlandståget mellan 1972 och 1974.


Hesselby Jernvägsstation 1910. Stm Nyberg med familj. Foto: KJA Gardsten/ Landsarkvivet.
Klicka på bilderna för större upplösning! 
 

Hesselby Järnvägsstation 1957. Fyra år efter nedläggningen. Foto: Olof Sjöholm
Klicka på bilderna för större upplösning! 
 

Hesselby järnvägsstation 1 aug. 2012

Hesselby järnvägsstation vid museijärnvägens dag den 31 aug. 2008

Länk till bildsida med bilder från stationshusets interiör


På stationsområdet finns följande byggnader:

Avträdet (6) och semaforen

Närmast stationshuset söderut ligger avträdet som idag innehåller herr/dam- samt handikapptoalett med skötbord. Semaforen är en replik av den ursprungliga semaforen på Hesselby station.


Avträdet. Foto 31 juli 2010
 

 Semaforen. Foto: 4 juli 2012
 

 Hesselbys ursprungliga semafor
 

Godsmagasin (3)

Godsmagasinet hör till en av de ursprungliga byggnaderna. Den används idag för träarbeten och som förråd.


Foto den 30 juni 2008.
 

Foto den 2 juli 2008.
 

Foto den 22 april 2006
 

Foto den 22 april 2006
 

Vårt Godsmagasins östra del är sommartid uthyrd till Familjen Jannehag från Dalhem. Foto: 2 juli 2008
 

Där har de en prylbod som främst är öppen under trafikdagarna. Foto 26 aug. 2012
 

 Flattaket (10)

"Flattaket" har tillkommit efter nedläggningen som fårhus! Idag har vi byggt om huset och använder det som godsvagns/traktor och dressingarage.


Flattaket den 15 sept. 2009


Fryshuset (4)

Fryshuset byggdes 1957 av Dalhems Frysfacksförening. Marken arrenderades då av SJ. Arrendeavgiften var 45:-/år. Huset skänktes 2007 till Föreningen Gotlandståget av den då nedlagda frysfacksföreningen. Byggnaden är nu helt tömd på frysar används som förråd.


 Fryshuset sett från sydväst. Foto den 14 dec. 2007

Fryshuset sett från nordväst.

Verkstad (9)

Verkstaden har föreningen själva byggt som lok- och målarverkstad. Ursprungligen en trösklada från Kaungs i Dalhem. 


Foto 23 maj 2006.

Verkstaden som lokstall den 2 juli 2008
 

  Vagnhall 1 (1)

Vår vagnhall blev klar 1982 och är förutsättningen för att vår rullande materiel bevaras för framtiden. Vagnhallen är 14 x 50 m och den har tre spår samt smörjgrop och omklädningsrum. Den används för den aktivt rullande materielen och fungerar även som en utställningshall.


Vagnhall 1 den 21 aug. 2005. Museijärnvägens dag och loken GJ 3 Gotland och KlRJ 1 Klintehamn har dragits ut.
 

Vagnhall 1 den 21 juli 2005. Aktiva från ÖSlJ hjälpte oss att renovera växeln på spår 5.
 

Vagnhall 1 den 10 sept. 2006.
 

 Loken Klintehamn och Gotland framför vagnhall 1 vid Museijärnvägens dag den 30 aug. 2009
  

 Vagnhall 1 sedd från sydväst. Foto den 21 aug. 2005
 

 Trafiktåget till vänster och våra lok till höger

 Närmast SJ Bop 876 och GJ CD43 båda byggda på Fole Mekaniska Verkstad i Visby

Vagnhall 2  (11)  

Se separat sida om bygget av vagnhall II 2006-2010

Vår nya vagnhall byggdes 2006-2007 och var en del i EU-projektet om banutbyggnad etapp I. Hallen är något mindre än Vagnhall I och har även den tre spår. Tanken är att förvara långsiktiga renoveringsobjekt i Vagnhall 2. De flesta av dem har tidigare fått stå ute. Ingen El har dragits in i hallen.


 Vagnhall 2. Gaveln mot söder. 26 sept. 2008.
 

 Vagnhall 2. Den norra gaveln den 14 dec. 2007
 

Uppställda vagnar i Vagnhall 2 från söder den 29 juni 2007
 

 Vagnhall 2. Spåren har just lagts och taket håller på att monteras den 16 mars 2007
 

Vagnhall 3  (--)  

Vi hyr en vagnhall (3) som är ett fd militärförråd. Vagnhall 3 ligger ett par kilometer från Hesselby och vi använder den till att förvara vår SJ buss och flera godsvagnskorgar


Vagnhall 3, foto 21 juni 2006.
 

 Vagnhall 3. Foto den 21 juni 2006 innan vi fyllde lokalen med bussen och vagnnskorgar.
 

Vändskivan

Se separat sida om bygget av vändskivan 2006 - 2011

Vändskivan som har använts vid vändskivebygget på Hesselby station kommer från Sandbäckshult, norr om Kalmar. Vändskivan som är 12,5 meter lång, byggdes där 1918 vid lokstallet.
Vid Sandbäckshult lades persontrafiken ned 1968. 1978 hade linjen mot Mönsterås breddats till normalspår. 1979 fick Föreningen Gotlandståget överta vändskivan av AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen). Vändskivan i Sandbäckshult hade aldrig någon huggen stenkant utan kransen var där av betong. Den fraktades över till Hesselby där den blev liggande i ett par årtionden.


Under banutbyggnaden Etapp I fanns vändskivan med, men på grund av fördyringar vid bygget av vägövergången vid Eken, så blev den då bara blästrad och målad.
I projekt Järnvägsplan ingick dock bygget av en ny vändskivekrans i betong. Skanska tillverkade den och med hjälp av mobilkran kom den på plats mellan vagnhall 1 och 2.
I juni 2010 lyftes vändskivan ned på sin plats. Den 28 augusti vid Museijärnvägens dag invigdes vändskivan med ångloket SlRJ 3 "Dalhem", 34 ton belastade vändskivan utan besvär!
32 år efter att den kom till Hesselby!


1978. Vändskivan i Sandbäckshult. Smalspåret till vänster håller på att breddas till normalspår.
Foto: Stefan Olsson
 

16 juni 2010: Translast mobilkran lyfte vändskivan på plats strax efter elva på förmiddagen!

15 juni 2011. Vy från en av godsvagnarna mot vändskivan och Vagnhall 2. Yttersta plankraden återstår att montera. Motspåret anläggs nedtill mitt i bilden.


 
28 aug. 2011:  Högtidlig invigning av vändskivan med ångloket "Dalhem"
 

Bangården 1972

Bangården var till stor del fårhage och stationshuset stod tomt 1972.


12 maj 1972. Med en fårhage till vänster vid Flattaket.       

 12 maj 1972. Bangården mot sydväst (Eken) Foton: Gunnar T Ljungdahl


12 maj 1972. Hesselby stationsområde med från vänster: nuvarande Museumet, Flattaket och stationshuset. Foto: Gunnar T Ljungdahl


Bangården idag

Hela SlRJs (Slite-Roma Jernväg) historiska bangård från 1902 har återuppbyggts.  Verkstaden, Vagnhall 1, och spåren däremellan (Spår 4-6) har tillkommit.


Foton från 27 juli 2005
 

 
 

Jernvägsmuseum (2)

Förutom levande museitåg har vi i Hesselby även en fast utställning med dressiner, loklampor, biljetter, foton, uniformer med mera från de gotländska järnvägarna. Denna utställning samt vagnhallen är öppen sönd-fred 30 maj - 28 aug. samt alla dagar 26 juni- 21 aug. 2016 mellan kl 11.00 - 16.00. Jernvägsmuseet är beläget i det magasin som Gotländska Lantmännens Centralförening (GLC) lät uppföra 1939.


GLC-magasinet 1941. Foto från Folke Larsson, Dalhem
 

 
 

Interiörfotografier från Museumet
 

Foton: 1 juli 2007
 
 

Hesselby Jernvägskafé (7-8)

 

Hesselby Jernvägskafé, har såväl uteservering som servering inomhus för 75 gäster. Caféet serverar hembakat kaffebröd och smörgåsar. Glass och vykort mm finns till försäljning.
Caféet
arrenderas från 2015 av Eva Hejdenberg och Ove Sahlin.
Caféet är inrymt i det ursprungliga uthus som användes som vedbod, bak- och tvättstuga. Där finns idag ett modernt kök med serveringsdel. Tillbygget är en fd militärbarack som föreningen hämtade hem 1978. Nya takstolar och tak byggdes och sedan dess har vi där den stora samlingssalen som kallas "Hesselbysalen". Kaféet har under vintern 2015 renoverats invändigt av våra nya arrendatorer. Den rymmer upp till 70 gäster.

 

Öppettider:
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Från 1/10 öppet fredag till söndag 11- 17.

Telefon caféet:  073-626 49 18. Egen hemsida: www.hesselbyjernvagskafe.se
Under högsommaren har Jernvägskaféet öppet dagligen.
Egen facebooksida: Hesselby Jernvägskafé
Grupper bör bokas i förväg. Cafélokalen kan även året runt hyras för arrangemang.  

Öppethållande i händelse av event och dylikt utanför ordinarie öppettider annonseras separat på Facebook "Hesselby Jernvägskafé" och hemsidan www.hesselbyjernvagskafe.se
Reservation för justeringar av öppettider. Varmt välkomna !

Eva & Ove
 

Foto: 7 juni 2015.
 

Foto 7 juni 2015.
 
   

Vi som driver caféet heter Eva Hejdenberg och Ove Sahlin.
Från årsskiftet arrenderar vi Hesselby jernvägskafé och det är vi väldigt glada för. Vi har ägnat våren åt att sätta vår egen prägel på lokalerna, målat och fejat.
Hos oss kan ni äta en lättare måltid eller avnjuta en god kopp kaffe och hembakat i en rogivande miljö.
Vi har ett nära samarbete med lokala producenter allt för att både magen och själen ska må bra.

Varmt välkomna i det gröna!

Eva & Ove

 

  Eva och Ove

Hesselbysalen. Den stora serveringslokalen inomhus I det gamla brygghuset beställer man fika och annat hos Eva. (foto 3 april 2015)


 

Lekplats


I anslutningen till caféet finns en mindre lekplats med sandlåda och gungor.

 


 

 

Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

Åter till sidan om vår järnvägsmiljö

Åter till startsidan