RIVNING AV SPÅR VID CV I ÖREBRO 2008
 


5-7 sept.
2008: Rivning av spår vid CV (Centralverkstaden) i Örebro

Föreningen Gotlandståget har fått en större mängd räls (27 kg/m) i gåva av ägaren till CV, JERNHUSEN.
Jernhusen är det företag som äger, förvaltar och utvecklar det fastighetsbestånd som består av stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen.
På Centralverkstaden som tidigare drevs av SJ renoverades många av SJs lok och vagnar förr. En hel del smalspårsånglok, Z4p samt Tp-lok har varit på stora revisioner på CV.
Idag bedriver underhållsföretaget EuroMaint bland andra verksamhet på området.

Gåvan av räls gäller de spår inne på området där det under 2009 skall byggas en allmän väg. Dessa spår var av förhållandevis låg rälsvikt beroende på att de användes till att för hand på trallor rulla virke till vagnverkstaden på området.
Under helgen 5-7 sept. var tio av föreningens aktiva i Örebro och rev upp en del av dessa spår. Trots dåligt väder med ihållande regn under hela lördagen hade vi gott humör!

Under 2009 kommer föreningen att riva ytterligare räls på området. Välkomna åter då!

Föreningen är mycket tacksamma för gåvan från JERNHUSEN samt för den ovärderliga hjälp som vår kontakt i Örebro, Mats Runedahl har bistått med!


 Den pampiga porten till området.
 
 
 Fredag. Det spårområde som skulle rivas mot väster. På bilden hade redan Rasmus röjt en hel del sly men mycket återstod! På bilden syns två järnvägsspår!

 Spårområdet sett österut. Här var det ett spår som skulle rivas.
 
 Från denna vinkel syns de två spåren västerut bättre

 Inne i detta förråd lagrades förr virke uppallat på järnvägsräls som låg på de betongplintar som syns på bilden.
 
 Det var inte bara journalister som var nyfikna på vad vi höll på med utan även detta rådjur och dennes två kamrater!

 Den första rälsskarven lossas med elektrisk mutterdragare. Johnny och Ukka tog i.
 
 De två första rälslängderna vid den enkla vägövergången har här lossats.

 Lördag: Mats Runedahl (till vänster) med fru bjöd oss som övernattade hemma hos honom på en härlig frukost!
 
 Vi fick utmärkt hjälp att lyfta och dra rälerna med denna frontlastare. Foto: Rasmus Axelsson
 

 Rasmus kämpade med motorsågen för att få loss bevärliga trädstubbar som hade klamrat sig fast i en av rälerna!
 
 Frontlastaren drog loss en av rälerna.
 

 Här dras den mot upplagsplatsen. Här syns det lite bättre att det var dubbelspår på platsen!
 
 Många skarvbultar räddades till framtida nytta vid GHJ!

 Det östra spåret. Foto: Rasmus Axelsson
 
 En del bultar måste tyvärr skäras loss. Ukka skar av dem. Foto: Rasmus Axelsson

 Det östra spåret var rivet sent på lördag eftermiddag. Foto: Anders Svensson.
 
 
 Vi hämtade även en större mängd signalmateriel som föreningen har fått i en generös gåva av
WFJ (Wadstena-Fogelsta Järnväg) Foto: Anders Svensson.

 Söndag: På söndagen lossade vi de räler som var längst västerut. Foto: Anders Svensson.
 
 Rälerna som låg i virkesförrådet bars fram av frontlastaren till vår upplagsplats. Foto: Anders Svensson.

29 april 2008: Arbete vid CV i Örebro

Rasmus Axelsson sågade ned resterande skog och sly samt lyfte bort sly och stammar under drygt fem timmar på CV i Örebro den 29 april 2008.

Innan man kan riva spåret måste man flytta bort drygt ett 30-tal meter av grenar och stammar, gräva fram rälsspikar och skarvjärn samt eventuellt riva delar av ett enkelt trädäck som har utgjort en överfart. För att riva spår behövs det minst spadar, krattor, vanlig kofot, kofot för rälsspik, fasta nycklar och/eller mutterdragare samt gärna en såg vid behov.


 Morgonsol kl 6.40. Den 21 april röjdes träden som ligger över spåren närmast kameran och fram till där  skogen börjar igen.

   Morgonsol kl 9.10. Alla träd har fallit på den sträcka som GHJ hittills blivit lovad.
 

Det röjda spåret mot öster kl 11.30.

Det delvis röjda spåret mot väster kl 11.30.

Spåret mot öster med förrådet i bakgrunden. För Rasmus väntade nu drygt 7.5 timme tågtjänst på normalspår.
 

16-17 april 2008: Arbeten vid CV i Örebro

Peter Doolk och Rasmus Axelsson arbetade på CV (Centralverkstaden) i Örebro 16-17 april 2008. Dem röjde sly och träd på en sträcka av drygt 70 meter och drog ur rälsspikar på en sträcka av 50 meter. Peter jobbade mest med spade och spikutdragare. Rasmus sågade mest för hand och använde bara motorsåg för större träd. Mindre sly och grenar lades på högar på södra sidan av spåret medan grövre sly och trä lades i högar under tak på den norra sidan för hämtning av Mats Runedahl.

Det är inga problem att få upp rälsspikarna men en korp kan vara bra att ta med. Skarvjärnsbultarna kräver förbehandling med 5-56, eller liknande, för att kunna lossas. För vidare röjning skulle det vara bra om någon kunde gå före med en röjsåg innan man tar ner träden med motorsåg.

Ungefär lika många spårmeter röjning och rälsspikar återstår medan alla skarvjärn sitter på plats. Lunchrestaurang finns på området.
   
Peter framför skogen i spåret, innan arbetet började...


Peter gräver fram rälsspikar för att kunna dra upp dem.


   En tävling: hitta rälsspiken!


Skog efter röjning.


   Skog innan röjning.


 
Skog efter gallring.


Spår vid CV i Örebro

På gamla Centralverkstädernas (CV) område strax nordost om Örebros centrum finns förrådet nedan. Jag blev visad förrådet av Mats Runedahl idag den 22 november 2007 och det är han som har lämnat alla måttuppgifter. Längs förrådets södra sida ligger det ligger ett drygt 130 meter långt spår med 27 kilosräler. Spåret är rätt övervuxet av sly och små träd, vid rälernas fötter ligger en del bös som måste skottas undan men spikarna sitter löst.
Under taket i förrådet ligger 84 (!) räler som ska vara drygt 10 meter långa vardera. Rälerna behöver i princip bara lyftas bort från de understöd de ligger på.
Spåret längs förrådets södra sida fortsätter västerut och där ligger dubbla spår som är ungefär lika övervuxna som de vid förrådet. Dessa spårens dimensioner är möjligen något större... en rälssträng var fastsvetsad i någon plåt.

Här finns förrådet »
 


  Övervuxet spår med 27 kilosräls i till synes gott skick


Räler som varit del av ett underlag under tak... 84 längder om kanske 10 m styck


  Rälerna ligger i ett gammal förråd... här stod också 4 hytter till SJs X2-fordon


Väster om förrådet fanns dubbla spår som också kunde rivas upp... dimensionen var lite osäker.


  Spårens fortsättning västerut


Delar av spåret ovan var fastsvetsat i plåtar.


  Min ciceron Mats Runedahl i skogen... spåret!
 

Samtliga foton är tagna av Rasmus Axelsson.
 

 

Länk åter till sidan om bildreportage från andra järnvägar

Åter till startsidan