VAGNTRANSPORT TILL & FRÅN GOTLAND DEN 23 MAJ 2006
 
OBS!
För Er som har Bredbandsuppkoppling kan Ni nu se på en film när motordressinen rullar av trailern. Klicka på länken nedan för att se filmen! Filmen visas normalt i Windows Media Player.
Vill ni spara filmerna på Er hårddisk, högerklicka då på länken och välj "Spara mål som..." Välj sedan var på Er hårddisken filmen skall sparas.

Motordressinen rullar av trailern 2,2 Mb


Föreningen har av Ewald Hammarström köpt två grusvagnar (fd Ölands järnväg och RB 15 och RB 20) samt en fd SJ motordressin MDR127p 3422. Dessa hämtades av transportfirman Tarton i Hultsfred på em. den 22 maj.
För att kunna lasta av dem och kunna lasta på GJ Co8 fick vi akut bygga om spår 1 den 22 maj och böja ut det på grusplanen vid godsmagasinet.
Därefter grusades spåret upp till rälsens överkant, detta för att dragbilen skall kunna köra av spåret och trailerns framända sänkas ned till spårets höjd.

Transporten anlände till Hesselby straxt efter midnatt natten mot den 23 maj. Vid åtta-tiden på morgonen påbörjades anslutning till spåret och avlastningen. Redan vid halvelva-tiden var vagnar avlastade och boggievagnen lastad!

Färden gick vid tre-tiden in mot Visby till Visby hamn där ekipaget medföljde 17.05-färjan mot Oskarshamn. Det var första gången som GJ Co8 lämnade ön sedan 1935 när vagnen byggdes på Gotlands Järnvägs egen verkstad i Visby!
Under kvällen den 23 maj lastades vagnen av i Västervik. Under helgen 24-27 maj deltog vagnen i den intensiva trafiken mellan Västervik och Hultsfred. Aktiva medlemmar från GHJ (Gotlands Hesselby Jernväg) medverkade i trafiken. Länk till information om 150-årsfirandet i Västervik

    

Föreningen vill rikta ett tack till alla inblandade men särskilt till Tarton AB för transporten, Destination Gotland för färjeresan och Ewald Hammarström för allt bistånd inför och vid avhämtningen av vagnar, motordressin och gaturäler!!!


08.01 Dags för förberedelser inför avlastningen.


08.03 Trailern sänktes ned mot marken


08.20 Dragbilen körde ifrån trailern och ställde upp vid trailerns bakre ända.


 08.29 Dragbilen har kört ifrån trailern och ramp mellan trailer och spår byggdes.


 08.30 Motordressinen har rullats av och den sköts lätt iväg på spåret.


 08.44 Avlastning av den andra grusvagnen RB 20.


 08.44 Hopkoppling av grusvagnarna som hade "gotlandskoppel" mellan sig.


 09.04. Avlastning av de gaturäler som kommer att användas vid järnvägsövergången på Karbyvägen.


 10.08 Efter morgonfika var det dags för lastning av boggievagnen. Det röda staketet klarade sin precis!


 10.12. Från staketet drogs vagnen upp med vinsch.


 10.15. Sakta men säkert drogs vagnen upp på trailern.


 10.16. Motordressinen och grusvagnarna tillfälligt uppställda på spår 2.


 10.17 Nästan framme!


 10.25. Det var vi som gjorde jobbet!


  10.37 Dragbilen på väg att koppla fast i trailerns främre ände.


10.46. Ekipaget har svängt runt och backat in klar för avfärd i god tid.


 10.46. Detalj av trailern med GJ Co8


  10.47. eftersnack.


 11.02. Välsurrat!


  11.08. Mätning av maximal höjd. Efter att ha tagit av skorstenens "hatt" var vagn på trailer 4.48 meter hög


  13.11 Dags att montera ned sökarljuset för att motordressinen skall få plats i Flattaket.
 


 14.42 På eftermiddagen arbetade vi med växling och grusning av spår 3 vid vagnhallen (Det spår som byggdes den 20 maj.)


  15.10 Transporten passerade Dalhems skola och kyrka.


 


15.14 Mellan Björkhaga- och Vidungevägarna i Dalhem


 15.19. Passerade dem Endre bygdegård


 15.27. Svängde transporten in på Lv 147 en km öster om Visby.


15.38 Vid Bilcityrondellen på väg nedför Färjeleden mot hamnen 


 


 


 15.42 Dags för incheckning i Visby hamn.


 


 15.51. I väntan på att köra ombord på Destination Gotlands färja M/S Visby.


 
GJ Co8 väntas åter till Gotland veckan efter Pingsthelgen.

 


Samtliga foton är tagna av Daniel Åhlén.
 

 

Åter till startsidan