ARBETSHELGEN VALBORG 2004
 


Under Valborgshelgen har Gotlandståget haft ett eminent besök från fastlandet, bland andra Föreningens Skåneavdelning. Under helgen har vagnskorgen till fd. GJ BCo4 hämtats med lastbil från Bungenäs. Den ställdes den 2 maj upp bakom vagnhallen tillfälligt i avvaktan på en mer långsiktig placering under tak. Transporten utfördes av Hasses Grävtjänst på ett förnämligt sätt! Tack Hasse Wistrand med kollega! Fredagen den 30 april var ett arbetslag ute i Bungenäs och röjde undan sly och träd för att transporten skulle kunna utföras.

På lördagen skedde verksamheten i Hesselby. Växling av vagnar utfördes. Målning av en dressin samt av Sockervagnens emblem utfördes och märkningen av Gp-finkan bättrades. Besiktning av trafikvagnarna utfördes utan anmärkningar. Renoveringen av fd GJ C44 påbörjades. Vagnens väggplåtar kläddes av och det kunde konstateras att vagnens stomme är i ett utmärkt skick. Banavdelningen ägnade sig åt grusning av spår 4 samt åt avskrapning av överfödigt grus mellan spår 1 och 2. En större mängd ved klövs med vedklyv.

Eve Jansson har under helgen påbörjat arbetet med Dalhems ångpanna. Eve kommer att arbeta i Hesselby under det kommande halvåret. Hans insats är ovärderlig för Föreningens möjligheter att åter få Dalhem i trafik. Välkommen Eve!

En del av bilderna nedtill är klickbara för större storlek.


1 maj. Rangering av Dalhems underrede utfördes för att få ut godsvagnarna från "Flattaket"


Dalhems underrede.  (Klickbar!)


Även vår stoppmaskin rangerades.


 Stig Andersén utförde målning av en av dressinerna inför sommarens uthyrning.


Målning av SSA-märket gjordes av Lars Granström (ULJ)


Vinterförvarade vagnar på spår 3 framför stationshuset (Klickbar!)


Ungdomsavdelningen provkörde en av uthyrningsdressinerna åt banavdelningen


Plåtar på GJ C44 togs loss. Vårt kommande 
vagnrenoveringsprojekt.


Banarbete är stärkande för kropp och själ. 
Daniel Åhlén tog bort överskottsgrus.


Eve Jansson bekantade sig med Dalhems panna


Lördagen avslutades med grillmiddag i Tule stationshus
Gott och trevligt!


2 maj. Den första vagnkorgshalvan har just lastats i Bungenäs. (Foto: Anders Svensson)


Den andra halvan har just lastats på lastbilen av Hasse Wistrand. (Foto: Anders Svensson)


Lastbilarna på väg in med vagnskorgens två delar till uppställningsplatsen i Hesselby.


Den första korgdelen lyftes av lastbilen för att ställas på den tillfälliga uppställningsplatsen bakom Vagnhallen


Den första delen av vagnskorgen lyftes av och ställdes på slipers. (Bilden klickbar!)


Den andra delen av vagnskorgen lyftes från den ena lastbilen och ställdes intill den första.


De båda vagnkorgsdelarna på plats!

   Ett stort tack till ALLA som medverkade och deltog denna arbetshelg!

Samtliga foton är tagna av Anders Svensson och Daniel Åhlén.

 

 

Åter till startsidan