Venavagnen – SJ Cp 407

Vagnen tillverkades av Södertälje Verkstäder 1903. NBJ C 70, (Norsholm-Bersbo Järnvägar) Sedemera NVHJ C3 63. (Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar)
1955 slopades den och nedklassad till bangårdsvagn bgv 453 och blev senare tjv 618512.

Postkontoret i det 1973 rivna stationshuset i småländska Vena på linjen Hultsfred-Västervik, ersattes med fd personvagnen, SJ Cp 407. Vagnen kom till Vena vid månadsskiftet oktober/november 1972.
Vagnen hämtades av GHJ den 2 juni 1978. Vagnen blev kvar en tid i Oskarshamn eftersom ekipaget var för högt för Gotlandsbåten. Det hela lär till sist ha lösts genom att man släppte ur en del av luften i trailerns däck, så att man kom ombord den 19 juli 1978.
Under åren har vagnen först förvarats utomhus, men när Vagnhall 2 var klar kunde den ställas in inomhus. 2014 påbörjades renoveringen som ni kan följa nedan:

Rälsbussen gjorde uppehåll i Vena den 19 sept. 1973. Foto: Bengt Hultin

Venavagnen som postkontor i Vena den 19 sept. 1973. Foto: Bengt Hultin

Venavagnen som postkontor i Vena på 70-talet.

venavagnen-780717-sk
Venavagnen på sin trailer i Oskarshamn. Till höger m/s Visby (1972) Foto: Sven Karlsson 17 juli 1978

Venavagnen på Hesselby station 1978

venavagnen-dalhem-780910sk
Venavagnen och ångloket Dalhem vid invigningen 10 sept. 1978. Foto: Sven Karlsson

Venavagnen på Hesselby den 16 mars 2007

Renoveringen av SJ Cp 407 / Venavagnen

Efter sommaren 2015 började vårt gubbgäng att renovera Venavagnen. De gamla fönsteröppningarna togs fram. Tyvärr hade SJ varit grundliga, så de gamla fönstren fanns inte kvar bakom panelen. Bakom all masonit fanns däremot originalmålning och spår efter bänkarnas placering kvar i vagnen. För att åter kunna göra en tredjeplats personvagn av vagnen så har nya fönster beställts till den “fönsterlösa” sidan. Bänkar och underreden i metall ska tillverkas. Vagnen kommer att renoveras till ett 1940-tals utseende.

150923a
Venavagnens ytterpanel skrapades den 23 sept. 2015

150923b
23 sept. 2015.

150923c
23 sept. 2015. På bilden syns det tydligt de olika färgerna som användes i vagnen samt bänkarnas placering.

150923d
23 sept. 2015.

160305a
5 mars 2016. Gösta studerar den nya mellanväggen mellan sittkupé och toalett/bagageutrymme. Den blivande toalettdelen utifrån. Rolf och Bengt spikar dörrfoder.

160305b
5 mars 2016. Väggen mot plattformen i A-änden har fått ny panel ovanför dörren. Diskussioner kring lister ovanför fönstren. Endast enstaka brädor i ytterpanelen måste bytas.

160321a
21 mars 2016. Venavagnen. Den nya gaveldörren är på plats.

160321b
Inne i vagnen pågick grundmålning

161027_03
27 okt. 2016. Korgens panel rödmålas: Bengt, Cenita och i bakgrunden Staffan. Foto Anders Svensson

161027_04
27 okt. 2016. Innertaket hade nu målats. Foto Anders Svensson

161117a
17 nov. 2016. Målning av korgen pågick. Foto: Anders Svensson

161117b
Ny dörr till Venavagnen har tillverkats. På insidan ska den målas i ekimitation. Foto: Anders Svensson

161117c
En gasbelysningsarmatur har monterats mellan toalettutrymmet och vestibulen. Foto: Anders Svensson

Cenita har målat bagageutrymmet i brunt, helt enligt originalfärgerna. Till höger ska bagagehyllorna återskapas. Till vänster anas dörren till toaletten. Dörren ska snart ådringsmålas i ekimitation och förses med riktigt toalettlås a´la järnvägsvagn från 40-talet.
I resandeutrymmet ska snart lister och foder till fönstren på plats. Tillverkning av soffor är på gång, det blir sådana med varannan bräda mörk och varannan ljus. Därefter ska bagagehyllor etc. tillverkas och monteras. Text: Anders Svensson.

161122a
22 nov. 2016. Målning av de nedre bruna fälten pågick. Foto: Anders Svensson

161130a
30 nov. 2016. Foto: Cenita Hellgren

161130b
30 nov. 2016. Foto: Cenita Hellgren

Om inget annat anges, foton: Daniel Åhlén

Åter till vagnssidan