Föreningen Gotlandståget styrelse – kontaktsida

Klicka här för att skriva E-post till Föreningen

Föreningen Gotlandståget, Hesselby jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem. Vårt bankgiro: 271-5043
Tel: 0498-380 43 (dagtid) eller 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se
Webbadress: http://forening.gotlandstaget.se/ – E-post: info@gotlandstaget.se
Webmasters: Anders Svensson & Daniel Åhlén – Styrelsen: styrelsen@gotlandstaget.se


Länk till: Jourlista för bomanläggningen


Föreningen Gotlandstågets styrelse:

Styrelsen 2017 från vänster: Berni Gumauskas, Bertil Bergström, Daniel Åhlén, Anders Svensson, Torbjörn Andersson, Staffan Beijer, Roberth Östergren, Hilbert Karlqvist, Anders Sandgren, Bengt Nilsson, Leif Smedberg.

 

styrelsemote
Välbesökt styrelsemöte den 24 oktober 2016. Hesselby station.På föreningens årsmöte den 3 april 2016 valdes nedanstående styrelse (styrelsen fördelade förutom ordförande och adjungerad kassör inbördes sina uppdrag).

 

Styrelseuppdrag Namn Telefonnummer E-postadress
 
Ordförande Staffan Beijer 0705-83 05 19 ordf@gotlandstaget.se
Vice ordförande Anders Svensson 0498-29 07 07 , 0736-22 01 56 redaktion@gotlandstaget.se
Adjungerad kassör* Hilbert Karlqvist 0498-49 41 54, 0708-29 15 64 hk.redovisning@telia.com
Sekreterare Daniel Åhlén 0730-42 29 39 sekr@gotlandstaget.se
Ledamot Torbjörn Andersson 0498-29 60 05, 0705-29 60 20 visbyone@gmail.com
Ledamot Roberth Östergren 0498-27 97 08, 0702-27 42 30 roberth.ostergren@telia.com
Ledamot Berni Gumauskas 0709-51 28 45 berni.gumauskas@telia.com 
Ledamot Leif Smedberg 0763-76 37 50 leifsmedberg@telia.com
Suppleant Lars-Göran Olsson   61974olsson@telia.com
Suppleant Martin Andersson   martin_84and@hotmail.com
Suppleant Anders Sandgren 0704-89 04 98 sm1muo@gmail.com
Suppleant   Christer Norrby 0705-70 37 95 christer.norrby@telia.com
Kontaktperson Vakant (adjungerad) Länsmuseet

* Kassören är inte vald av årsmötet men är adjungerad till styrelsen

Revisorer

Revisor Kjellåke Nordström   kjellsie@hotmail.com
Revisor Ove Sahlin    
Revisorssuppleant Rolf Forsman   rolf_forsman@hotmail.com
Revisorssuppleant Jan-Erik Pott    

Valberedning

Sammankallande Rune Hallviden 48 50 32, 0704-02 27 06 rune@hallvide.se
  Raimo Johansson 29 05 30, 0702-26 80 85 raimo@mcb.se
  Maja Markhouss 0704-05 70 09 maja.markhouss@almedalsbiblioteket.se

Föreningen Gotlandstågets funktionärer

Marknadschef Anders Svensson 0498-29 07 07 , 0736-22 01 56 annons@gotlandstaget.se
Fastighetschef (CFa) Vakant    
Fotoarkiv Sven Karlsson 040-19 37 16 fotoarkiv@gotlandstaget.se
Försäljningsansvarig Vakant    
Medlemsregister Tomas Gumauskas 0706-83 79 74 medlemsservice@gotlandstaget.se 
Skol- & gruppresebokning Staffan Beijer 0705-83 05 19 ordf@gotlandstaget.se
Spårstumpen redaktör Anders Svensson 0498-29 07 07 , 0736-22 01 56 redaktion@gotlandstaget.se

Gotlands Hesselby Jernvägs funktionärer

Trafiksäkerhetsansvarig, banbesiktare Berni Gumauskas 0709-51 28 45 berni.gumauskas@telia.com
Trafikchef (Tc) Turfördelare Staffan Beijer 0705-83 05 19 trafikavd@gotlandstaget.se
Banchef (CBa)
Banbesiktare
Daniel Åhlén 0730-42 29 39 banavd@gotlandstaget.se
Banmästare (Ba) Banbesiktare Leif Smedberg 0763-76 37 50 leifsmedberg@telia.com
Signalmästare Torbjörn Andersson 0498-29 60 05 signal@gotlandstaget.se
Maskinchef (CMa) Erik Tofftén 0703-48 24 80 maskinavd@gotlandstaget.se
Stf Maskininspektör, (stf CMa) Lokmästare ånglok Christer Norrby 0705-70 37 95 christer.norrby@telia.com
Lokmästare motorlok Tommy Bergholm 0706-49 09 33  
Vagnmästare Anders Svensson 0498-29 07 07 redaktion@gotlandstaget.se

Åter till sidan om föreningen

Åter till startsidan