Föreningen Gotlandståget styrelse – kontaktsida

Klicka här för att skriva E-post till Föreningen

Föreningen Gotlandståget, Hesselby jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem. Vårt bankgiro: 271-5043
Tel: 0498-380 43 (dagtid) eller 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se
Webbadress: http://forening.gotlandstaget.se/ – E-post: info@gotlandstaget.se
Webmasters: Anders Svensson & Daniel Åhlén – Styrelsen: styrelsen@gotlandstaget.se


Länk till: Jourlista för bomanläggningen


Föreningen Gotlandstågets styrelse:

Styrelsen 17 juni 2021 från vänster: Daniel Åhlén, Ann Sjöblom, Martin Andersson, Staffan Beijer, Berni Gumauskas, Anders Ante Svensson, Torbjörn Andersson, Lars-Göran Olsson, Roberth Östergren, Leif Smedberg, Christer Norrby och Erik Tofftén. Saknas gjorde Anders Sandgren.

 

styrelsemote
Välbesökt styrelsemöte den 24 oktober 2016. Hesselby station.

 

På föreningens årsmöte den 5 juni 2021 valdes nedanstående styrelse (styrelsen fördelade förutom ordförande och adjungerad kassör inbördes sina uppdrag).

Styrelseuppdrag Namn                      Telefonnummer E-postadress
 
Ordförande Staffan Beijer 0705-83 05 19 ordf@gotlandstaget.se
Vice ordförande Anders Svensson 0498-29 07 07 , 0736-22 01 56 redaktion@gotlandstaget.se
Adjungerad kassör* Ann Sjöblom   ann@finaco.se 
Sekreterare Daniel Åhlén 0730-42 29 39 sekr@gotlandstaget.se
Ledamot Torbjörn Andersson 0498-29 60 05, 0705-29 60 20 visbyone@gmail.com
Ledamot Roberth Östergren 0702-27 42 30 roberth.ostergren@telia.com
Ledamot Berni Gumauskas 0709-51 28 45 berni.gumauskas@telia.com 
Ledamot Leif Smedberg 0763-76 37 50 leifsmedberg@telia.com
Suppleant Lars-Göran Olsson 0703-43 83 11 61974olsson@telia.com
Suppleant Martin Andersson   martin_84and@hotmail.com
Suppleant Anders Sandgren 0704-89 04 98 sm1muo@gmail.com
Suppleant   Christer Norrby 0705-70 37 95 christer.norrby@telia.com
Kontaktperson Vakant (adjungerad) Länsmuseet

* Kassören är inte vald av årsmötet men är adjungerad till styrelsen

Revisorer

Revisor Kjellåke Nordström   kjellsie@hotmail.com
Revisor Ove Sahlin    
Revisorssuppleant Rolf Forsman   rolf_forsman@hotmail.com
Revisorssuppleant Jan-Erik Pott    

Valberedning

Sammankallande Rune Hallviden 48 50 32, 0704-02 27 06 rune@hallvide.se
  Raimo Johansson 29 05 30, 0702-26 80 85 raimo@mcb.se
  Maja Markhouss 0704-05 70 09 maja.markhouss@almedalsbiblioteket.se

Föreningen Gotlandstågets funktionärer

Marknadschef Anders Svensson 0498-29 07 07 , 0736-22 01 56 annons@gotlandstaget.se
Fastighetschef (CFa) Vakant    
Fotoarkiv Sven Karlsson 040-19 37 16 fotoarkiv@gotlandstaget.se
Försäljningsansvarig Vakant    
Medlemsregister Tomas Gumauskas 0706-83 79 74 medlemsservice@gotlandstaget.se 
Skol- & gruppresebokning Staffan Beijer 0705-83 05 19 ordf@gotlandstaget.se
Spårstumpen redaktör Anders Svensson 0498-29 07 07 , 0736-22 01 56 redaktion@gotlandstaget.se

Gotlands Hesselby Jernvägs funktionärer

Trafiksäkerhetsansvarig, banbesiktare Berni Gumauskas 0709-51 28 45 berni.gumauskas@telia.com
Trafikchef (Tc) Turfördelare Staffan Beijer 0705-83 05 19 trafikavd@gotlandstaget.se
Banchef (CBa)
Banbesiktare
Daniel Åhlén 0730-42 29 39 banavd@gotlandstaget.se
Banmästare (Ba) Banbesiktare Leif Smedberg 0763-76 37 50 leifsmedberg@telia.com
Signalmästare Torbjörn Andersson 0498-29 60 05 signal@gotlandstaget.se
Maskinchef (CMa) Erik Tofftén 0703-48 24 80 maskinavd@gotlandstaget.se
Stf Maskininspektör, (stf CMa) Lokmästare ånglok Christer Norrby 0705-70 37 95 christer.norrby@telia.com
Lokmästare motorlok Tommy Bergholm 0706-49 09 33  
Vagnmästare Anders Svensson 0498-29 07 07 redaktion@gotlandstaget.se

Åter till sidan om föreningen

Åter till startsidan