Aktivas sida – Turfördelning

För våra aktiva i trafiken så finns åter en sida där vi kan se vilka som har vilka tjänster på respektive trafikdag.
För anmälan till tjänst, kontakta Staffan Beijer: E-post till trafikchefen och turfördelaren Staffan Beijer eller 0705-83 05 19
E-post till webmaster Daniel Åhlén

Länk till sidan: http://forening.gotlandstaget.se/aktivas-sida-2017/
Eller klicka på rullgardinsmenyn “Om föreningen/ kontakta oss” och klicka på “Aktivas sidor/ Turfördelning”

 

Trafikdagen 28/6 – del 4 – SlRJ 3 Dalhem

Slite-Roma Järnväg SlRJ lok nr 3 DALHEM – Byggt 1920 vid Henschel & som i Kassel, Tyskland.
Vid beställningen betalades 1/3 i handpenning. Därefter rasade den tyska riksmarken och handpenningen räckte till hela loket och ett antal vagnar som resgodsvagnen SLRJ F7. En av de få goda affärerna som SlRJ gjorde.
1948 övertogs SlRJ och loket av SJ. 1963 ställdes det upp som museilok vid fd Romakloster station.

Välkomna att i sommar resa med ångloket onsd-, torsd-, lörd- och söndagar

Trafikdagen 28/6, del 2 – Tule

Grusgropsspåret med den nyrenoverade skivsignalen.
Tule station, uppehåll med guidning.
Kambshagtorp med våra fina grannar och den lilla hållplatskuren.

Idag lördag och i morgon söndag kan du också göra en resa i tiden med våra tåg, uppleva miljö och kolrök och fika på Hesselby Jernvägskafé!
Välkommen!

Hesselby station – trafikdagen den 28 juni

Sommaren på GHJ är i full gång. Vi kör för fullt, fyra dagar i veckan. Onsd-, torsd-, lörd- och söndagar.
Igår hade vi 160 resenärer med tågen. På lördag och söndag rullar tågen närmast.
Här kommer bilder från Hesselby station. Fler bilder kommer!

GHJ den 22 maj

Rullstolsrampen till Hesselby Jernvägskafé är nu klar. Återstår gör komplettering av räcken.

Idag kördes våra vattentunnor för första hjälpen mot små bränder ut längs med banan. De fylldes sedan med vatten som kommer från Dalhemsån.

Under tre dagar hjälper Sven från SA Spårteknik AB oss med årets säkerhetsbesiktning av banan. Våra tre egna banbesiktare deltar och får nödvändig praktik.
Besiktningen går ut på att kontrollera spårvidd, sliprar, räls, växlar och allt annat längs med banan och på bangårdar och i vagnhallar. Allt för att trafiken ska kunna ske med hög säkerhet.