Fredag eftermiddag på Hesselby – 13 okt!

Fredag eftermiddag på Hesselby.
Stationshustaket är snyggt och färdigmålat av Jannehags måleri AB
Vid Eken borrades ett hål under järnvägen på 270 cm djup! Geab gräver och borrar ned ledningarna.
På Tomtevägen har någon snyggt asfalterat på båda sidor av järnvägsövergången!

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Renoveringen av museets gavlar går vidare

Arbetet med renoveringen av Museet/GLC-magasinet går vidare. Den södra gaveln är nästan klar. På den norra gaveln har skadade bjälkar reparerats. Ny isolering har lagts in.
Den nya panelen håller på att monteras. Arbetena finansieras av Länsstyrelsen i Gotlands län och utförs av Katthammarsviks trä samt våra anställda och aktiva.
Foton: Cenita Hellgren

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Rapport från arbetslördagen den 7 oktober

Det blev stor uppslutning på ARBETSLÖRDAGEN, 23 deltog!
Vi kunde jobba med museet/GLC, vi strök plank och målade vindskivor.
Vi började riva ned panelen på norrsidan av museibyggnaden. Där upptäcktes aktiva angrepp på bjälkarna av husbock… Dessa kommer att saneras.
Vi jobbade vidare med Venavagnen. Vi lastade kolstybb i säck för vidare transport till Cementa som kommer att använda den i sina processer.
Jernvägskaféet serverade sopplunch till alla som deltog i arbetslördagen, mycket gott!
Om det här med våra arbetslördagar verkar spännande så har vi även som vanligt arbetslördag 3:e lördagen i oktober, 21/10.
Välkommen då att prova på att vara aktiv i vår förening

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Maskinavdelningen i september

Några bilder från maskinavdelningens vedermödor. Sliden (de långa stängerna) i cylindrarna hade utslitna kolvringar.
16 nya behövs, så de har beställts från företaget Thonab, som nytillverkar dem efter Dalhems mått.
Sliden med kolvringar fördelar ångan åt rätt håll och det gör att ångloket kan köras framåt/bakåt.
Om tre veckor kommer de nya kolvringarna. Sedan ska de passas till och monteras.
Går allt vägen finns hopp om ånglok i december ??

Även bild på vår Volvo Starke-motor som är tänkt till MÅJ-motorvagnen.

Stefan håller på och bygger ett regnskyddande tak till vår oljetank.

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Målning av museet och stationshustaket

Sommaren har kommit tillbaka till Dalhem. Trots rejäl morgondagg, så är nu södersidan på lantmannamagasinet/museet färdigmålad. Vi har påbörjat målning av nederdelen av norra gaveln.
Med stationshustaket jobbar Jannehags vidare på. Stationshuset kommer bli riktigt fint inom kort!

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Renoveringen av GLC-magasinet/Museumet

Vi jobbar vidare med renoveringen av Museet/GLC-magasinets södra långsida. Den 20 sept. fick vi en skylift på plats så vi kan måla den lilla takkupan på södra sidan. Foton: Cenita Hellgren och Leif Smedberg

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Takmålning och GLC-renovering

Föreningen sökte ekonomiska medel från Länsstyrelsen i Gotlands län för renovering av våra K-märkta byggnader hösten 2016. Vi beviljades medel för ommålning av stationshusets plåttak.
Jannehags Måleri AB utför under september målningsarbetena på stationshuset.

Vi beviljades också medel till renovering av gavlarna på vår museibyggnad, Lantmannamagasinet (GLC). Under hösten kommer delar av gavlarnas träpanel att bytas av Katthammarsviks trä.

Stödet från Länsstyrelsen gör att vi kan låta utföra nödvändig renovering av våra byggnader utan att ta av våra egna ideella resurser. Dessa kan istället riktas mot våra lok, vagnar och bana


 

Operation slyröjning har inletts

Banavdelningen har påbörjat operation slyröjning längs med banan. Vi började vid Eken och jobbar oss söderut. 2006 röjdes och byggdes den sträckan. Det har nu gått elva år och en del sly har hunnit bli 6-7 meter höga. Nu ser det åter ut som för elva år sedan. Under hösten fortsätter vi och vi återkommer om när det sker. Du är varmt välkommen att hjälpa till då! Grensaxar är utmärkta.

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning