Förberedelser inför Tomtetåget – 29 december

Några bilder från förberedelserna den 29 december, inför Tomtetåget.
Den 30 december avgick tågen från Hesselby och Roma till tomtarna på Tule station! 

Rekommendation var att gärna åka från Roma, det är oftast brukar vara bättre med plats därifrån. Kaffeservering fanns på Roma station. Hesselby Jernvägskafé höll öppet från 1100. Vid Tule station fanns vår varmkorv-försäljning.
Vid stationerna Hesselby (Dalhem) och Roma är det ont om p-platser. Våra gräsparkeringar var tyvärr inte användbara. Uppmaningen var därför att gärna parkera en bit bort. I Dalhem finns parkeringar även vid bygdegården, skolan och kyrkan. I Roma vid folktandvården och längs med sockerbruket.
SMHI utlovade 2 grader och sol i till Tomtetåget.

Spårstumpen 3/2017 – nr 132

Vår medlemstidning SPÅRSTUMPEN har i dagarna skickats ut till medlemmarna.
I den kan du läsa om lokstationen i Visby, GHJs resa till Östergötland, Kalmarbyggda motorvagnar, samt vad som hänt vid museijärnvägen under hösten.

Till våra medlemmar: Tyvärr trycktes inte namn/adress på inbetalningskorten. Tänk därför på att skriva namn och adress när ni gör inbetalningen. Varje år kommer ett tjugotal inbetalningar av medlemsavgifter helt utan namn/adress.

För att bli medlem, klicka på länken:
http://forening.gotlandstaget.se/2017/12/22/bli-medlem/

Som medlem stödjer du vår verksamhet, får inflytande, vår medlemstidning Spårstumpen med 4 nr/år, fria resor med alla tåg (utom Tomtetåget)

Mer om vår medlemstidning finns på: http://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/

Dalhem åter under ånga!

De nytillverkade kolvringarna till Dalhem har monterats och idag har loket eldats på med som det verkar gott resultat.
Stallyktor har monterats på avträdets (toalettbyggnaden) gavlar. Detta för att minska olycksrisken under dygnets mörka timmar.
Den normalspåriga lokomotorn Z43 har befriats på allt av vikt och värde. Ramen lyftes i morse på av Translasts mobilkran på en trailer och kördes av Bosse åkare till Visby återvinning som har köpt skrotet.

Arbetslördag på Hesselby 16 december

Sexton aktiva deltog. Särskilt kul var att tre var nya intresserade. Vi jobbade med att smida och montera säkerhetskedjor till två av lokomotorerna. Tillpassning och rengöring av kolvringarna och cylinderstyrningarna till ångloket Dalhem utfördes.
Taket till GJ Co 8 tätades. Belysning i GJ CD 43 monterades. Grusning vid korvkiosken och tomtarnas lada inför Tomtetåget utfördes. Föreningen bjöd alla deltagarna på Jernvägskaféets goda sopplunch.

Måndag- fredag på Hesselby 11- 15 december

Under denna vecka har fortsatt skrotning av Z43 pågått. Vi har också jobbat med lister till MÅJen. I fryshuset har takbelysning satts upp. Dalhemsån är fortfarande breddfylld och den 15 december arbetade maskinavdelningen med tillpassning av de nytillverkade kolvringarna (från Belgien)
Samtliga foton: Cenita Hellgren

En ovanlig dag på Hesselby

Idag slet Ucca och Erik med att separera MÅJ-vagnens korg från underredet. De lyckades och det var glada miner när de var klara. Nu är det mycket lättare att arbeta med underredet från 1910!
Stefan arbetade med ässjan för att smida kättingar som ska användas som komplement till kopplen till lokomotorerna.
Foton: Cenita Hellgren.