Projekt MÅJ XC 10

Lägesbild 2021:

Projekt MÅJ XC 10 innebär att motorvagnen ska göras trafikduglig i det skick den hade vid leveransen efter ombyggnad till motorvagn år 1932.  Korgen renoveras på ett nytillverkat ramverk med motor, drivlina och axelarrangemang enligt originalet.
Bevarade originaldelar används. Största tillåtna hastighet blir enligt originalet 65 km/h och motorvagnen tar 24 sittande passagerare. Nya fjäderpaket har tillverkats liksom koppel och axlar. Hjul, ramverk och en mängd detaljer har blästrats och grundmålats.

Under vintern 2021 pågick arbetet med att montera axlar, fjädring och bromssystem. Underredet har byggts upp och ned och i april lyftes det och ställdes på hjul. Nu fortsätter arbetet med drivlinan och att renovera vagnskorgen på ramen till 1932 års skick. Nytillverkning av vissa saknade delar som fönster har inletts. Projektet har fått bidrag på 200 000 SEK av Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Stöd insamlingen till den unika motorvagnen MÅJ XC 10!

GHJ samlar in medel till renoveringen av korgen MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Tanken är att den ska kunna dra en personvagn och utgöra ett spännande inslag i vår trafik.

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Tack!

Länk till bilder från lyft och transport av korgen från Gottåsa i Småland december 2014.

Förkortad text om MÅJ XC 10 från Spårstumpen nr 121. Av Anders Svensson.
Mönsterås- Åseda Järnväg (MÅJ) började byggas 1901 men nådde aldrig den tänkta slutpunkten Åseda. Den blev klar till det som kom att bli slutstationen, Fagerhult, först 1916 och längre kom man sedan aldrig. Ekonomin var ett konstant problem, så MÅJ tvingades att hitta metoder att sänka kostnaderna för trafiken. En lösning bestod i att köpa in en ångvagn 1910, MÅJ AC 10. Ångvagnen var av den franska Purrey-konstruktionen och tillverkades av Vagnfabriken i Arlöv. Drivningen skedde med kedjor till den främre axeln. Vagnen hade en förstaklasskupé och en tredjeklasskupé, tillsammans för 16 passagerare. Tjänstevikten var 13,2 ton. Vagnen trafikerade sträckan Mönsterås köping- Sandbäckshult, en sträcka på 12 km. En liknande ångvagn fanns på Visby-Västerhejde Järnväg, VVJ ångvagn B.
MÅJ 10 användes som ångvagn till 1933. Man lät då Kalmar verkstad bygga om vagnen till bensinmotorvagn. Den fick littera MÅJ XC 10. Sittplatskapaciteten ökades till 24 sittplatser genom att den före detta förarhytten vid ångpannan byggdes om till resandeplatser. Den hade fortfarande bara en hytt i ena änden och vändskiva krävdes vid banans ändpunkter. En Volvomotor på 75 hkr drev vagnen. Tjänstevikten var bara 8,5 ton. Utseendemässigt förändrades den genom att motorn placerades under en motorhuv framför fronten.
MÅJ XC 10 användes längs med hela banan Mönsterås- Fagerhult fram till 1940 då SJ tog över banan och övriga smalspårsbanor runt Kalmar. Motorvagnen ställdes av och senare samma år gick den till Vislanda för skrotning.
I Vislanda skrotades motordelen, förarhytten och den bakre plattformen. Korgen med tillhörande ramverk köptes av en privatperson och den ställdes upp på en villatomt där den användes som tvättstuga. Ett betonggolv gjöts som golv i vagnen och det har tyvärr orsakat svår rost i stålbalkarna till underredet. Vagnens väggar och tak tycks dock vara i relativt gott skick. Bänkarna är försvunna men toalettutrymmet är kvar i 30-talsskick. Planen är att renovera MÅJ XC 10 till det skick den hade som motorvagn.

Foton av vagnen som ångvagn 1910:


För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik” 


Bilder från renoveringen 2017 –

3 nov. 2021: Motorn på plats

Volvomotorn lades in i ramen oka justeras mot de främre motorfästena. När dessa är på plats återstår montering av kardanaxel och givetvis att gå igenom själva motorn.


31 okt. 2021: Arbetslördag

MInpassning av delar till förarhyttens frontvägg gjordes. Eftersom fronten har en udda form är detta en grannlaga uppgift. Erik och Janne mätte och funderade. Men det är på gång. På motorvagnen har också kedja två och de bakre motorfästena kommit på plats. Bromsen är monterad och nu närmar vi oss att motorn läggs på plats. Arbetena med korgen fortsätter nu, Thomas har gjort en stor insats med att lossa järnen utmed takfoten.


23 okt. 2021: Bromsen i framänden klar

Montering av bromsen har slutförts och bockningsmallen för förarhyttens främre vägg sattes upp för att visa hur det kommer att se ut inom kort. I veckan ska stommen till förarhytten provas in.


28 sept. 2021: Ena drivkedjan monterad

I helgen färdigställdes bromsen i framänden, vilket gör att drivkedjorna kan sättas på plats. I skrivande stund är den ena kedjan monterad. Vi har också kunnat lägga i motorattrappen av trä för montering av motorfästen. När detta är gjort kan vi låta tillverka kardanaxeln. Då börjar drivlinan bli komplett. 
Parallellt med detta pågår tillverkning av trästommen till förarhyttens frontvägg. Dessutom tillverkas de plåtar som ska klä denna vägg. Vi håller också på att skära ut fönsterramar och korgens märkning i mässing.


9 sept. 2021: MÅJ XC 10

Arbete pågår med att få bort återstoden av det plattjärn som löpt runt takfoten och som hållit segelduken på taket på plats. Detta för att kunna ta bort de sista delarna av panelen och möjliggöra montering av ny duk i framtiden. Tillverkning av frontväggen pågår på annan plats och kommande vecka ska det modifierade bromsoket åter på plats. Sen är allt klart för montering av kedjorna.


19 juli 2021:

MÅJ XC 10. Slutarbeten pågår på broms fram för att kedjorna ska kunna monteras


22 maj 2021:

MÅJ XC 10: Förberedelser inför tillverkning av koppel. Rivningen av framväggen på stugan visar spår av detaljer i förarhytten som var föraren hängde sin rock och var elcentralen satt.


24 april 2021: Arbetslördag och MÅJ-lyft

Korgen till MÅJ XC 10 har förenats med ramverket. Väg- & Byggnadsgrus kranbil gjorde lyftet. Nu ser man vad det är på väg att bli av detta.


30 mars 2021: Tisdag på Hesselby

MÅJ-motorvagnen: Arbeten pågick med underredet med att kompletteringsmåla, samt att dra rör för bromsutrustningen.


13 mars: Arbetslördag

MÅJ XC 10: Janne och Ante monterade korgstöd samt borrade hål för saxpinnar i bultar till bromsrörelsen. Motorfästen har också monterats i motoratrappen och ska senare svetsas i ramen.


27 feb. 2021: Arbetslördag

På MÅJ XC 10 arbetades det med placering av motor samt injustering av fronten på förarhytten.


13 feb. 2021: Vändning av MÅJ XC 10

Arbetslördag på Hesselby: Vändningen gjordes med hjälp av mobilkran och gick snabbt. Genom ett lyft till lodrät position och ett vridmomentet kunde allt göras på några minuter.


6 feb. 2021: Arbetslördag på Hesselby

Målning av ram på MÅJ XC 10 pågår för fullt. Resultatet blir mycket bra! På SJ Cp 407 pågår slutmonteringen av detaljer på plattformar och till koppel. Kopplen har grundats och ska målas svarta inom kort.
Mer om projektet MÅJ XC 10: http://forening.gotlandstaget.se/maj-xc-10/


23 jan. 2021: Veckans rapport från MÅJ XC 10

Arbetet med Mönsteråsbanans motorvagn rullar vidare. Ramverket är snart komplett och klart för vändning. Just nu byggs bromsen vid framaxeln. En motorattrapp av trä hjälper oss att montera motorfästen etc. Återstår montering av de sista fjäderöglorna på bakaxeln, få ihop skruvbromsens dragstång med resten av bromslänkaget, samt rördragning. F.n. pågår redan målning av korgstöd och annat. Allt ska dessutom demonteras för målning. Vi räknar med att ramen står på egna hjul i mitten av februari.

Till korgen har vi fått in en byggare av förarhytten med motorhuv. Bygget görs i snickeri och monteras sedan på korgen senare i vår. Vi har också ritat frontplåtarna och dessa laserskärs nu. Korgen ställs på ramen i vår och då kan renovering av denna påbörjas på allvar. F.n. arbetar vi också med att påbörja tillverkning av tak över frontens plåtar och plattformen i bakänden.


16 jan. 2021: Arbetslördag

Frambromsen monteras. Länkar förbi slutväxeln byggs och hängen för bromsarmar riktas en sista gång. 
Arbeten med korgen går också framåt, vi byter delar av panelen i bakvägg, annars är resten i sådant skick att den behålls som den sitter. 
Vi har också börjat planera bygge av förarhytt.

Om bilden längst ned till vänster: Ett litet mysterium: Bakväggen mot plattformen har två runda hål genom väggen. För vad? Ångvagnen hade loklyktor på plattformsräcket som fungerade som röda mörkersignaler, motorvagnen hade elektriska mörkersignaler som satt på sidoväggen längst bak. Slutsignaler har annars föreslagits av många. Vi tror att dessa hål togs upp under ångvagnens sista år och sattes igen vid ombyggnaden 1932.

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik” 


9 jan. 2021: Arbetslördag

Fjädernävar monteras och provas in. Bränsletanken har placerats ut på rätt plats och hållare ska monteras. Vi har också provskrapat teakpanel och konstaterat att den går att få snygg med rimliga insatser. På bild 6 ser man skarven i teaken mellan Arlöfs original och Kalmars förlängning av resandeutrymmet från 1932.


4 jan. 2021: MÅJ-en på nyåret

Arbetet med MÅJ XC 10 rullar på. Slutmontering av broms pågår och nu monteras skruvbromsen till förarplats. Svarvning av bultar på fjädernävar pågår och snart monteras dessa. Arbete med korgens teakpaneler pågår.


12 dec. Arbetslördag med MÅJen + 5 dec.

På MÅJ XC 10 har mycket hänt. Bromssystemet börjar bli färdigt med monterad bromscylinder och pågående montering av bromshängen. Dragstänger etc. börjar komma på plats och i närtid är allt färdigt.


31 okt. 2020: MÅJ byggmöte

Det hölls byggmöte kring MÅJ XC 10. Underredets alla delar har tillverkats och ska monteras. Dessutom håller arbetet med korgen på att komma igång. Tillverkning av nya fönster är på gång och snickeriet ställs i ordning.


26 sept. 2020: MÅJ – arbetslördag


19 sept. 2020: MÅJ – arbetslördag

På MÅJ XC 10 har arbetet med att bygga bromssystemet gått vidare.


30- 31 juli 2020: MÅJ

På MÅJ XC 10 arbetas det med att bygga bromssystem. Slutväxeln har också kommit på plats. 


22 juli 2020: Arbeten med MÅJ-en

Idag kom MÅJ-motorvagnens slutväxel på plats och arbetet med bromssystem gick vidare.


10 juli 2020: MÅJ

På MÅJ XC 10 har balkar för motorfästen svetsats på plats.


30 juni 2020: MÅJ

Jan och Ante förberedde balkar till motorfästen på MÅJ XC 10 inför svetsning dagen därpå.


27 juni 2020. Svetsjobb på MÅJ

Två hållare för den bakre balken som ska hålla slutväxeln har svetsats fast i långbalkarna. Vi ska inom kort svetsa de längsgående balkar som ska hålla fästena till motorn. Slutligen har plåtar med nitar, som tillkom 1932 då ramen förlängdes, monterats


24 juni 2020: MÅJ-en

MÅJ XC 10 börjar bli färdig för svetsning av balkar för slutväxel och motor.


11 juni 2020: Arbetet med MÅJ XC 10 går vidare

Justering av axelboxar, fjädrar och bindjärnsinfästning pågick inför montering.


30 maj 2020: MÅJ- arbeten

På MÅJ XC 10 har lagerboxar, korgstöd och gejdrar grundats för kommande montering.


25 april 2020:

På MÅJ XC 10 har Bengt börjat med korgen. Han visade hur teaken ser dålig ut på utsidan och fin på baksidan. På ramen lyftes växellådan på provisorisk plats. Tillverkning av fjädernävar och borrning för korgstöd och fotsteg pågår. Snart är det dags att börja med fjädringen.


5 april 2020: Arbetslördag MÅJ

På Hesselby jobbades det med MÅJ-motorvagnen.


26 mars 2020: Axlarna till MÅJ XC 10

Axlarna till MÅJ XC 10 är nu färdiga med drev och hjul monterade. Maskin- & Marinteknik i Etelhem har utfört arbetet. Projektet går vidare med stormsteg! Foto: Erik Tofftén.


21 mars 2020: Arbetslördag i Hesselby

Projektmöte om MÅJ XC 10 kring bygge av broms och påbörjade arbeten på korgen. 


18 mars 2020: MÅJ XC 10

Bilder på ramen till MÅJ XC 10. De bakre lagergafflarna kom (nästan) på plats. Den återstående delen ska monteras. Då monteras även de främre lagergafflarna och axlarna.


14 mars 2020: Arbetslördag

Janne Milton fixade med MÅJ-ramen.


7 mars 2020: Arbetslördag på Hesselby

På MÅJ XC 10 har korgstöd kommit på plats och i veckan borras för lagergafflar. 


29 feb. 2020: Extra arbetslördag

På MÅJ-motorvagnens ram borrades det vidare och mått togs ut för placering av korgstöd.


22 feb. 2020: Extra arbetslördag på Hesselby

Arbetet med ramen på MÅJ XC 10 har äntligen kommit igång. Med hjälp av den nya magnetborrmaskinen borras nu hål för nitar, lagergafflar, korgstöd, bromskranar och annat.


26 sept. 2019: MÅJ-ramen har målats

Arbetet går vidare med den nytillverkade ramen till MÅJ-motorvagnen. Den har blästrats vid Maskin & Marinteknik i Etelhem. Där har Jan målat ramen. Foto: Roberth.


13 nov. 2018: MÅJ-ramen svetsades i Etelhem

Vid Marin- och Maskinteknik i Etelhem svetsades ramen till MÅJ-vagnen. Foton: Erik Tofftén

1 aug. 2018: MÅJ

Med tanke på höstens regn så lade Erik, Ucca och Ante på en presenning på taket till MÅJ XC 10

19 juni 2018: Föreningen har fått 200 000:- från Riksantikvarieämbetet!

Riksantikvarieämbetet har tilldelat Föreningen Gotlandståget 200 000:- till renovering av motorvagnen MÅJ XC 10. Vi är mycket tacksamma över bidraget och det är ett stort steg framåt i arbetet att få motorvagnen i trafik, men det lär behövas mer.


30 maj 2018: MÅJ

MÅJ-en befriades från sitt tvättstugetak. Foton: Cenita H

26 april 2018: MÅJ-vagnen åter på hjul

MÅJ XC 10 är ett spårgående fordon igen! Den 26 april ställde Ucca, Erik och Roberth korgen på den verkstadstralla som den kommer att stå på medan den renoveras. Dessutom ställdes den upp på MÅJ:s gamla vändskiva från Sandbäckshult, som den vände på när den gick som ångvagn.

19 mars 2018 – MÅJ – Möte med projektgruppen

Projektgruppen kring motorvagnen MÅJ XC 10 höll möte. Projektets delar och planeringen inom dessa framöver gicks igenom. Projektet består av ramverk/drivning, korgen samt tillståndsdelen. I och med att projektet nu tar fart var det dags att summera vad som hänt och hur vi går vidare, samt vem som gör vad. Vi gick också igenom korgen utifrån de diskussioner som förts och öppnade plattformsdörren för första gången sedan 1940…

23 feb. 2018 – MÅJ

Vi provinpassade axlarna i ramen för första gången med gott resultat. En balk har också köpts för komplettering/renovering av ramverk. Foton: Stefan K

27 jan. 2018: Spårstumpen 4/2017 skickades ut till medlemmarna

I den kan du läsa om den renoveringen av MÅJ-motorvagnen. Se: http://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/

27 nov. 2017: Mer om MÅJ XC 10

MÅJ XC 10:an har många detaljer som avslöjar motorvagnens utseende -om man tittar noga!

22 nov. 2017: MÅJ-vagnen separerades från sitt underrede

Ucca och Erik slet med att separera MÅJ-vagnens korg från underredet. De lyckades och det var glada miner när de var klara. Nu är det mycket lättare att arbeta med underredet från 1910!

15 nov. 2017: MÅJ

Korgen gicks igenom och skicket är överraskande bra. Utvändiga listverk och teakpaneler går att rädda och invändigt är pärlsponten till stor del bara att skrapa och måla om. Vi har tittat på målningen invändigt och konstaterat att vagnen hela tiden haft ekimitation på väggarna. Då vagnen blev uthus målades allt i vitt, grått eller grönt en gång, det finns alltså bara ett färglager utanpå originalmålningen. Toaletten var nästan helt bevarad, när vi idag monterade ur toalettstolen upptäckte vi att den inte, som vi trott varit i emaljerad plåt utan i porslin. Vår byggnadsantikvarie Cenita har nu börjat montera ur fönstren och renovera fönsterbågarna. Skicket är mycket bra! Maskinavdelningen håller på att lyfta loss korgen från ramverket. Vi har samlat in en stor mängd delar till motorvagnen, bland annat drivlina, motor, axlar, förarplatsinredning, soffor och annat.

Vagnskorgen har ju en liten udda historia, MÅJ 10 leverades 1910 från Arlöf som ångvagn system Purrey. Den dåvarande resandeavdelningen i 1 och 3 klass omfattade c:a 2/3 av dagens korg, resten var utrymme för lokps. Vid ombyggnaden till bensinmotorvagn utökades resandeavdelningen med 1/3 och förarhytt inrymdes i f d ångvagnens front. 1 klass försvann. Motorvagnen var i funktion vid förstatligandet 1940, den ses i drift på Rimbo Grandes film om Kalmarsmalspåren. Efter slopning kom den till Vislanda varpå korgen hamnade som uthus i Gottåsa söder om Växjö.

14 nov. 2017: Närbilder på MÅJ XC 10

Vår fd. ång- och motorvagn MÅJ XC 10 blev så småningom tvättstuga i Småland innan vi fick ta över korgen för ett par år sedan.
Cenita Hellgren tog ett par fina närbilder. Tänk när denna lilla motorvagn åter är i trafik.

4 feb. 2017: Projekt MÅJ har inletts

Projekt MÅJ har inletts. Det första planeringsmötet kring vår världsunika motorvagn från Mönsterås – Åseda Järnväg har hållits. Vi gick igenom vagnens konstruktion, gjorde en inventering av vad vi har i fråga om delar, samt gjorde syn av vagnskorgen. Vi gjorde en rollfördelning internt och vilka första steg som ska tas. 

17 aug. 2016: Vår nya A-traktor

Vi har köpt en A-traktor. En Volvo Starke. Det är motorn med växellåda och kraftöverföring som vi har behov av. Tanken är att de ska användas till MÅJ-vagnen när den ska återställas som en motorvagn. Därefter kommer vi försöka sälja hytt och övriga delar som vi inte har behov av.


22 dec. 2014:

Vagnskorgen MÅJ XC 10 lossades i Hesselby från Bosse Åkares trailer.


17 dec. 2014. Hämtning av MÅJ XC 10 från Gottåsa till Gotland

Den unika vagnen hämtades med hjälp av Bosse Åkare och kranfirman Växjö Elementmontage. Koordinator på plats var Christer Ahlberg. 
Foto: Daniel Bergqvist.


2005: Bilder från när MÅJ-vagnen var tvättstuga i Gottåsa

Lennart Fransson tog dessa bilder. Det var långt före vagnens bakgrund blev känd.