MÅJ XC 10

Stöd insamlingen till den unika motorvagnen MÅJ XC 10!

GHJ samlar in medel till renoveringen av korgen MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi planerar att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Tanken är att den ska kunna dra en mindre personvagn och göra det möjligt att vid lågtrafik köra tåg med minimal insats av personal.

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på det särskilda bankkontot: Swedbank 8480-6, 924 929 995-0. Ange “MÅJ XC 10” och namn och adress. Det går även bra att sätta in ett belopp på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10” så flyttas pengarna över till rätt konto. 295 985:- har samlats in till den 1 juli 2018. Vårt mål är 400 000:- Tack!

Länk till bilder från lyft och transport av korgen från Gottåsa i Småland.

Förkortad text om MÅJ XC 10 från Spårstumpen nr 121. Av Anders Svensson.
Mönsterås- Åseda Järnväg (MÅJ) började byggas 1901 men nådde aldrig den tänkta slutpunkten Åseda. Den blev klar till det som kom att bli slutstationen, Fagerhult, först 1916 och längre kom man sedan aldrig. Ekonomin var ett kontant problem, så MÅJ tvingades att hitta metoder att sänka kostnaderna för trafiken. En lösning bestod i att köpa in en ångvagn 1910, MÅJ AC 10. Ångvagnen var av den franska Purrey-konstruktionen och tillverkades av Vagnfabriken i Arlöv. Drivningen skedde med kedjor till den främre axeln. Vagnen hade en förstaklasskupé och en tredjeklasskupé, tillsammans för 16 passagerare. Tjänstevikten var 13,2 ton. Vagnen trafikerade sträckan Mönsterås köping- Sandbäckshult, en sträcka på 12 km. En liknande ångvagn fanns på Visby-Västerhejde Järnväg, VVJ ångvagn B.
MÅJ 10 användes som ångvagn till 1933. Man lät då Kalmar verkstad bygga om vagnen till bensinmotorvagn. Den fick littera MÅJ XC 10. Sittplatskapaciteten ökades till 24 sittplatser genom att den före detta förarhytten vid ångpannan byggdes om till resandeplatser. Den hade fortfarande bara en hytt i ena änden och vändskiva krävdes vid banans ändpunkter. En Volvomotor på 75 hkr drev vagnen. Tjänstevikten var bara 8,5 ton. Utseendemässigt förändrades den genom att motorn placerades under en motorhuv framför fronten.
MÅJ XC 10 användes längs med hela banan Mönsterås- Fagerhult fram till 1940 då SJ tog över banan och övriga smalspårsbanor runt Kalmar. Motorvagnen ställdes av och senare samma år gick den till Vislanda för skrotning.
I Vislanda skrotades motordelen, förarhytten och den bakre plattformen. Korgen med tillhörande ramverk köptes av en privatperson och den ställdes upp på en villatomt där den användes som tvättstuga. Ett betonggolv gjöts som golv i vagnen och det har tyvärr orsakat svår rost i stålbalkarna till underredet. Vagnens väggar och tak tycks dock vara i relativt gott skick. Bänkarna är försvunna men toalettutrymmet är kvar i 30-talsskick. Planen är att renovera MÅJ XC 10 till det skick den hade som motorvagn.

[image]
Foto från Järnvägsmuseum. Länk: http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBDB04958
[image]
Foto från Järnvägsmuseum. Länk: http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAGE00076

Text på omslag: “Mönsterås järnväg”, “M.Å.J. Motorvagn N:r 10. Med K.B.J. CF vagn foto från Mönsterås station c:a 1940”. http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBAA03545

Möte i Sandbäckshult 1938- http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBEB02786

MÅJ XC 10 Kalmar verkstad 1932 – http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ05862

Foton av vagnen som ångvagn 1912:

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ05860

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAJ05861

22 dec. 2014: Vagnskorgen MÅJ XC 10 lossades i Hesselby från Bosse Åkares trailer.

MÅJ XC 10 sedd från ena gaveln.

Vy från den andra gaveln.

Invändig vy där platsen för kaminen syns tydligt. Denna del av vagnen har nu betonggolv som ska tas bort.

Invändig vy åt andra hållet, där Wc-utrymmet syns till vänster.

Den gamla klosetten med trälock finns kvar!
[image]
18 aug. 2015. MÅJ-vagnens underrede efter att betonggolvet har tagits bort.