Projekt MÅJ XC 10

Lägesbild 12 juni 2020

Projekt MÅJ XC 10 innebär att motorvagnen ska göras trafikduglig i det skick den hade vid leveransen efter ombyggnad till motorvagn år 1932.  Korgen renoveras på ett nytillverkat ramverk med motor, drivlina och axelarrangemang enligt originalet.
Bevarade originaldelar används här. Största tillåtna hastighet blir enligt originalet 65 km/h och motorvagnen tar 24 sittande passagerare. Nya fjäderpaket har tillverkats liksom koppel och axlar. Hjul, ramverk och en mängd detaljer har blästrats och grundmålats.
Under sommaren 2020 pågår arbetet med att montera axlar, fjädring och bromssystem. Dessutom byggs drivlinan upp. Målet är att underredet ska provköras under perioden. När detta gjorts ska korgen ställas på ramen och renoveras till 1932 års skick. Nytillverkning av vissa saknade delar som fönster har inletts. Projektet har fått bidrag på 200 000 SEK av Riksantikvarieämbetet.

Stöd insamlingen till den unika motorvagnen MÅJ XC 10!

GHJ samlar in medel till renoveringen av korgen MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi planerar att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Tanken är att den ska kunna dra en mindre personvagn och göra det möjligt att vid lågtrafik köra tåg med minimal insats av personal.

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“.
329 584:- har samlats in till den 1/7 2019. Målet är 400 000:- Tack!

Länk till bilder från lyft och transport av korgen från Gottåsa i Småland.

Förkortad text om MÅJ XC 10 från Spårstumpen nr 121. Av Anders Svensson.
Mönsterås- Åseda Järnväg (MÅJ) började byggas 1901 men nådde aldrig den tänkta slutpunkten Åseda. Den blev klar till det som kom att bli slutstationen, Fagerhult, först 1916 och längre kom man sedan aldrig. Ekonomin var ett kontant problem, så MÅJ tvingades att hitta metoder att sänka kostnaderna för trafiken. En lösning bestod i att köpa in en ångvagn 1910, MÅJ AC 10. Ångvagnen var av den franska Purrey-konstruktionen och tillverkades av Vagnfabriken i Arlöv. Drivningen skedde med kedjor till den främre axeln. Vagnen hade en förstaklasskupé och en tredjeklasskupé, tillsammans för 16 passagerare. Tjänstevikten var 13,2 ton. Vagnen trafikerade sträckan Mönsterås köping- Sandbäckshult, en sträcka på 12 km. En liknande ångvagn fanns på Visby-Västerhejde Järnväg, VVJ ångvagn B.
MÅJ 10 användes som ångvagn till 1933. Man lät då Kalmar verkstad bygga om vagnen till bensinmotorvagn. Den fick littera MÅJ XC 10. Sittplatskapaciteten ökades till 24 sittplatser genom att den före detta förarhytten vid ångpannan byggdes om till resandeplatser. Den hade fortfarande bara en hytt i ena änden och vändskiva krävdes vid banans ändpunkter. En Volvomotor på 75 hkr drev vagnen. Tjänstevikten var bara 8,5 ton. Utseendemässigt förändrades den genom att motorn placerades under en motorhuv framför fronten.
MÅJ XC 10 användes längs med hela banan Mönsterås- Fagerhult fram till 1940 då SJ tog över banan och övriga smalspårsbanor runt Kalmar. Motorvagnen ställdes av och senare samma år gick den till Vislanda för skrotning.
I Vislanda skrotades motordelen, förarhytten och den bakre plattformen. Korgen med tillhörande ramverk köptes av en privatperson och den ställdes upp på en villatomt där den användes som tvättstuga. Ett betonggolv gjöts som golv i vagnen och det har tyvärr orsakat svår rost i stålbalkarna till underredet. Vagnens väggar och tak tycks dock vara i relativt gott skick. Bänkarna är försvunna men toalettutrymmet är kvar i 30-talsskick. Planen är att renovera MÅJ XC 10 till det skick den hade som motorvagn.

Foton av vagnen som ångvagn 1910:


11 juni 2020: Arbetet med MÅJ XC 10 går vidare

Justering av axelboxar, fjädrar och bindjärnsinfästning pågår inför montering. På SJ Cp 407 har bromsslangarna kommit på plats


30 maj 2020: MÅJ- arbeten

På MÅJ XC 10 har lagerboxar, korgstöd och gejdrar grundats för kommande montering.


25 april 2020:

På MÅJ XC 10 har Bengt börjat med korgen. Han visade hur teaken ser dålig ut på utsidan och fin på baksidan. På ramen lyftes växellådan på provisorisk plats. Tillverkning av fjädernävar och borrning för korgstöd och fotsteg pågår. Snart är det dags att börja med fjädringen.


5 april 2020: Arbetslördag MÅJ

På Hesselby jobbades det med MÅJ-motorvagnen.


26 mars 2020: Axlarna till MÅJ XC 10

Axlarna till MÅJ XC 10 är nu färdiga med drev och hjul monterade. Maskin- & Marinteknik i Etelhem har utfört arbetet. Projektet går vidare med stormsteg! Foto: Erik Tofftén.


21 mars 2020: Arbetslördag i Hesselby

Projektmöte om MÅJ XC 10 kring bygge av broms och påbörjade arbeten på korgen. 


18 mars 2020: MÅJ XC 10

ilder på ramen till MÅJ XC 10. De bakre lagergafflarna kom (nästan) på plats. Den återstående delen monteras imorgon eller på fredag. Då monteras även de främre. Inom några dagar monteras axlarna


14 mars 2020: Arbetslördag

Janne Milton fixade med MÅJ-ramen.


7 mars 2020: Arbetslördag på Hesselby

På MÅJ XC 10 har korgstöd kommit på plats och i veckan borras för lagergafflar. 


29 feb. 2020: Extra arbetslördag

På MÅJ-motorvagnens ram borrades det vidare och mått togs ut för placering av korgstöd.


22 feb. 2020: Extra arbetslördag på Hesselby

Arbetet med ramen på MÅJ XC 10 har äntligen kommit igång. Med hjälp av den nya magnetborrmaskinen borras nu hål för nitar, lagergafflar, korgstöd, bromskranar och annat.


26 sept. 2019: MÅJ-ramen har målats

Arbetet går vidare med den nytillverkade ramen till MÅJ-motorvagnen. I dagarna har den blästrats vid Maskin & Marinteknik i Etelhem. Där har Jan målat ramen. Foto: Roberth.

13 nov. 2018: MÅJ-ramen svetsades i Etelhem

Vid Marin- och Maskinteknik i Etelhem svetsades ramen till MÅJ-vagnen. Foton: Erik Tofftén

1 aug. 2018: MÅJ

Med tanke på höstens regn så lade Erik, Ucca och Ante på en presenning på taket till MÅJ XC 10

19 juni 2018: Föreningen har fått 200 000:- från Riksantikvarieämbetet!

Riksantikvarieämbetet har tilldelat Föreningen Gotlandståget 200 000:- till renovering av motorvagnen MÅJ XC 10. Vi är mycket tacksamma över bidraget och det är ett stort steg framåt i arbetet att få motorvagnen i trafik, men det lär behövas mer.

30 maj 2018: MÅJ

MÅJ-en befriades från sitt tvättstugetak. Foton: Cenita H

26 april 2018: MÅJ-vagnen åter på hjul

MÅJ XC 10 är ett spårgående fordon igen! Den 26 april ställde Ucca, Erik och Roberth korgen på den verkstadstralla som den kommer att stå på medan den renoveras. Dessutom ställdes den upp på MÅJ:s gamla vändskiva från Sandbäckshult, som den vände på när den gick som ångvagn.

19 mars 2018 – MÅJ – Möte med projektgruppen

Den 19 mars hade projektgruppen kring motorvagnen MÅJ XC 10 möte. Projektets delar och planeringen inom dessa framöver gicks igenom. Projektet består av ramverk/drivning, korgen samt tillståndsdelen. I och med att projektet nu tar fart var det dags att summera vad som hänt och hur vi går vidare, samt vem som gör vad. Vi gick också igenom korgen utifrån de diskussioner som förts och öppnade plattformsdörren för första gången sedan 1940…

23 feb. 2018 – MÅJ

Arbetet med vår motorvagn MÅJ XC 10 går vidare. Vi har provinpassat axlarna i ramen för första gången med gott resultat. Balk har också införskaffats för komplettering/renovering av ramverk. Foton: Stefan K

27 jan. 2018: Spårstumpen 4/2017 sändes ut till medlemmarna

I den kan du läsa om den kommande renoveringen av MÅJ-motorvagnen, 

27 nov. 2017: Mer om MÅJ XC 10

MÅJ XC 10:an har många detaljer som avslöjar motorvagnens utseende -om man tittar noga!

22 nov. 2017: MÅJ-vagnen separerades från sitt underrede

Den 22 nov. slet Ucca och Erik med att separera MÅJ-vagnens korg från underredet. De lyckades och det var glada miner när de var klara. Nu är det mycket lättare att arbeta med underredet från 1910!

15 nov. 2017: MÅJ

Korgen gicks igenom och skicket är överraskande bra. Utvändiga listverk och teakpaneler går att rädda och invändigt är pärlsponten till stor del bara att skrapa och måla om. Vi har tittat på målningen invändigt och konstaterat att vagnen hela tiden haft ekimitation på väggarna. Då vagnen blev uthus målades allt i vitt, grått eller grönt en gång, det finns alltså bara ett färglager utanpå originalmålningen. Toaletten var nästan helt bevarad, när vi idag monterade ur toalettstolen upptäckte vi att den inte, som vi trott varit i emaljerad plåt utan i porslin. Vår byggnadsantikvarie Cenita har nu börjat montera ur fönstren och renovera fönsterbågarna. Skicket är mycket bra! Maskinavdelningen håller på att lyfta loss korgen från ramverket. Vi har samlat in en stor mängd delar till motorvagnen, bland annat drivlina, motor, axlar, förarplatsinredning, soffor och annat.

Vagnskorgen har ju en liten udda historia, MÅJ 10 leverades 1910 från Arlöf som ångvagn system Purrey. Den dåvarande resandeavdelningen i 1 och 3 klass omfattade c:a 2/3 av dagens korg, resten var utrymme för lokps. Vid ombyggnaden till bensinmotorvagn utökades resandeavdelningen med 1/3 och förarhytt inrymdes i f d ångvagnens front. 1 klass försvann. Motorvagnen var i funktion vid förstatligandet 1940, den ses i drift på Rimbo Grandes film om Kalmarsmalspåren. Efter slopning kom den till Vislanda varpå korgen hamnade som uthus i Gottåsa söder om Växjö.

14 nov. 2017: Närbilder på MÅJ XC 10

Vår fd. ång- och motorvagn MÅJ XC 10 blev så småningom tvättstuga i Småland innan vi fick ta över korgen för ett par år sedan.
Cenita Hellgren tog ett par fina närbilder. Tänk när denna lilla motorvagn åter är i trafik.

4 feb. 2017: Projekt MÅJ har inletts

Projekt MÅJ har inletts. Det första planeringsmötet kring vår världsunika motorvagn från Mönsterås – Åseda Järnväg har hållits. Vi gick igenom vagnens konstruktion, gjorde en inventering av vad vi har i fråga om delar, samt gjorde syn av vagnskorgen. Vi gjorde en rollfördelning internt och vilka första steg som ska tas. 

17 aug. 2016: Vår nya A-traktor

Vi har köpt en A-traktor. En Volvo Starke. Det är motorn med växellåda och kraftöverföring som vi har behov av. Tanken är att de ska användas till MÅJ-vagnen när den ska återställas som en motorvagn.
Därefter kommer vi försöka sälja hytt och övriga delar som vi inte har behov av.


22 dec. 2014: Vagnskorgen MÅJ XC 10 lossades i Hesselby från Bosse Åkares trailer.