Cykla dressin på museijärnvägen – sommaren 2020

Under 2019 och 2020 har föreningen köpt fyra nytillverkade cykeldressiner från Komplettfabriken i Ludvika. Syftet är att dressinuthyrningen ska bli mindre störningskänslig.
OBS! Dressinerna ska vändas av de som hyr dressinerna. Vår personal kan inte hjälpa till med det. Dressiner är tunga och det behövs oftast två vuxna personer som hjälps åt vid vändning. För er med ryggproblem avråder vi från att hyra dressiner. Prova först att vända en dressin, innan ni hyr den.

Detta gäller för dressinuthyrningen sommaren 2020:

Vi hyr ut cykeldressiner på under icke trafikdagar.
Månd, tisd och fredagar: Dressiner hyrs ut av vår personal. Detta i mån av att dom är på plats och att dom har möjlighet.
Första uthyrning 11:00, dressinerna ska var åter på Hesselby station, senast 15:30.

Pris:       Det finns två olika möjligheter att hyra dressinerna:
30 min: Fram och tillbaka till Eken, cirka 2 km. (Kan ej förbokas)
Kostnad: En dressin: 80:-, två dressiner: 135:-, (i mån av tillgång)

2 timmar: Fram och tillbaka till Tule station, cirka 5,5 km. (Kan ej förbokas)
Kostnad: En dressin: 140:-, två dressiner: 235:- (i mån av tillgång)
I priserna ingår 25 % moms.

Fakta:   Vi har fyra dressiner för uthyrning. Väntetid kan uppstå.
Under tiden kan ni titta på museet och vagnhall. Vid Ekens hållplats och Tule station finns bord med bänkar.

När ni cyklar från Hesselby mot Eken och Tule har ni väjningsplikt mot alla dressiner som kommer emot er.
Det finns nedförsbackar på banan. Ni måste iaktta stor försiktighet vid möten på dessa.

Dressinerna har plats för högst en vuxen.
Minimiålder för att hyra en dressin är 18 år. Vuxen person skall alltid medfölja på färden.

OBS! All färd med dressin sker på egen risk.
Dressinerna skall stannas och ledas över växlarna. Urspårningsrisk!

Vid “Eken” och järnvägsövergången med Karbyvägen måste dressinerna stannas och ledas över landsvägen – olycksrisk! Se bilder nedan!

 

Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen

dressin02
Till vänster: Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen. Det finns farthinder i höjd med stoppskyltarna. (rödmarkerade till vänster om den vänstra rälsen) Till höger: Följ stoppskylten! Led dressinen över vägen och se er för

Länk åter till startsidan: http://forening.gotlandstaget.se