Cykla dressin på museijärnvägen sommaren 2022

De senaste åren har föreningen köpt sex nytillverkade cykeldressiner från Komplettfabriken i Ludvika. Syftet är att dressinuthyrningen ska bli mindre störningskänslig.

 

OBS! Dressinerna ska vändas av er som hyr dressinerna. Vår personal kan inte hjälpa till med det. Dressiner är tunga och det behövs oftast två vuxna personer som hjälps åt vid vändning. För er med ryggproblem avråder vi från att hyra dressiner. Prova först att vända en dressin, innan ni hyr den.

HYR CYKELDRESSIN SOMMAREN 2022

Detta gällde säsongen 2021:

OBS ! Vi har ingen bokning.

  • Månd, tisd- och fredagar. Sista dag för uthyrning var tisdag 21 september
  • Dressiner hyrs ut av vår personal.
    Första uthyrning 10:30, dressinerna ska var åter på Hesselby station, senast 15:30.
    Ring från 10:00 aktuella dagar om ni har frågor. Tel: 0498-3804

Pris för att hyra dressin – prislista gällande från 1 augusti 2021 (inklusive 25% moms)

30 minuter fram och tillbaka till Eken, cirka 2 km. (Kan ej förbokas)
En dressin: 80 kr, Två dressiner: 140 kr, Tre dressiner: 190 kr, Fyra dressiner: 230 kr

60 minuter fram och tillbaka till Tule station, cirka 5,5 km. (Kan ej förbokas)
En dressin: 120 kr, Två dressiner: 200 kr, Tre dressiner: 270 kr, Fyra dressiner: 330 kr

2 timmar, fram och tillbaka till Roma station, cirka 13 km. (Kan ej förbokas)
En dressin: 200 kr, Två dressiner: 340 kr, Tre dressiner: 460 kr, Fyra dressiner: 560 krFakta:
  Vi har sex dressiner för uthyrning. Väntetid kan uppstå.
För picknick finns det vid Ekens hållplats och Tule station bord med bänkar.

När ni cyklar från Hesselby mot Eken och Tule har ni väjningsplikt mot alla dressiner som kommer emot er.
Det finns nedförsbackar på banan. Ni måste iaktta stor försiktighet vid möten på dessa.

Dressinerna har plats för högst en vuxen.
Minimiålder för att hyra en dressin är 18 år. Vuxen person skall alltid medfölja på färden.

OBS! All färd med dressin sker på egen risk.
Dressinerna skall stannas och ledas över växlarna. Urspårningsrisk!

Vid “Eken” och järnvägsövergången med Karbyvägen måste dressinerna stannas och ledas över landsvägen – olycksrisk! Se bilder nedan!

 

Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen

dressin02

Till vänster: Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen. Det finns farthinder i höjd med stoppskyltarna. (rödmarkerade till vänster om den vänstra rälsen)
Till höger: Följ stoppskylten! Led dressinen över vägen och se er för.

Länk åter till startsidan: http://forening.gotlandstaget.se