Cykla dressin på museijärnvägen – Från 1 juni 2020

Under 2019 och 2020 har föreningen köpt fyra nytillverkade cykeldressiner från Komplettfabriken i Ludvika. Syftet är att dressinuthyrningen ska bli mindre störningskänslig.
OBS! Dressinerna ska vändas av de som hyr dressinerna. Dressiner är tunga och det behövs två vuxna personer som hjälps åt vid vändning.
För er med ryggproblem avråder vi från att hyra dressiner.

Detta gäller för dressinuthyrningen sommaren 2020:

Vi hyr från 1/6 ut cykeldressiner på under icke trafikdagar under sommaren.
Fredagar: Dressinerna Hyrs ut av Hesselby Jernvägskafé bakom stationshuset. Kortterminal finns.
Månd- Torsd: Dressiner kan hyras av våra anställda. Detta i mån av att dom är på plats och att dom har möjlighet.

Pris:       Det finns två olika möjligheter att hyra dressinerna:
30 min: Fram och tillbaka till Eken, cirka 2 km. (Kan ej förbokas)
Kostnad: En dressin: 80:-, två dressiner: 135:-, (i mån av tillgång)

2 timmar: Fram och tillbaka till Tule station, cirka 5,5 km. (Kan ej förbokas)
Kostnad: En dressin: 140:-, två dressiner: 235:- (i mån av tillgång)
I priserna ingår 25 % moms.

Fakta:   Vi har bara fyra dressiner för uthyrning. Väntetid kan uppstå.
Under tiden kan ni fredagar fika i caféet, titta på museet och vagnhall. Vid Ekens hållplats och Tule station finns bord med bänkar.

När ni cyklar från Hesselby mot Eken och Tule har ni väjningsplikt mot alla dressiner som kommer emot er.
Det finns nedförsbackar på banan. Ni måste iaktta stor försiktighet vid möten på dessa.

Dressinerna har plats för högst en vuxen.
Minimiålder för att hyra en dressin är 18 år. Vuxen person skall alltid medfölja på färden.

OBS! All färd med dressin sker på egen risk.
Dressinerna skall stannas och ledas över växlarna. Urspårningsrisk!

Vid “Eken” och järnvägsövergången med Karbyvägen måste dressinerna stannas och ledas över landsvägen – olycksrisk! Se bilder nedan!

Tänk på att ni måste kunna vända dressinerna själva, vår personal hjälper inte till med det. En normalstark person kan vända en dressin på egen hand.
Prova först att vända en dressin, innan ni hyr den.

Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen

dressin02
Till vänster: Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen. Det finns farthinder i höjd med stoppskyltarna. (rödmarkerade till vänster om den vänstra rälsen) Till höger: Följ stoppskylten! Led dressinen över vägen och se er för

Länk åter till startsidan: http://forening.gotlandstaget.se