Cykla dressin på museijärnvägen – sommaren 2019

Inför sommaren 2019 har två nytillverkade cykeldressiner köpts in från Komplettfabriken i Ludvika. Vår förhoppning är att dressinuthyrningen nu ska bli mindre störningskänslig.

dressin
Till vänster: Våra cykeldressiner modell “Ä”. En del av de är försedda med en träkorg för picknickkorgen och dylikt. Till höger: Tre av våra gäster som hyrde dressiner 2014

Sommaren 2019:

Dressiner kan hyras från kl. 11.00. Sista uthyrning skedde kl. 15.00. 

Detta gäller för dressinuthyrningen från 27 juni till 25 augusti:

Dagar:   Vi hyr ut cykeldressiner tisdagar och fredagar. (Övriga dagar kör vi tågtrafik)

Pris:       Det finns två olika möjligheter att hyra dressinerna:
30 min: Fram och tillbaka till Eken, cirka 2 km. (Kan ej förbokas)
Kostnad: En dressin: 80:-, två dressiner: 135:-, (i mån av tillgång)

2 timmar: Fram och tillbaka till Tule station, cirka 5,5 km. (Kan ej förbokas)
Kostnad: En dressin: 140:-, två dressiner: 235:- (i mån av tillgång)

Ni hyr dressinerna vid butiken i stationshuset vid Hesselby station i Dalhem. I priserna ingår 25 % moms.
Kortterminal finns. Närmaste bankomat finns i Roma samhälle.

Fakta:   Vi har bara fyra dressiner för uthyrning. Väntetid kan uppstå.
Under tiden kan ni fika i caféet, titta på museet och vagnhall. Vid Ekens hållplats och Tule station finns bord med bänkar.

När ni cyklar från Hesselby mot Eken och Tule har ni väjningsplikt mot alla dressiner som kommer emot er.
Det finns nedförsbackar på banan. Ni måste iaktta stor försiktighet vid möten på dessa.

Dressinerna har plats för högst en vuxen.
Minimiålder för att hyra en dressin är 18 år. Vuxen person skall alltid medfölja på färden.

OBS! All färd med dressin sker på egen risk.
Dressinerna skall stannas och ledas över växlarna. Urspårningsrisk!

Vid “Eken” och järnvägsövergången med Karbyvägen måste dressinerna stannas och ledas över landsvägen – olycksrisk! Se bilder nedan!

Tänk på att ni måste kunna vända dressinerna själva, vår personal hjälper inte till med det. En normalstark person kan vända en dressin på egen hand.
Prova först att vända en dressin, innan ni hyr den.

Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen

dressin02
Till vänster: Vid stopp-skyltarna ska dressinerna stannas och ledas över vägen. Det finns farthinder i höjd med stoppskyltarna. (rödmarkerade till vänster om den vänstra rälsen) Till höger: Följ stoppskylten! Led dressinen över vägen och se er för

Länk åter till startsidan: http://forening.gotlandstaget.se