Gotlands kommunikationer 1916- 1920

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1911- 1915, använd denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1911-1915/


1916:

Ny tidtabell för de gotländska järnvägsbolagen från 1 januari 1916. I stort oförändrat utbud mot vintern före.

Turlista för Ångfartygs AB Gotland 1 januari 1916. Sjöminor hade nu blivit ett tydligt problem som ledde till att resorna endast genomfördes dagtid vid minfara.
Ny turlista för Ångfartygs AB Gotland från 1 april 1916. Då var tydligen minfaran över för tillfället.
Nynäsbanan hade ny tidtabell från 1 maj 1916. Ännu märktes inte kristiden av i den trafiken.
Exempel på sommartiderna för Ångfartygs AB Gotland 1916. Då var åter sjöminorna ett problem då alla turer över öppet hav genomfördes i dagsljus.
Ny tidtabell för de gotländska järnvägarna från 30 september 1916. PÅ GJ utökades trafiken i likhet med tidigare års betkampanjer. Övriga järnvägsbolag hade oförändrade tider jämfört med under sommaren 2016.
Exempel på turlista för Ångfartygs AB Gotland hösten 1916. Även då skedde turerna över öppet hav under dagsljus pga. minfaran.
Hösttidtabell på Nynäsbanan från 30 september 1916. Ännu rådde inga inskränkningar pga första världskrigets inskränkningar.
Ny tidtabell på de gotländska järnvägarna den 28 oktober 1916. Den enda förändringen var mitt på dagen tågparet på KlRJ som denna höst inte längre gick på onsdagar.
Exempel på höstturlista för Rederi AB Gotland den 25 november 1916. Lanthamnstrafiken och linjen till Kalmar trafikerades ännu.

Exempel på annonserna för Union-Liniens trad Stockholm – Visby – Stettin under 1916. Trafiken tycks trots första världskriget ha pågått hela vintern.


1917:

Från 6 januari 1917 avkortades mitt på dagen-tåget (G 5) till Roma. Söderifrån drogs det sena kvällståget in. Dagtåget gick hela vägen från Burgsvik (B 6).
Sista gången som trafik Stockholm – Stettin annonserades via Visby var den 17 februari 1917.
17 februari 1917 kom en ny tidtabell. Morgontåget Roma- Burgsvik drogs in. Från Burgsvik drogs förmiddagståget in. Ett tidigare morgontåg (B 10) sattes in Roma- Visby.
På KlRJ och SlRJ ändrades tiderna för förmiddagstågen.
Nynäsbanan hade ny tidtabell från 17 februari 1917. Det hade inte skett tidigare. Nu drogs en del tåg in och lämnade tomma fält i tidtabellen. Första världskriget gjorde sig påmind…
Den 7 april annonserade Ångfartygs AB Gotlands för vårens första turer till Kalmar och Norrköping.
Ny tidtabell för de gotländska järnvägarna den 5 maj 1917. Även på Gotland tycks det som att kristiden märktes tydligt. GJ drog in tågparet 5/10 Visby- Roma. På KlRj gick förmiddagståget från Roma och eftermiddagståget från Klintehamn bara på torsdagar. På SlRJ var det likadant att förmiddagståget från Roma och eftermiddagståget från Slite bara gick på onsdagar. RHJ drog in eftermiddagståget från Ronehamn och kvällståget från Hemse.

1918:


1919:

1920: