Extra styrelsemöte – onsdag 27 feb 2019 kl. 18:30

Datum: 27 februari, 2019

Tid: 18.30

Plats: Hesselby station

Styrelsemöte på Hesselby station tisdagen den 27/2. kl. 18:30. Därefter 19/3.