Jernvägsbyråmöte / volontärsmöte – 5/11 – 18:30

Datum: 5 november, 2019

Tid: 18:30

Plats: Hesselby stationshus

Föreningen anordnar Jernvägsbyråmöte 5 nov. kl. 18:30 dit alla volontärer och styrelsen inbjuds.
Mötet kommer att behandla trafik-, maskin- (lok- & vagnar), ban- och säkerhetsfrågor.
Mötet är till för att alla volontärer ska kunna framföra synpunker, tankar och idéer till styrelsen.
Nya medlemmar är också välkomna att stifta närmare bekantskap med föreningens verksamhet.

Varmt välkomna!