Jernvägsbyråmöte / medlemsmöte – 10/4 – 18:30

Datum: 10 april, 2019

Tid: 18:30

Plats: Hesselby stationshus

Föreningen anordnar Jernvägsbyråmöte 10/4 kl. 18:30 dit alla aktiva medlemmar och styrelsen inbjuds.
Mötet kommer att behandla trafik-, maskin- (lok- & vagnar), ban- och säkerhetsfrågor.
Mötet är även till för att alla medlemmar ska kunna framföra synpunker, tankar och idéer till styrelsen.
Nya medlemmar är också välkomna att stifta närmare bekantskap med föreningens verksamhet.

Varmt välkomna!