Medlemsforum – 5/9 – 09:00

Datum: 5 september, 2020

Tid: 09:00

Plats: Hesselby stationshus

Föreningen anordnar Medlemsforum lördagen 5/9 kl. 09:00 dit alla aktiva och styrelsen inbjuds.
Mötet kommer att behandla trafik-, maskin- (lok- & vagnar), ban- och säkerhetsfrågor.
Mötet är till för att alla aktiva ska kunna framföra synpunkter, tankar och idéer till styrelsen.
Nya medlemmar är också välkomna att stifta närmare bekantskap med föreningens verksamhet.
Efter medlemsforum byter vi slipers. Välkomna! (Se arbetslördag)

Varmt välkomna!