SlRJ 3 – Dalhems pannrenovering 2018- 19

Vårt trafikånglok Dalhem byggdes 1920 vid Henschel & Sohn, Kassel i Tyskland för Slite-Roma Jernväg. Loket tjänstgjorde framförallt i godståg till förstatligandet den 1/7 1947 och på hela Gotland under SJ-tiden. Hon avställdes 1956 och slopades 1960. 1963 drogs hon av Z4p 397 till Romakloster och ställdes upp vid stationen tillsammans med GJ Co 8 och några godsvagnar som museitåg. Efter hand förföll dem och 1972 bildades föreningen Gotlandståget för att hindra att Dalhem och vagnarna skulle skickas till fastlandet. Dalhem och vagnarna hamnade vid Hesselby och Dalhem var från den stora renoveringen 1978 vårt huvudsakliga trafiklok. 1992 godkändes inte pannan och loket avställdes och väntade fram till 2004 på en kostsam och komplicerad pannrenovering, som avslutades våren 2008.

Sommaren 2018 upptäcktes ett hål i fyrboxens nedre del. Detta gjorde att loket ställdes av.
Under hösten 2018 kontaktades ångpannetillverkaren VEÅ i Sävsjö. De besökte Dalhem och tittade på pannan. Bedömningen blev att en reparation i Sävsjö var möjlig. VEÅ lämnade ett anbud som föreningen antog.

I december 2018 hade pannan lossats och lyfts av Dalhem. Bosse åkare körde sedan pannan till Sävsjö.
Där kommer reparation att ske under vintern/våren 2019.

Länk till sidan om ångloket Dalhem och om tidigare renoveringar: http://forening.gotlandstaget.se/slrj-3/

Om du vill stödja insamlingen skicka en slant liten som stor till Föreningen Gotlandstågets bankgiro: 271-5043, eller Swish: 123 512 38 31
Märk bidraget “ånglok”, tack!


14/1 2019 – Dålig plåt bortskuren

forsenjonas har lagt upp två bilder på Instagram:
Den dåliga plåten i Dalhems panna är nu bortskuren. Det såg bättre ut än väntat på vattensidan.  Ett par hinkar pannsten har även tagits ur.


1 december: Dalhems panna i väntan på transport till Sävsjö

8 november: Dalhems panna lyftes ur med hjälp av mobilkran från Translast AB

4 oktober: Arbeten med demontering av pannan påbörjades

27 september: Inför den kommande pannreparationen lyftes Dalhems hytt av.