Banvakten på Tule

Några bilder från ”banvakten” på Tules slit idag. Idag har banvakten inte lie utan röjsåg. Det behövs. Det var tjockt gräs och mycket sly och rotskott att ta bort.
Om du har en röjsåg är du varmt välkommen att putsa av sidoområdena längs med banvallen. Vi kan rensa upp till yttre kanten av dikena där det gamla banstängslet stod/står. Du behöver inte fråga om lov eller om var, det väljer du.

Om Tule station – Uthyres

Vår station mitt på banan ägs av Tulestiftelsen. Stiftelsen finansieras av sommarens hyresintäkter. Vi har tyvärr fått en del avbokningar.
Just nu är stationshuset ledigt för uthyrning: 27/5- 18/6, 21/6- 16/7, 30/7- 6/8, 13- 20/8 samt från 27/8. Fyra bäddar, kök, wc och dusch finns.
För bokning och mer information kontakta Staffan Beijer: ordf@gotlandstaget.se / 0705-830519

Även Tule station behöver underhåll. Denna vecka har utedasset åtgärdats. Det var stolpen som dörren till dasset hänger i, som gett sig av i ostlig riktning. Den har nu lyfts upp och satts fast. Dörrarna på ladan behöver tjäras, kanske du kan?
Några bilder från väntsalen och expeditionen där ådringsmålningen ifjol lagades förtjänstfullt av Jerry Jannehag.
För mer information om Tule: http://forening.gotlandstaget.se/tule-station/

Förberedelser inför Tomtetåget

Förberedelser inför Tomtetåget pågår denna vecka. Det fixas lite överallt. På Tule städas det, skylten kom på plats. 
Även banan har städats. Lövblåsen har jobbat mellan Hesselby och Munkebos. Löv och barr som binder fukt blåses bort.
Denna vecka påbörjas utkörning av 30-40 m2 sly och ris som Naturnära jobb tog ned bakom Vagnhall 2 förra hösten. LilleFole skog kör ut och Stefan Nilsson flisar.

Tule station – Den invändiga renoveringen är klar

I Väntsal och expeditionen var ådringsmålningen sprucken och flagnad. Med stöd av Länsstyrelsen i Gotlands län har Tulestiftelsen kunnat uppdra åt Jerry Jannehags måleri att återställa ådringsmålningen. Resultatet blev toppen, som ni kan se på bilderna från (före) 18/10 2018 och (efter) 28/10 2019.
För mer information om Tule station och stiftelsen, se: http://forening.gotlandstaget.se/tule-station/

Tule station är färdigmålad

Utvändigt har Rolf Petterssons måleri målat klart stationshuset i samma kulörer som övriga stationshus på banan.
Tule och Hesselby stationer är byggnadsminnen och därför har Länsstyrelsen på Gotland beviljat bidrag på 90 % av kostnaden! Det är Tulestiftelsen och Föreningen Gotlandståget mycket glada över!
En av bilderna visar Hesselby station som jämförelse.
Invändigt kommer målningen i väntsal och expeditionen kompletteras under sensommaren av Jannehags måleri

Gotlands Hesselby Jernväg den 23 juni

Några bilder från trafiken den 23 juni på GHJ