Tkl-utbildning, MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

Vi hade tågklarerarutbildning på söndagen. Sven Block från ULJ var på besök och med hjälp av en Legojärnväg tränades eleverna i tåganmälan.

I Vagnverkstaden jobbas det vidare med MÅJ XC 10 och SJ Bop 876. Korgen till den förstnämnda blir alltmer komplett. I personvagnen monteras nu sofforna och snart är vagnen klar att återkomma i trafik.

SJ Bop 876

Renoveringen av SJ Bop 876 (f d SRJ Co 64) invändigt börjar närma sig slutet. Stefan och Cenita jobbar nu med att återmontera bord, soffor och annat. Samtliga bordytor och sofframar har målats om inför detta. Ett fönster har glasats om och nya gardiner har sytts upp. Till hösten ska vagnen målas om utvändigt. Tur att vi har en varm verkstad att jobba i.

Lördag på Hesselby

Vändskivan till Roma hämtades i Tule grusgrop och ställdes upp vid Vagnverkstaden för kommande arbeten. SlRJ F 7 tömdes på ved som den varit lastad med sedan vintertrafiken.

MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Det går undan! A-ändesskärmarna är under målning. De är specialgjorda eftersom de är mindre än till övriga lok och sitter på armar ut från fronten. Värmesystemet är i princip komplett. Den sista dubbla radiatorn på vänstersidan har monterats. Taket över den bakre plattformen har kapats till och genomgår slipning och spackling. Mellanväggen mellan stora och lilla kupén byggs nu. Den ska få en Arlöftillverkad skjutdörr som vi fått från en medlem i Helsingborg. Väggen tillverkas av nytillverkad dubbel pärlspont enligt originalet.

SJ Bop 876: Monteringen av gardinupphängningar och klädkrokar har gjorts. Återstår bord och annat.

MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Arbetet med värmesystemet fortsätter. Nu har större delen av rördragningen genomförts och Janne och Tommy håller på med vänstersidans rör, vilka är de sista på rörslingan runt vagnen.

SJ Bop 876: Nu börjar Stefan och Cenita återmontera mängder av inredningsdetaljer som bord, gardinhållare och annat. Återstår att måla sofframarna, innan vagnen återvänder i trafik.

Vi samlar in pengar till projektet MÅJ XC 10. Vi behöver få ytterligare hjälp att ro projektet i hamn. Vill man skänka pengar går det bra att använda koden nedan eller föreningens bankgiro: 271-5043. Ange ”MÅJ XC 10” samt namn och adress på inbetalningen. Till de som redan stöttat projektet vill vi rikta ett varmt tack!

MÅJ XC 10 igen

MÅJ XC 10 dagen därpå: Bygge av värmesystemet pågår. Radiatorerna kommer på plats och ledningar dras enligt originalet. När detta är gjort kan återstående träarbeten slutföras.

MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Snickeriarbetena har kommit igång igen och taket över bakre plattformen börjar bli färdigt. Härnäst ska mellanväggarna byggas. Värmesystemet byggs också och radiatorerna placeras ut och ansluts till rörsystemet från motorn. Annat på som monterats är sandningen. Sist men inte minst har fronten på motorhuven levererats.

SJ Bop 876: Bagagehyllorna i stora kupén har återmonterats. Vagnen börjar bli riktigt fin invändigt!

Stöd projektet MÅJ XC 10! Vi behöver stöd för att kunna ro projektet att få en världsunik motorvagn tillbaka i drift. Använd gärna qr-koden nedan, eller sätt in pengar på vårt bankgiro 271-5043. Märk inbetalningen MÅJ XC 10. Till de som redan stöttat oss vill vi rikta ett varmt tack!

SJ Bop 876

SJ Bop 876 genomgår som bekant en renovering invändigt och den blir jättefin! Cenita och Stefan har gjort ett jättejobb med att spackla och måla om innerväggar och bagagehyllor. Sofframarna ska målas om, gardinerna ska bytas och sen ska allt monteras tillbaka. Foton: Cenita och Stefan Krafft

MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Arbetet med förarhytten går vidare. Manometern är på plats och panelerna på innerväggarna byggs nu. Förberedelser för avgasrör upp genom hytten och taket sker. Taket över det bakre plattformen byggs också. Formen avviker från taket över förarhytten, men den överensstämmer med våra personvagnar. Precis som förra gången basas ribbor i vår baslåda och monteras sedan. När vi började med plattformstaket konstaterade vi att originalet var byggt separat från det övriga taket och att det var limmat(!) mot bakväggen med ett kraftigt lim. Dessutom fanns kraftiga järn som höll det hela på plats.

Vi samlar in pengar till projektet MÅJ XC 10. Vill du stötta vårt arbete med att sätta en världsunik motorvagn i drift, använd koden nedan för att sätta in pengar till projektet. Till de som redan bidragit vill vi rikta ett stort tack!

SJ Bop 876: All inredning är nedmonterad och till största delen uttagen. Skrapning av innerväggar pågår. Den gula originalfärgen syns här och där.

MÅJ XC 10 – Framändens tak

Arbetena med basning av virke till det välvda taket över förarhytten är nu klart. Så jämnt och fint arbete av Erik, Janne och ni andra som har hjälpt till. Arbetena med motorn och förarhyttens inre fortsätter. Den bakre bufferten har monterats. Med magnetborrmaskinen har hål borrats i balkarna för trappstegens konsoler.

Folevagnen in i vagnverkstaden

Mitt i januari och trots att gotländsk vinter råder händer det en hel del på Hesselby station.
SJ Bop 876 (Folevagnen) har med upplyfta yttre hjulaxlar svängts runt vändskivan och rullats in på spår 9 i Vagnverkstaden (Vagnhall 2).
Boggivagnarna är egentligen för långa för vändskivan men med Christers idé går det ändå.
Som ni såg i förra inlägget så har en inre renovering av den redan påbörjats. Foto: Berni.

Arbeten på Hesselby

I våra verkstäder arbetas det och renoveringen av Folevagnen från 1908 har påbörjats. Foton: Cenita