Fortsatta fordonsarbeten

Bengt jobbade vidare med plattformen i B-änden på SJ Cp 407, alias Venavagnen. Anders Johansson arrangerade om ramen till Yo1p på robeltrallorna och Jan och Ante förberedde balkar till motorfästen på MÅJ XC 10 inför svetsning imorgon. Stefan och Cenita var ute med motordressinen och satte upp signaltavlor på linjen. Foton Ante och Ella Svensson. Bilder från arbetet med signaltavlorna Foto: Stefan Krafft/Cenita Hellgren


Svetsjobb idag på MÅJ XC 10

Två hållare för den bakre balken som ska hålla slutväxeln har svetsats fast i långbalkarna. Vi ska inom kort också svetsa de längsgående balkar som ska hålla fästena till motorn. Slutligen har plåtar med nitar, som tillkom 1932 då ramen förlängdes, monterats. Ramen till vår Hilding Carlssonrälsbuss är nu svart.

Arbetslördag på Hesselby och SÄO-repetition

SÄO-repetition med trafikpersonal genomförd. Brännbart från Skinnebusen samlades ihop och lastades i flak för bortforsling. Bengt arbetade med Venavagnens plattform och borrning av hål för plank. På MÅJ XC 10 har lagerboxar, korgstöd och gejdrar grundats för kommande montering. Perrongen vid Roma station har förlängts med 9,3 meter.

Fastlandssektionens arbetslördag

Fastlandssektionen hade också arbetshelg den här helgen. Först monterades svänghjul och därefter hydraulkopplingen. Lite smådetaljer återstår att fixa sedan är motorn redo för transport och montage i Hildingens ram…. Tvätt återstår som synes. ☺

Motorn har suttit i en lokomotor. Fästet för atlasväxeln har monterats bort och ersatts med en koppling av typ Daimler. Därmed kan man också använda en Wilsonlåda. Visserligen inte historiskt korrekt men mycket enklare att hantera för förarna än en osynkad Scanialåda.

Mer om arbetslördagen 2 maj

Förutom banbesiktningen arbetade Bengt och Gösta med plattformen till Venavagnen. Thomas höll på med vagnens bromsrör. Martin målade grindar till den och hjälpte till med Dalhem. Christer tömde och rengjorde smörjapparaten på Dalhem.
Välkommen åter på nästa ordinarie arbetslördag den 16 maj.

Arbetslördag på Hesselby


Ölandsvagnen ÖJ Co 22 är klar att transporteras tillbaka till Skara. Bilder visar vagnens skick efter ut- och invändig restaurering. En plan grusades upp för trailern som kommer på måndag med vagnen SRJ 66 från Jädraås och som ska lasta ÖJ Co 22.
Vagnen är byggd av Fole Mekaniska Verkstad i Visby för Borgholm- Böda Järnväg och blev sedan ÖJ Co 22. Dagens vagn har korg byggd av SJ 1950. Tillhör Skara – Lundsbrunns Järnvägsförening.
ÖJ Co 22 har målats om helt utvändigt, dåliga plåtar har renoverats eller ersatts. Taket har tätats och rötskadat trä över ena plattformen har bytts. Fönstren har oljats och i många fall kittats om. Fönstret till tjänstekupén har lyfts upp och håller tätt. Rötskador har åtgärdats. Invändigt har vårt restaureringsproffs Cenita restaurerat färglagren. Mycket bättre att spara fina originallager än att skrapa och måla om allt. Nya gardiner har ersatt de gamla.

Venavagnen har fått gardiner uppsatta och plattformarnas räcken har målats.

På MÅJ XC 10 har Bengt börjat med korgen. Han visade hur teaken ser dålig ut på utsidan och fin på baksidan. På ramen lyftes växellådan på provisorisk plats. Tillverkning av fjädernävar och borrning för korgstöd och fotsteg pågår. Snart är det dags att börja med fjädringen.

Arbeten på Hesselby

I vårsolen på Hesselby jobbas det! Stefan och Cenita målar Ölandsvagnen så att den blir fin innan återresan till Skara i månadsskiftet. Jernvägkaféets dörrlås har reparerats idag. Foton: Cenita H
Hesselby Jernvägskafé öppnar för säsongen och har öppet uteserveringen under påskafton och påskdagen 12-16.
Tyvärr rullar inga tåg under påsken. Vi hoppas kunna köra igång sommartrafiken från söndagen 7 juni.

Axlarna till MÅJ XC 10

Axlarna till MÅJ XC 10 är nu färdiga med drev och hjul monterade. Maskin- & Marinteknik i Etelhem har utfört arbetet. Projektet går vidare med stormsteg! Foto: Erik Tofftén.

GHJ samlar in medel till renoveringen av korgen MÅJ XC 10. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. 329 584:- har samlats in till den 1/7 2019. Målet är 400 000:- Tack!