MÅJ XC 10

MÅJ XC 10: Utvecklingen sen i lördags: Att komma till Hesselby bara några dagar efter förra uppdateringen och se att saker hänt sedan dess är spännande. Projektet rusar framåt i hög fart nu.

Tryckluftsystemet är nästan färdigt och nu byggs bifunktioner som luftsandning och den luftdrivna vindrutetorkaren. Ledningen till manometer etc. dras just nu. Vi arbetar också med slututformningen av förarbordet och de skåp etc som ska finnas i förarutrymmet. Snart kan återstående plåt i fronten monteras.

Parallellt med detta har nu arbetet med sofforna inletts och vi förbereder också dragning av värmeledningar genom passagerarutrymmet. Det blir vattenradiatorer klädda med klöverplåt. I veckan ska också basning av träribbor till taket över förarhytten påbörjas.

Vi hoppas att ni hjälper oss att ro projektet i land. Vi ber om allt stöd vi kan få. Vill du stödja oss ekonomiskt kan du använda koden här. Till alla som redan bidragit vill vi rikta ett stort tack.

Arbetslördag i vagnverkstaden

Vagnverkstaden tar form alltmer. Alla fordon som ska vara i den har nu ställts in.
Vi har fått en fin arbetsmiljö i en rymlig verkstad där flera arbeten kan pågå samtidigt. Nu börjar vi planera för installation av luftvärmeaggregatet.

MÅJ XC 10: Motorvagnens tak över förarhytten tar form. Vi har monterat kedjan mellan broms och bromsratten. Bygge av förarplatsen fortsätter. Rördragningen är imponerande! Planering av bygge av bakre plattformen pågår.

Stöd projektet MÅJ XC 10. Använd qr-koden nedan. Vi har som mål att samla 500 000 SEK för att kunna ro projektet i hamn. Till alla som stött oss hittills riktar vi ett varmt tack!

Veckan på Hesselby

Några bilder från veckans jobb på museijärnvägen.
En del träd hade kroknat av den tunga snön och har tagits bort. Flera bänkar har renoverats och även maskätna fönster i GLC-magasinet har renoverats.
Stationerna har även smyckats inför julmarknadstågen 3 och 4/12. Välkomna då!
Länk:
https://www.gotlandstaget.se/julmarknadstag/ Foton: Cenita

Torsdag på Hesselby

Idag inleddes gjutningen av betonggolv i Vagnverkstaden. Närbygg under ledning av Christer Norrby var på plats och började arbetet. Det kommer att bli ett lyft!

MÅJ XC 10: Förarhytten inreds alltmer. Mer permanent rördragning har utförts och bromsratten har kommit på plats.
Foton: Ante Svensson och Cenita Krafft


Veckan på Hesselby

Under veckan har GLC-magasinets (museet) södra gavel strukits med falu rödfärg.
Vi har med hjälp av Ulf Arvidsson tagit ner döda grenar på träden i järnvägsparken. Fyra träd ska planteras.
Annat som har gjorts är renovering och målning av fönster och bänkar. Foton: Cenita

Arbetslördag på Hesselby

Vagnhall 2: Under veckan har Väg- och Byggnadsgrus under ledning av Christer Norrby planerat grusbädden inne i Vagnverkstaden inför gjutning av betonggolv.

MÅJ XC 10: Fortsatt arbete med bromssystemet. De flesta ledningarna till förarreglaget har provmonterats och ska testas i veckan. Vi har också provmonterat arrangemanget kring bufferten på buffertbalken och ett av de nytillverkade kopplen har ankommit Hesselby. Förberedelser inför tillverkning av fotsteg och plattformsgrindar sker nu.
En sak som studerats noga är förarhyttens innertak där det varit svårt att härleda olika förändringar som skett både under motorvagnens aktiva tid och under tiden som tvättstuga. Vi har tittat på färglager, spikrader och lister. Nu har vi troligen hittat hur det kan ha sett ut och det betyder också att vi bevarar den svarta färgen från tiden som ångvagn.

Senaste nytt från projekt MÅJ XC 10

Bygget av förarhytten pågår. Utvändigt har uppbyggnad av taket över fronten inletts. Den första takbågen är på plats. Invändigt dras bromsledningar och bromsreglaget har kommit på plats. Förarbordet börjar kunna urskiljas. Vi har också hittat den svarta originalfärgen från ångvagnstiden i föraravdelningens innertak. Vi har nu kunnat börja ta tag i inredningen. Vi har lånat en maskin för professionell möbeltygstvätt och har testat den på en tygklädd träsoffa vi har haft i förråd. Resultatet överträffade alla våra förväntningar, det blev jättebra! Nu kommer vår aktive medlem Gunnar att tvätta återstoden av de soffor som ska sättas i motorvagnen. Det kommer att bli en fin inredning.

Arbetslördag 1/10

Pallningen av ångloket Dalhems hjulaxlar blev klar inkl. lagerhalvor till rörelsen. Pallarna lastades på Bosse åkares trailer för färd till Helsingborg och sedan vidare till Tjeckien. 102 år sedan de senast var utanför Gotland.
Fint väder var det och tempmätaren ute på väggen visade 32 grader. Foto/Christer Norrby

Dalhems hjulaxlar och rälsbussen

Tomas, Leif, Christer och Berni ägnade lördagen åt att få Dalhems hjulaxlar på pallar. De ska ännu säkras med band innan transport för reparation kan ske.

I Vagnhall 1 färdigställde Anders Johansson arbetet med förarhytten i B-änden på rälsbussen. Under veckan har dessutom hjulen på normalspårsaxlarna lossats inför omsvarvning av de sistnämnda till 891 mm. Foton: Berni och Ante.

Senaste nytt från projekt MÅJ XC 10

Innergolvet är lagt i nästan hela korgen. Endast förarplatsen återstår. Plötsligt har vi full rörelsefrihet utan att behöva balansera på balkar och reglar. Skruvbromsen har också kommit på plats vilket gör att vi nu kan börja bygga inredningen i förarhytten. Slutligen har de två mittplåtarna på förarhyttens front kommit på plats.

Vill du stödja projektet att få en världsunik motorvagn, tillika det enda bevarade dragfordonet från Mönsterås Järnväg, skänk en slant. Du kan använda qr-koden till höger eller nedtill på sidan.

Rapport om rälsbussen

Det var ett tag sen vi uppdaterade er om rälsbussprojektet. Just nu har takstolarna i A-änden kommit på plats och bygget av förarhytten i B-änden pågår. När detta moment är färdigt är stommen komplett. Då vidtar bygge av drivlina. Samtidigt har de normalspåriga boggierna från den danska Skinnebusen smalats in till 891 mm av Maskin & Marinteknik i Etelhem. Återstår att smala in hjulaxlarna så kan rälsbussen placeras på egna hjul.

Vi samlar in pengar för att driva detta projekt vidare. Målet är att skapa en replik av rälsbussen SJ Yo1p 690, alias SlRJ BYo 8. Sätt in pengar på Gotlandstågets bankgiro 271-5053 och ange ”Rälsbuss” och namn + adress. Stort tack till de som redan bidragit!