Arbetslördag på Hesselby

Examinering av fyra nya aktiva medlemmar som under våren gått trafikkursen. Det jobbades vidare med att plocka delar ur den danska skinnebusen och med plattformarna på SJ Cp 407. Toalettdörren på på plats. Dessutom demonterades detaljer från de gamla vagnhallsportarna som behövs för montering av fönsterdelarna.

Arbetslördag med banbesiktning på museijärnvägen

Den 2 maj var vi tre banbesiktare som besiktade banan från dess början i Roma.
Två av oss kontrollerade växlarna. Att de är funktionella och att spårvidden är inom gränsvärdena. De smörjs även.
En av oss gick med mättrallan och kontrollerade spårvidd på alla spår, att rälsbultarna sitter åtdragna samt att räls, skarvjärn mm inte har några skador. Även andra saker som uthängande grenar åtgärdades.
Banbesiktningen pågår årligen under två-tre dagar inför sommartrafiken och är mycket viktig för vår trafiksäkerhet.
Vi gör även en årlig avsyning av våra broar.

Vandringsleden Tjuls station – Sanda station

På fd. Klintehamn- Roma Järnväg finns en naturskön vandringsled som till 2/3 går på den fd. banvallen. Följ med längs med den. Foton är tagna den 18 april 2020. Tjuls station är ett museum, se: http://www.tjuls.se/Jarnvagsmus/start-j.htm
Även Sanda station är ett museum, som minner om jazzmusikern Lars Gullin som föddes i stationshuset. http://www.gullinmuseet.se/index.html
Vandringsleden är lätt att gå eller cykla på och är 4,2 km lång. Rekommenderas! Parkera kan man göra vid båda stationerna.
Flygfotona i färg kommer från appen Track Kit

För att se bilderna nedan. Högerklicka på dem och välj: Öppna bild i ny flik

Landet utan järnväg – SvD

Inte bara Dagens Nyheter reste med rälsbuss på Gotland i september 1960. Även Svenska Dagbladet åkte med och skrev detta reportage som publicerades dagen efter nedläggning, den 1 oktober 1960. Tack till Anders Stenström och Minnen från Gotlands landsbygd.

För att se klippen nedan. Högerklicka på dem och välj: Öppna bild i ny flik

Ny vagn till GHJ

Personvagnen SRJ Co 66, flyttar från Jädraås – Tallås Järnväg till Gotland. Vi har fått den som deposition genom ett välvilligt erbjudande från JTJ. JTJ och GHJ har träffat ett avtal om att personvagnen deponeras hos GHJ. Depositionstiden är satt till 20 år med möjlighet till förlängning.
Bakgrunden är att JTJ inte har användning för vagnen och inte heller någon lämplig uppställningsplats inomhus. GHJ har å sin sida behov av ytterligare en trafikvagn nu när ÖJ Co 22 återgår till Skara.
Viss upprustning/uppfräschning av vagnen är nödvändig innan den sätts i trafik på Gotland. Hämtning sker i slutet av denna månad.
Vi tackar JTJ för detta generösa erbjudande! Foto: Håkan Nordenadler /JTJ

Idag delar vi två händelser på järnvägen.

Den första från Slite- Roma Järnväg skrev Svenska Dagbladet om i februari 1935.
Tack till Anders Stenström – Minnen från Gotlands landsbygd

Det andra inlägget är från Dagens Nyheter i juli 1954 om en krock mellan rälsbuss och personbil vid Roma kungsgård och om en bussolycka i Alskog samma kväll. Vägarna var smalare på den tiden.

Spår av järnvägen på ön – 9

BRÖMSEBROVÄG – SVENSKA SPEL
6 mars visade vi bilder från gamla slakteriet.
Idag visar vi bilder från järnvägsövergången över Brömsebroväg, intill Norrbackaskolan. 
Intressant är stenmuren med urtag för att järnvägsbommarnas motvikter skulle få plats.
Därefter följer vi spåret norrut via förskolan Storken, bakom Svenska spel fram till fd. Gotlands tidningars hus vid Broväg.
Tyvärr har vi inga gamla bilder från sträckan, kanske har du det!?
För att följa järnvägsspåren i Visby, använd gärna denna karta:
https://gotland.maps.arcgis.com/ap…/webappviewer/index.html…09

Arbetslördag på Hesselby och på Tule station

På Tule röjdes den östra tomtgränsen med röjsåg. Banstängslet runt Tule sattes upp 2008. Det var oinpregnerade stolpar och de flesta har tyvärr fallit.
Vill du hjälpa till med att sätta upp nya tunstolpar och järntråd på Tule eller fortsätta med röjsåg är du varmt välkommen!

På Hesselby jobbades det med Venavagnen SJ Cp 407 och MÅJ-motorvagnen. Rälsbussens golv är nu borttaget. Se bilderna. För mer info om MÅJ-motorvagnens renovering, se: http://forening.gotlandstaget.se/maj-xc-10/

Ett stort gäng var dessutom i stan och tog hand om ett större fläkt/värmesystem som kan komma väl till pass i våra nya verkstäder.

Spår av järnvägen på ön 8 – Österport – Slakteriet

Vi fortsätter norrut längs med järnvägen mot flygfältet och Lärbro. Vi hade bara tillgång till tre bilder på stickspåret till Slakteriet, tagna 1960 av SJ. På Internet finns inte en bild på det gamla slakteriet.
Men tack vare tillmötesgående från Gotlands slagteri AB/ Fredrik Sundblad har vi fått tillgång till bilder från slakteriet på järnvägstiden. Slakteriet öppnades 1914 och var en av de största kunderna till järnvägen och även efter nedläggningen av järnvägen 1960 fortsatte Griståget att rulla från Slakteriet till Gotlandsbåtarna. Dessa transporter pågick till 1962.
Vill ni veta mer om slakteriets historia har de ett historierum intill lunchmatsalen med god mat som är öppen för allmänheten.

Extra arbetslördag på Hesselby

Venavagnen har gått in i detaljeringsfasen: Karaffhållare, gardiner etc. sätts på plats. Plattformarna är färdiga svetsmässigt. Återstår övergångsbryggor och plattformsgolv. På MÅJ-motorvagnens ram borrades det vidare och mått togs ut för placering av korgstöd. Det har jobbats med sortering av detaljer till Dalhem och arbetsboden blir alltmer färdig.

Vecka 9 på Hesselby

Tio bilder från det som utförts under denna vecka på Hesselby station. Bra jobbat allihopa! Foton: Cenita Hellgren. En bonusbild visar Manskapsboden där fikarummet har gjorts större så att alla får plats.