Sliperstavlan på plats i Roma

Idag sattes sliperstavlan för etapp III/IV på plats i sitt stativ intill Roma station. Äntligen kan vi visa tavlan för alla besökare.
På den finns alla som bidrag med att köpa slipers för 250:- /styck för att delfinansiera banutbyggnaden Tule- Roma.
Foton: Cenita Hellgren

För att se bilderna nedan i större storlek. Klicka på denna länk:
http://forening.gotlandstaget.se/wp-content/uploads/2020/08/Gotlandståget-skylt_2sid_KORR2.pdf

Renoveringar

Den senaste tidens händelser i verkstaden mer i detaljnivå. På MÅJ XC 10 arbetas det med att bygga bromssystem. Slutväxeln har också kommit på plats. På Hilding Carlssonrälsbussen har takstolsfästet kommit på plats. Inne i Venavagnen SJ Cp 407 har omtagen för gardinerna monterats. Utvändigt pågår arbeten med att få bromssystemet tätt, samt att få plattformen i B-änden färdig.

Stöd insamlingen till våra motorvagnar! GHJ samlar in medel till våra motorvagnar. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 eller Swishnummer: 123 512 38 31 och tydligt ange ”rälsbuss” eller “MÅJ XC 10“. Stöd insamlingen våra motorvagnar!

Hyr cykeldressin sommaren 2020

Våra två nya cykeldressiner hämtades i dagarna av vår medlem Peter Doolk hos tillverkaren Komplettfabriken i Ludvika.

Vi hyr ut cykeldressiner månd, tisd och fredagar (under icke trafikdagar) Dressiner hyrs ut av vår personal. Detta i mån av att dom är på plats och att dom har möjlighet.
Första uthyrning 11:00, dressinerna ska var åter på Hesselby station, senast 15:30.

Vi har fyra moderna cykeldressiner för uthyrning. Dessa kan inte förbokas, utan hyrs ut under förutsättning att det finns lediga dressiner. Väntetid kan uppstå. Under tiden kan ni fika titta på museet och vagnhall. Vid Ekens hållplats och Tule station finns bord med bänkar.

För ytterligare information, se: http://forening.gotlandstaget.se/hyr-en-dressin/
Foto: Peter Doolk och Ingemar Öjersson

Komplettfabrikens ägare vid de två nytillverkade cykeldressinerna i Ludvika

Arbetslördag på Hesselby

Examinering av fyra nya aktiva medlemmar som under våren gått trafikkursen. Det jobbades vidare med att plocka delar ur den danska skinnebusen och med plattformarna på SJ Cp 407. Toalettdörren på på plats. Dessutom demonterades detaljer från de gamla vagnhallsportarna som behövs för montering av fönsterdelarna.

Arbetslördag med banbesiktning på museijärnvägen

Den 2 maj var vi tre banbesiktare som besiktade banan från dess början i Roma.
Två av oss kontrollerade växlarna. Att de är funktionella och att spårvidden är inom gränsvärdena. De smörjs även.
En av oss gick med mättrallan och kontrollerade spårvidd på alla spår, att rälsbultarna sitter åtdragna samt att räls, skarvjärn mm inte har några skador. Även andra saker som uthängande grenar åtgärdades.
Banbesiktningen pågår årligen under två-tre dagar inför sommartrafiken och är mycket viktig för vår trafiksäkerhet.
Vi gör även en årlig avsyning av våra broar.

Vandringsleden Tjuls station – Sanda station

På fd. Klintehamn- Roma Järnväg finns en naturskön vandringsled som till 2/3 går på den fd. banvallen. Följ med längs med den. Foton är tagna den 18 april 2020. Tjuls station är ett museum, se: http://www.tjuls.se/Jarnvagsmus/start-j.htm
Även Sanda station är ett museum, som minner om jazzmusikern Lars Gullin som föddes i stationshuset. http://www.gullinmuseet.se/index.html
Vandringsleden är lätt att gå eller cykla på och är 4,2 km lång. Rekommenderas! Parkera kan man göra vid båda stationerna.
Flygfotona i färg kommer från appen Track Kit

För att se bilderna nedan. Högerklicka på dem och välj: Öppna bild i ny flik

Ny vagn till GHJ

Personvagnen SRJ Co 66, flyttar från Jädraås – Tallås Järnväg till Gotland. Vi har fått den som deposition genom ett välvilligt erbjudande från JTJ. JTJ och GHJ har träffat ett avtal om att personvagnen deponeras hos GHJ. Depositionstiden är satt till 20 år med möjlighet till förlängning.
Bakgrunden är att JTJ inte har användning för vagnen och inte heller någon lämplig uppställningsplats inomhus. GHJ har å sin sida behov av ytterligare en trafikvagn nu när ÖJ Co 22 återgår till Skara.
Viss upprustning/uppfräschning av vagnen är nödvändig innan den sätts i trafik på Gotland. Hämtning sker i slutet av denna månad.
Vi tackar JTJ för detta generösa erbjudande! Foto: Håkan Nordenadler /JTJ

Spår av järnvägen på ön – 9

BRÖMSEBROVÄG – SVENSKA SPEL
6 mars visade vi bilder från gamla slakteriet.
Idag visar vi bilder från järnvägsövergången över Brömsebroväg, intill Norrbackaskolan. 
Intressant är stenmuren med urtag för att järnvägsbommarnas motvikter skulle få plats.
Därefter följer vi spåret norrut via förskolan Storken, bakom Svenska spel fram till fd. Gotlands tidningars hus vid Broväg.
Tyvärr har vi inga gamla bilder från sträckan, kanske har du det!?
För att följa järnvägsspåren i Visby, använd gärna denna karta:
https://gotland.maps.arcgis.com/ap…/webappviewer/index.html…09

Arbetslördag på Hesselby och på Tule station

På Tule röjdes den östra tomtgränsen med röjsåg. Banstängslet runt Tule sattes upp 2008. Det var oinpregnerade stolpar och de flesta har tyvärr fallit.
Vill du hjälpa till med att sätta upp nya tunstolpar och järntråd på Tule eller fortsätta med röjsåg är du varmt välkommen!

På Hesselby jobbades det med Venavagnen SJ Cp 407 och MÅJ-motorvagnen. Rälsbussens golv är nu borttaget. Se bilderna. För mer info om MÅJ-motorvagnens renovering, se: http://forening.gotlandstaget.se/maj-xc-10/

Ett stort gäng var dessutom i stan och tog hand om ett större fläkt/värmesystem som kan komma väl till pass i våra nya verkstäder.