Arbetsdag på GHJ – 9 oktober

Bagagehyllorna i SJ Cp 407 (Venavagnen) börjar komma på plats. Anslagstavlan vid parkeringen höjdes och räcken målades i Tule. I verkstaden fortsatte arbetet med att renovera dörrarna på våra lokomotorer. Slutligen lastades balkarna till ramverket till MÅJ XC 10 för transport till Etelhem. På lördag är det dags igen! Välkomna!

Torsdag den 4 oktober på Hesselby

Bilder från torsdagen på Hesselby station. Det arbetades med demontering av ångloket Dalhem inför pannreparationen.
Den bakre porten på GLC/museet samt dörrarna till lokomotorn SJ Z4p 397 reparerades. Till sist finlir i verkstaden, konstruktion av ett låshus för växlarna vid Roma station.
Foto: Cenita

Arbetslördag på Hesselby – 15 sept.

Växling har genomförts så att loket Cementa har ställts in i Vagnhall 2. Signalarbeten har gjorts vid Eken och Roma kungsgård. Ballasten på den nygrusade sträckan S om Eken justerades. Dessutom ilades växelklotslipers för spårspärr i spår 1 i Roma.

Vi hade dessutom besök av Smalspåret i Hultsfred. Vi körde ett persontågspar Hesselby – Roma och förevisade anläggningen.

Händer på Hesselby

Trots den närmast tropiska värmen på Gotland händer det saker på Hesselby.
Jernvägskaféets baksida och bakgavel är nu målade. Ett riktigt lyft för byggnaden har det blivit.
GEAB har lånat mark av oss för deras ledningsatbeten i vinter och vår. Som tack för det har vi fått en yta på ca 200 m2 hårdgjord. Det är där infarten till parkeringsåkern är.
Vi själva har städat av gräsytan mellan museet och Visbyvägen. Det enda som ligger kvar där är högen med originalräls från Slite-Roma Järnväg.
I verkstaden pågår arbeten med att färdigställa släpvagnen till vår motordressin.