Nytt spår vid vändskivan

Sedan i torsdags har bygget av ett nytt spår pågått. Spåret ska göra det möjligt att ställa upp banarbetsfordonen mellan containerna. Spårkorset gör att de två spåren får plats på en mindre yta kring vändskivan. Det fungerar som en orörlig enklare växel. Foto: Berni.

Museijärnvägens dag- del 2

Museijärnvägens dag 27 augusti.
Bilder från det andra tågmötet på Tule kl. 15:20- 15:32. Därefter några bilder från Roma och Hesselby. Trafikdagen avslutades med god gemensam middag på Hesselby Jernvägskafé.

På slutet några bonusbilder från veteranbilarna som hade Hesselby station som utgångspunkt för Augustisvängen.

Välkomna åter att åka tåg vid Skymningståget den 30 september.


Containern lyftes på plats

Idag lyftes vår nya container på plats intill den äldre. Stort tack till Hasse Vistrand/Hasses grävtjänst som gjorde lyftet och till Christer Norrby som med sin grävmaskin har förberett marken under. Tack även till er andra som var med!

Arbeten på Hesselby

Vid Vagnhall två gräver Christer Norrby och planerar med sin grävmaskin för den andra containern. Den ska ställas parallellt med den gamla och sedan ska ett skyddande tak monteras. Under det ska slipersbytaren ställas upp. Cenita och Stefan renoverar och rödfärgar Flattakets södra gavelvägg när de inte lämnar ut och tar emot dressiner.

Vardagstrafiken igång i sommarvärmen

Dessutom åkte kryssningsgäster med ett av tågen. Vi har Ebba på plats som sköter om butik och dressinuthyrning på vardagarna. Det finns alltid saker att göra i Hesselby! Foton: Cenita Krafft

Bergkvarabuss lämnar kollektivtrafiken på Gotland

Även om vi sysslar med kommunikationshistoria vill vi ändå uppmärksamma att Gotlands kollektivtrafik i samband med tidtabellsskiftet byter operatör. De senaste åren är det Bergkvarabuss som bedrivit trafiken. Här några bilder från när deras personal reste med vårt tåg och åt middag på Jernvägskaféet som avslutning för Bergkvarabuss tid på Gotland. I nästa inlägg visar vi de nya bussarna i en annan historisk miljö.

Kryssningståg

Här kommer bilder från dagens tyska kryssningståg och ett par bilder om flytt av växlardelar på stationen.

Nationaldagståg & MÅJ

Några bilder från Nationaldagståget. Drygt 150 resande åkte med våra tåg denna dag.
På MÅJ XC 10 kommer allt fler detaljer på plats. Nu har röret för ångvisslan monterats.

Genomgång av SÄO och arbetslördag på Hesselby

De andra genomgången i vår av våra trafiksäkerhetsregler hölls av vår Trafikchef Staffan Beijer den 27 maj med tio aktiva. Det är viktigt att fräscha upp och pröva kompetensen inför sommaren. Efteråt tog vi fram ett par hjulaxlar 1 067 mm som legat bakom vagnhallen sedan lokomotorn SJ Z4p fick 891-axlar 1998. Den hade gått på banan Ryd-Karlshamn i Blekinge med spårvidden 1 067 mm tills den kom till Gotland 1982. Axlarna ska nu köras till Maskin- & marinteknik i Etelhem som ska hjälpa oss att pressa in hjulen till 891 mm. Axlarna ska sedan användas till lokomotorn SJ Z4p 397 som har slitna axlar.

Öppet hus på Hesselby

Vi har haft öppet hus under lördagen på Hesselby station. Våra verkstäder har varit öppna, våra besökare har kunna cykla dressin till Eken och provköra en lokomotor. Vi har besiktat växlar på stationen. Innan dagen är slut hann vi även köra ett chartertåg mot Roma. Kaféet hade öppet hela helgen.

Några bilder från järnvägen

Flera gånger i veckan kör vi kryssnings- och chartertåg för grupper. Anders J har fortsatt renoveringen av rälsbussens hjul och axlar. I verkstaden har ny belysning satts upp som ger ett mycket bättre och mer ekonomisk belysning. De nya portarna till verkstaden är under konstruktion hos GTA montage. Vi har köpt en 40 fots container av en medlem som kommer användas för förvaring vid Vagnhall 2. Den levererades av Hasse Wistrand, tack! På lördag har vi ÖPPET HUS på Hesselby station, välkomna!

Från arkivet – 2

Vi har fått en mängd bilder från vår mångårige medlem och revisor Kjellåke Nordström.Vi fortsätter med bilder från sommaren 1974.