Höstmöte på Hesselby – 10 november

Den 10/11  var det höstmöte på Jernvägskaféet.
30 medlemmar lyssnade på när Leif Elgh höll föredrag om det schweitziska smalspåriga järnvägsnätet Rhätische Bahn som är 400 kilometer långt!
Efter föredraget hade kaféet ordnat en mycket god fikabuffé. Tåget rullade sedan i skymningen iväg mot Roma.
Välkomna åter på Julmarknadstågen 8-9 december!

Spårstumpen 1/2018

Vår medlemstidning SPÅRSTUMPEN som har ett nytt utseende, har i dagarna skickats ut till medlemmarna.
I den kan du läsa föreningens verksamhetsberättelse 2017, om vad som hände vid järnvägen på Gotland 1918, vad som hänt på GHJ under 2018 med mera.

En separat påminnelse i brevform är på väg till er medlemmar som ännu inte har erlagt årets medlemsavgift, eller som har missat att ange namn/adress.

För att bli medlem, klicka på länken: http://forening.gotlandstaget.se/2017/12/22/bli-medlem/

Som medlem stödjer du vår verksamhet, får inflytande, vår medlemstidning Spårstumpen med 4 nr/år, fria resor med alla tåg (utom Tomtetåget)

Mer om vår medlemstidning finns på: http://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/

Nytt infrastrukturtillstånd och nationellt säkerhetstillstånd!

Under våren har föreningens aktiva arbetat med att besvara Transportstyrelsens (TS) omfattande frågeunderlag för att bevilja ett förnyat infrastrukturförvaltartillstånd.
Vi har lagt ned 70 timmar på att skriva ansökan och göra behövliga ändringar och kompletteringar i våra trafikföreskrifter.
Nu har vi fått vårt tillstånd!
Vårt noggranna säkerhetsarbete gav frukt. TS ställde inte en kompletterande fråga. Det är vi stolta över!
Under vintern har vi även fått vårt Nationella trafiksäkerhetstillstånd förnyat.

Årsmöte – välkomna lördag 24 mars

Varmt välkomna till föreningens årsmöte på lördag 24 mars kl. 14:00.
Tåg avgår till årsmötet från Roma station kl. 13:30. (från Hesselby 13:00) Retur efter årsmötet.
Givetvis åker medlemmar gratis.
På programmet: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fikabuffé från Hesselby Jernvägskafé

Foto med årsmötestågets passagerare och personal den 2 april 2017

 

Lördag på Hesselby – Roma kungsgård

Idag hade vi det första järnvägsbyrå/aktivmötet. Vi var 21 deltagare! som gick igenom vad vi ska arbeta med under hösten/vintern/våren och diskuterade stort som smått.
Föreningen bjöd deltagarna på god sopplunch i Jernvägskaféet. Några bilder på Venavagnen och de nytillverkade fönstrena.

Även några bilder från sträckan Kambshagtorp-Roma kungsgård där vi har lejt Stefan Nilssons maskinstation i Dalhem för att med traktor ta bort sly och annan växtlighet längs med den ersättningsväg som vi byggde längs med banan.

Vid Roma kungsgårds station hade några öldrickande herrar? slagit sönder en av dörrspeglarna till stationshuset… Så onödigt…

Mycket vatten var det i Roma kanal, som en vårflod!

Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större upplösning

Nya spårstumpen 2/2017 på väg till medlemmarna

Vår medlemstidning SPÅRSTUMPEN har i dagarna skickats ut till medlemmarna.

I den kan du läsa om Gotlands Järnvägs (GJ) större tanklok från 1890-talet, den tyska järnvägstillverkaren i Görlitz, om resterna av järnvägsmiljön i Tingstäde samt text och bilder om vad som har hänt vid museijärnvägen sedan i våras.

För att bli medlem, klicka på länken: http://forening.gotlandstaget.se/2017/01/04/bli-medlem/

Som medlem stödjer du vår verksamhet, du får vår medlemstidning Spårstumpen med 4 nr/år, du får fria resor med alla tåg (utom Tomtetåget)

Mer om vår medlemstidning finns på: http://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/

Styrelsemöte – 4 maj

Torsdag kväll hade vi styrelsemöte på Hesselby station. Som synes en otroligt vacker kväll. Vi gick ut i vagnhall 1 och tittade på hur renoveringen av Venavagnen går framåt.
Cenita har arbetat med att rengöra vår postvagn GJ CD 43 ytterväggar. Vagnens fönster har oljats och kitt har kompletterats.

Välkomna till föreningens årsmöte – söndagen den 2 april

Gamla och nya medlemmar hälsas varmt välkomna till föreningens årsmöte!
Tåg avgår till årsmötet från Roma station kl. 13:30. Retur efter årsmötet.
På programmet: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fikabuffé från Hesselby Jernvägskafé
Om du vill bli medlem, se: http://forening.gotlandstaget.se/2017/01/04/bli-medlem/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spårstumpen 3/2016 är nu under distribution

Redan nu eller snart i våra medlemmars brevlådor!

sp128bSpårstumpen nr. 128 (3/2016)  16 sidor, 28 bilder därav 13 i färg
INNEHÅLL:
1.      Ledare: Mera framtidstankar, Ordföranden har ordet:
2.      KlRJ:s första fordon, med lista (Anders Svensson)
3.      Bilder av KlRJ-fordon
4.      Sista personvagnen från KlRJ räddad (Anders Svensson)
5.      Resa med GHJ-medlemmar (Anders Svensson)
6.      Hänt vid GHJ 3/2016
7.      Bilder från GHJ senhösten 2016
8.      Senaste nytt: Motortrallor till GHJ
9.      Tomtetåget, Insamling: KlRJ 1 och MÅJ XC 10
10.    På gotländska spår: Vinter

För mer info om vår medlemstidning Spårstumpen, se: http://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/

Om du vill bli medlem, se: http://forening.gotlandstaget.se/2016/11/30/bli-medlem/