Arbetslördag

En grupp studenter från Campus Gotland besökte oss och åkte tåg och beskådade anläggningen. Spår 4 bakom Vagnhall 1 grusades, Dalhems hjulsats gicks igenom inför transport till verkstad och bromsarna på MÅJ XC 10 provades med gott resultat.

Spår 4 är igång

Den 6 maj kördes trafiktåget in i Vagnhall 1 för första gången. Tidigare har vi alltid varit tvungna att backa in det. På den andra bilden ser ni lokomotorn rulla ut från vagnhallens södra ände mot vändskivan. Foton: Berni.
#vändskivan #säkerhet

Veckan på Hesselby och Tule

Detta har hänt under veckan.
Venavagnen: Stefan och Cenita har gjort ren lagerboxarna och har fyllt på med olja. Vagnen är såpskurad och fönstren är putsade. De har även städat ur snickarverkstaden efter semaforbygget.
Tommy har sett över motordressinen MDR har som fungerar. Roberth har gjort ren växelkloten med ställ inför kommande målning.
På Tule har stiftelsen vårstädat stationshuset inför sommarens välbokade uthyrning.
Foto: Cenita och Daniel

Spår 4 färdigspikat

Den 28 april spikade Berni och Leif klart spår 4 mellan Vagnhall 1 och vändskivan.
Spåret möjliggör att vi inte längre behöver backa in trafiktåget i vagnhallen. Det är säkerhetsmässigt mycket bättre att köra genom vagnhallen och låta lokomotorn fortsätta till vändskivan.
Foton: Berni

Arbetslördag

Vi jobbade vidare med växel 13. Vi stoppade den och återställde gruset så långt det räckte.
Den är nu färdig förutom att ytterligare naturgrus behövs.
Rälsen till spår 4 mellan Vagnhall 1 och vändskivan sattes ihop med skarvjärn. Nu återstår att kommer spika och grusa spåret.

Banarbetsfredag

Fredag 22 april jobbade banavdelningen med växel 13 på Hesselby. Växeln hade en spårviddsökning som krävde omgående åtgärd. Sex sliprar har bytts.
Vi drog skarvbultar och spikade nya rälsspikar. Innan dagen var klar hade vi spikat klart!

Tack vare Uppsala-Lenna Järnväg som har ordnat en gemensam beställning från Kina så har vi nu 6 000 nytillverkade rälsspik för smalspår 😀
Foto: Berni och Daniel

Arbetslördag på Hesselby- 2

På MÅJ XC 10 arbetades det med montering av kompressor och generator. Förberedelser inför bygge av golvet har också gjorts, stora delar av golvet byggs troligen kommande vecka.

Arbetslördag på Hesselby – 1

Idag var det ångloket Dalhem som lyftes efter att vår yngsta vagn (1969) rullats in under loket. Efter några hundra varv på domkrafterna kunde loket sänkas ned över vagnen. Därefter rullade vi in Dalhem längst in på spår 5. Nu kan lokomotorn 320 rullas in över smörjgropen och så kan vi se vad som har gått sönder på den.
Vi jobbade också idag med MÅJ, planerade växel 13 kommande reparation och blåste bort löv och barr längs med banan.

Bilder från veckan och arbetslördagen

I onsdags gjordes en stor omflyttning av lok och vagnar i våra vagnhallar. Syftet var bland annat att kunna få in lokomotorer över smörjgropen. Under veckan har skivsignalen vid Grusgropsspåret åter satts upp. Vid arbetslördagen grävde Christer med sin grävmaskin för att få fram elkabel till semaforen. Tomas satte upp nya LED-armaturer på verkstaden. Leif frilade hela bottenplattan till semaforen. Sidostyckena ska förstärkas med extra plåtar nedtill som ska svetsas fast. Det här är bara några av allt som gjorts på Hesselby sedan i tisdags.

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik”