Inte bara rälsbuss och slyröjning i inläggen.

Spåren sydväst om vändskivan är nu klara och banavdelningens småfordon ryms i containern.
I verkstaden pågår isärtagningen av lokomotorn SJ Z4p 320 riktningsväxel.
Vårt lokomotorgäng kämpar med att ta isär alla komponenter.

Skogsstyrelsen och naturnära jobb kämpar på.

Senaste veckan har fokus varit bakom vagnhall 2. Det skogsområdet har nu blivit gallrat på all sly. Det blir ett helt annat utseende än tidigare!
Skogsstyrelsen fortsätter att sätta upp banstängsel vid Eken och på båda sidor av Dalhemsån.
Under fredagen blåstes alla löv vid Eken (och de är många) bort av vinden och vår lövblås.
Banan är nu städad med lövblås till Tomtevägen.

Skogsstyrelsen stängslar – 27 november

Skogsstyrelsen/Naturnära jobb röjer inte bara sly, utan stängslar också. Vi får hjälp att sätta upp banstängsel/tretrådstun vid Eken och Roma kungsgårds station.
Banstängsel var förr till för att inhägna järnvägsområdet och hindra kreatur att komma upp på spåret. Det bestod ofta av gamla slipers som klövs i fyra stolpar och de försågs med tre järntrådar.
Banstängslet bidrar till att förfina vår miljö och är vid Roma kungsgård även för att hindra att någon ramlar nedför branten bakom stationen. Foton: Stefan
Vi tackar så mycket för hjälpen!

På Hesselby – 13 november

I verkstaden slets det under ledning av Tommy med den trilskande riktningsväxeln till lokomotorn SJ Z4p 320. Det arbetades även med småfordonscontainern.
Spår och slipers blåstes rena mellan Hesselby och Eken med vår utmärkta ryggburna lövlås. Det är viktigt för att inte binda fukt mot räler och slipers.
Vill DU hjälpa till med lövblåsandet, är du varmt välkommen kommande vecka, hör av dig!
Till sist så kompletterades Tule stations expedition med en gammal passande skrivmaskin. Det är de små detaljerna som gör det!

Skogsstyrelsen röjer hela banan!

Föreningen Gotlandståget får från den 5 november en fantastisk hjälp med att röja bort sly och årsgräs från våra banvallar mellan Hesselby och Roma! Det är Skogsstyrelsen har tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland har fått i uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna.

På två dagar har de redan röjt från Hesselby station till åkerkanten söder om Tomtevägen.
Det blir mycket bättre sikt och lättare att hålla efter under kommande år! Se bilderna.

Chartertåg – 19 september

Den 19/9 körde vi chartertåg till Roma i ett fantastiskt sommarväder. Under tiden som vår gäster besökte Whiskeyfabriken i Roma så körde vi en tur för personal från Skogsstyrelsen.
Detta för att de skulle kunna se hur mycket sly det är som behöver röjas. Det är deras arbetsmarknadsprojekt Naturnära jobb som kommer att hjälpa oss att under hösten ta bort sly längs med banan.
Efter lunch för vår tågpersonal var det dags att hämta våra gäster i Roma. På vägen tillbaka var det guidade stopp i Tule och vid Eken.

Grusvagnen provkördes

Idag har Leif och Tommy som har byggt om en gammal öppen godsvagn till grusvagn provkört den. Stefan körde loket.
Grusvagnen har tre fickor som lämnar grus på båda sidor om rälerna samt i mitten. Därefter jämnar gummiskrapan efter vagnen till gruset.
Det enda som återstår är sedan att borsta av sliprarna. Bra jobbat!