Arbetslördag på Hesselby

I lördags påbörjade vi spårbygget från mittenspåret (spår 5) och från lokverkstaden (spår 6) i Vagnhall 1 mot vändskivan.
Mittenspåret innebär att åtkomst till smörjgropen kan ske från två håll, men först krävs en ny port, som vi ännu inte har finansiering för.
Spår 6 innebär en snäv kurvradie, som gör att vi måste prova vilka fordon som kan använda spåret.
Men det möjliggör också att en lok dras ut utanför lokverkstaden för att arbete kan ske utomhus eller att ett annat lok kan köras in i lokverkstaden.
Foton: Christer Norrby som även hade med sig grävmaskinen 🙂

Tisdag 30 mars på Hesselby

Denna vårdag där solen värmde till 15 grader pågick flera olika verksamheter på stationen. Inne i SJ Bop 878 grundmålades dörrarna. Dessa ska sedan ådringsmålas. Växellådans funktion kontrollerades i lokomotorn SJ Z4p 320. MÅJ-motorvagnen: Arbeten pågick med underredet med att kompletteringsmåla, samt att dra rör för bromsutrustningen. Banavdelningen blåste bort alla löv på stationen som samlats i växlar och mot räler och slipers. Dessa binder fukt och förkortar livslängden på sliprarna.

Spår 10 och 11

Idag har Hesselby station utökats från 10 till 11 spår! Banavdelningen har färdigställt det extra uppställningsspåret (10) för godsvagnar intill Vagnhall 2.

Idag gjorde Radio Gotland ett spontanbesök och pratade med Cenita. Hon och Stefan håller på och vårstädar på stationsområdet.
Till sist har Trafikverket satt upp en ny brun skylt mot parkeringen.

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik

Arbetslördag 12 dec.

Trots avbräcket med inställt Tomtetåg lyste flitens lampa idag i Hesselby. Z4p 312 stod över smörjgropen för reparationer. Bangänget spikade nytt spår intill Vagnhall 2. Tomas jobbade vidare med Venavagnens broms och i vagnen SJ Bop 878 går målningen vidare. På MÅJ XC 10 har mycket hänt. Bromssystemet börjar bli färdigt med monterad bromscylinder och pågående montering av bromshängen. Dragstänger etc. börjar komma på plats och i närtid är allt färdigt.

Bilder från Hesselby 5 dec.

Här kommer flera bilder inifrån SJ Bop 878. I MÅJ XC 10 har vi börjat ta ned paneler. Ett nytt spår bakom Vagnhall 2 har byggts under senhösten och provkörning och besiktning utfördes av GJ CD 43 efter reparationer av skador på lagergafflarna.
För mer information om MÅJ XC 10 se: http://forening.gotlandstaget.se/maj-xc-10/
För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik” 

Banarbete på bron över Roma kanal

Banavdelningen har i dagarna arbetat med att förstärka det ena hörnet vid det norra fundamentet för bron över Roma kanal.
Vid avsyning av bron hade behovet av åtgärd uppmärksammats. Ingen fara rådde, men för att förebygga framtida förändringar utfördes arbetet, i egen regi.
Balken vilade på två granitstenars kanter. Ett mellanrum fanns mellan stenarna. Vi har lagt i betong mellan stenarna och med en 20 tons domkraft lyft bron 10 mm. Tre plåtar har nu skjutits in under brobalken och de fördelar trycket bättre över stenar och gjutning.

Vi har även röjt rotskott på vår mark söder om Vagnhall 2. Mer behov finns av att slå av rotskott med röjsåg längs med banan.
Kan du hjälpa till med det är du välkommen, skriv en kommentar eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Banbesiktningen går vidare

Alla våra växlar är nu besiktade och alla spår från Roma till Hesselby station. Där återstår sidospåren att besikta.
Hittills har besiktningen gått bra. Inga allvarliga fel har hittats.
Den 7 maj gjorde vi årets avsyning av våra två broar. Allt ser bra ut på broarna. Alla muttrar till brons hakbultar mm har efterdragits.
För att höja säkerheten ska i slutet av maj ena hörnet av bron vid Roma kungsgård lyftas 10 mm med domkraft och en glidplåt skjuts in.

Vecka 10 på Hesselby

Fotodokumentation av vad våra anställda Stefan och Cenita har för sig. Stora insatser görs på ÖJ Co 22. Dessutom tillverkas ytterligare signaltavlor till linjen. Foton Cenita Hellgren. Dessutom var Venavagnen SJ Cp 407 ute på provtur till Eken. Foton Christer Norrby

Chiara

Våra anställda har idag längs med spåret rensat från stormfällor efter Chiara med för ändamålet godkänt redskap. På bilden mellan Kambshagtorp och Roma kungsgård station. Foto: Cenita Hellgren

Arbetslördag på Hesselby 15 februari

Med rekorddeltagande, 20 aktiva!
Ångloket Dalhem. Under ledning av Christer jobbade vi med kolvstångstätningarna samt med rostknackning av plåtar och hyttgolvet.
Venavagnen: Bengt jobbade med träbänkarnas montering och Crille med plattformarnas smidesarbeten.
Banavdelningen blåste efter förmiddagens ösregn bort löv, pinnar och barr från banvallen mellan Grusgropsspåret och Nygårds.
Många andra saker jobbade vi med! Välkomna åter till arbetslördag den 7 mars.

Förberedelser inför Tomtetåget

Förberedelser inför Tomtetåget pågår denna vecka. Det fixas lite överallt. På Tule städas det, skylten kom på plats. 
Även banan har städats. Lövblåsen har jobbat mellan Hesselby och Munkebos. Löv och barr som binder fukt blåses bort.
Denna vecka påbörjas utkörning av 30-40 m2 sly och ris som Naturnära jobb tog ned bakom Vagnhall 2 förra hösten. LilleFole skog kör ut och Stefan Nilsson flisar.