Banarbetsdag på Hesselby station

Vi var fem som arbetade med att ta bort övergången på de tre närmsta spåren mellan stationshuset och Vagnhall 1. Anledningen är att loken blockerar övergången och att det blir skymd sikt vid rundgång. Istället ska övergångar byggas i tryckimpregnerat trä på alla sex spåren nära Vagnhall 1.

Om du skulle vilja hjälpa oss med att bygga övergångarna har vi en bra konstruktionsritning. Skicka ett pm eller mail till info@gotlandstaget.se om du kan hjälpa oss. Vi står givetvis för virket. Vi fortsätter med att ta bort övergången för spår 4- 6 inom kort.

Banarbete och dressincykling

Tisdag på museijärnvägen: Idag klippte banavdelningen bort alla grenar som hängt in mot lok och vagnar mellan Roma och Roma kungsgårds stationer. Vi använde en ny elektrisk häcksax med expanderbar stång. Samtidigt pågick dressinuthyrningen som vi kör månd, tisd och fredagar, de dagar som tågen inte rullar.
Varmt välkomna att hyra dressin eller åka tåg övriga dagar.

Stoppning av banan

Mellan trafikdagarna arbetas det på banan. Stoppning ska göras i Roma och Stefan och Cenita är ute med stoppmaskinen. Stoppningen innebär att man packar makadam under sliprarna och återställer ett plant spårläge, rälsen har annars en tendens att sjunka i skenskarvarna.

Spårbygge

Några bilder från spårbygget mellan vändskivan och lokverkstaden (spår 6). Radien är snäv men spikmaskiner (som på bilden) och trallor kan rullas på spåret.
Vi har även använt vår slipersbytare för att klippa banvallarnas slänter. Foton: Ulf Johansson

Naturnära jobb är nu klara

Naturnära jobb är nu helt klara. Framförallt blev det riktigt fint när vårt nya markområde bakom vagnhall 2 blev röjt och alla vitsippor kom fram.
Varmt välkomna tillbaka i höst eller i vinter/vår!

Vy söderut av nya markområdet bakom vagnhall 2
Samma område, vy norrut

Banbesiktningen klar

Dag 2 är nu avslutad. Inga akuta fel upptäcktes på banan. Vi passade på att åtgärda några av de mindre anmärkningarna.
På Hesselby påbörjade Cenita och Stefan den yttre renoveringen av SJ Bop 878. Den vagn som vi har på långtidslån från Jädraås-Tallås Järnväg.
Ytterväggarna ska slipas och målas rödbruna. Fönstren ska renoveras. SJ-märkning ska monteras.


Årets banbesiktning – dag 1

Den 10 maj påbörjade vi årets banbesiktning inför sommarens tågtrafik som börjar den 6 juni. Vi började i Roma. Berni och Leif tog sig an växlarna och hann med även de vid Roma kungsgård, Tule och Tule grusgrop. Daniel besiktade alla trafikspår mellan Roma och Tule. Hittills har det gått bra. I morgon fortsätter vi besikta resten. Sol och varmt ser det ut att bli även i morgon


Naturnära jobb röjer vidare

De när nu klara från Roma fram till Eken. Det blev ett fantastiskt fint resultat som föreningen är så tacksamma för 🙂
Cenita och Stefan har denna vecka kört sly men vi behöver din hjälp på lördag 1 maj med att längs med banan lasta sly och gräs på kranvagnen för transport till Hesselby station. Banavdelningen har blåst bort alla fjolårslöv på Roma station och våra vägövergångar. Idag kom ett lass med bark som gåva från Gotlandsflis. Det ska användas till lekplatsen på Hesselby station.

Arbetslördag i Hesselby och det stora lyftet

Korgen till MÅJ XC 10 har förenats med ramverket. Väg- & Byggnadsgrus kranbil gjorde lyftet. Nu ser man vad det är på väg att bli av detta. Mer om projektet kan läsas på http://forening.gotlandstaget.se/maj-xc-10/
Vi lyfte samtidigt av vårt gamla omklädningsrum från kranvagnen och satte Dalhems hytt på en tralla och ställde in den i Vagnverkstaden. Det anlände grus till spårbyggen runt vändskivan. Slutligen lyftes gasblandaren till Venavagnen upp på vagnens tak.

Arbetslördag på Hesselby

I lördags påbörjade vi spårbygget från mittenspåret (spår 5) och från lokverkstaden (spår 6) i Vagnhall 1 mot vändskivan.
Mittenspåret innebär att åtkomst till smörjgropen kan ske från två håll, men först krävs en ny port, som vi ännu inte har finansiering för.
Spår 6 innebär en snäv kurvradie, som gör att vi måste prova vilka fordon som kan använda spåret.
Men det möjliggör också att en lok dras ut utanför lokverkstaden för att arbete kan ske utomhus eller att ett annat lok kan köras in i lokverkstaden.
Foton: Christer Norrby som även hade med sig grävmaskinen 🙂

Tisdag 30 mars på Hesselby

Denna vårdag där solen värmde till 15 grader pågick flera olika verksamheter på stationen. Inne i SJ Bop 878 grundmålades dörrarna. Dessa ska sedan ådringsmålas. Växellådans funktion kontrollerades i lokomotorn SJ Z4p 320. MÅJ-motorvagnen: Arbeten pågick med underredet med att kompletteringsmåla, samt att dra rör för bromsutrustningen. Banavdelningen blåste bort alla löv på stationen som samlats i växlar och mot räler och slipers. Dessa binder fukt och förkortar livslängden på sliprarna.