Föreningens aktiviteter

Vill du bli aktiv i tågtrafiken, lära dig köra ång- och motorlok och hjälpa till med renovering och underhåll av lok, vagnar och  stationsområdet? Vi behöver DIG!

IMG_3415 Alla som kan, kom ut till Hesselby och hjälp till, Kom vilken vardag som helst, eller på våra arbetslördagar.

Vardagar: Vårt gubbgäng jobbar tisdagar. Ta kontakt med Roberth Östergren
0702-274230 om du vill vara med.
Våra anställda finns på plats från måndag-torsdag. Så det finns alltid någon att fråga om vad som behöver göras!

Öppethusdag för nya aktiva – lördagen den 20 maj
Vi planerar att ha en arbetslördag som kombineras med att vi visar tågintresserade vad vi gör och vad du kan hjälpa till med!

Arbetslördagar: De aktiva samlas till arbetsdagar i första hand första och tredje lördagen i månaden under sept-maj. Välkomna till Hesselby från kl. 0900. Kaffe finns!

Repetition SÄO för deltagande i trafiken.
Tisdag 9 maj kl 18.30 på Hesselby eller
Lördag 27 maj kl. 9.30 på Hesselby

Årsmöte: Föreningens årsmöte hölls söndag 26 mars 2023 kl. 13:00 i Hesselbysalen. Förutom årsmötesförhandlingar hade vi kaffeservering.
Tåg avgick från Roma station kl. 12:30. Återtåg efter årsmötet till Roma.

Höstmöte: hölls lördagen den 22 oktober 2022 kl. 14:00.
Föredrag om järnvägens historia på Gotland samt filmvisning. Fika.


Vi behöver vara flera som deltar som aktiva i trafiken – vill du vara med som lokbiträde, konduktör eller tågbefälhavare?

Trafikutbildning anordnas under vintern 2023 i samverkan med Vuxenskolan.

Gotlands Hesselby Järnväg (GHJ) – Introduktionskurs för volontärer hos Gotlandståget

Trafikutbildning (T I och T II) våren 2023

Ledare: Staffan Beijer Tel: 070-583 05 19, ordf@gotlandstaget.se 

Plats: Hesselby Jernvägsstation, Dalhem

Tid: Torsdagar kl 18.30 – 21.

Följande dagar:
9/2           Historia, Järnvägsteknik, befattningar m.m.
23/2         Ånglok/motorlok, vagnar typ-funktion m.m.
9/3           GHJ organisation och arbetsuppgifter
23/3         GHJ säkerhetstjänst
13/4         GHJ säkerhetsordning (Säo)
27/4         GHJ säkerhetsordning (Säo)
11/5         Befattnings utbildning, Första hjälpen
20/5         lördag:  Praktiska prov och examination

Denna kurs berättigar till deltagande i trafiken som Konduktör (Tbfh), Lokbiträde, Bromsare, Biljettförsäljare m.m.

Vi har en fikapaus till självkostnadspris 30: –

Vi tar ingen kursavgift mer än att du blir medlem i Föreningen Gotlandståget Bg 271–5043, 300: – om du inte redan är det.

Är detta något för dig? Varmt välkommen!


Avrostning i säkerhetsbestämmelserna SÄO genomfördes senast 23 maj och 2 juni 2022


Tomtetåget avgår lördag 30 december 2023