Föreningens aktiviteter

Vill du bli aktiv i tågtrafiken, lära dig köra ång- och motorlok och hjälpa till med renovering och underhåll av lok, vagnar och  stationsområdet? Vi behöver DIG!

IMG_3415Alla som kan, kom ut till Hesselby och hjälp till, Kom vilken vardag som helst, eller på våra arbetslördagar.

Vardagar: Vårt gubbgäng jobbar ett par dagar i veckan med vagnrenovering mm.
Våra anställda finns på plats från 1/11 2021 månd-torsdag. Så det finns alltid någon att fråga om vad som behöver göras!

Arbetslördagar: De aktiva samlas till arbetsdagar de flesta lördagar under sept-maj.
Välkomna till Hesselby från kl. 0900
När Jernvägskaféet har öppet och serverar lunch så bjuder föreningen deltagarna i arbetslördagen på det. Kaffe finns!


Årsmöte: 
Föreningens årsmöte hålls under våren 2022 i Hesselbysalen. Förutom årsmötesförhandlingar har vi kaffeservering.

Höstmöte: Inget planerat för 2021


Utbildningar som anordnas vintern 2021/22 i samverkan med Vuxenskolan 

Vill du…
Vara med i trafiken – vara konduktör, bromsare eller tågbefälhavare?

I vinter/vår arrangerar vi en GRUNDKURS FÖR TÅGTRAFIKEN
För mer information och anmälan, kontakta Staffan Beijer 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se

Är detta något för dig? Varmt välkommen!

Avrostning SÄO meddelas våren 2022


Tomtetåget avgår söndagen den 2 jan 2022