Föreningens aktiviteter

Vill du bli aktiv i tågtrafiken, lära dig köra ång- och motorlok och hjälpa till med renovering och underhåll av lok, vagnar och  stationsområdet? Vi behöver DIG!

IMG_3415 Alla som kan, kom ut till Hesselby och hjälp till, Kom vilken vardag som helst, eller på våra arbetslördagar.

Vardagar: Vårt gubbgäng jobbar tisdagar. Ta kontakt med Roberth Östergren
0702-274230 om du vill vara med.
Våra anställda finns på plats från måndag-torsdag. Så det finns alltid någon att fråga om vad som behöver göras!

Arbetslördagar: De aktiva samlas till arbetsdagar i första hand första och tredje lördagen i månaden under sept-maj. Välkomna till Hesselby från kl. 0900. Kaffe finns!

Årsmöte: Föreningens årsmöte hölls den 26 mars i Hesselbysalen. Förutom årsmötesförhandlingar hade vi lotteri och kaffeservering.

Höstmöte: Välkomna på höstmöte lördagen den 22 oktober kl. 14:00.
Föredrag om järnvägens historia på Gotland samt filmvisning. Fika.


Vill du vara med i trafiken – som lokbiträde, konduktör, bromsare eller tågbefälhavare?

Utbildningar kommer att anordnas under vintern 2022/23.

Vintern 2021/22 anordnades i samverkan med Vuxenskolan:

GRUNDKURS FÖR TÅGTRAFIKEN
För mer information och anmälan, kontakta Staffan Beijer 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se

Är detta något för dig? Varmt välkommen!

Avrostning SÄO genomfördes 23 maj och 2 juni 2022


Tomtetåget avgår fredagen den 6 jan 2023