Föreningens aktiviteter

Vill du bli aktiv i tågtrafiken, lära dig köra ång- och motorlok och hjälpa till med renovering och underhåll av lok, vagnar och  stationsområdet? Vi behöver DIG! Se nedan:

IMG_3415Alla som kan, kom ut till Hesselby och hjälp till, Kom vilken vardag som helst, eller på våra arbetslördagar.

Vardagar: Vårt gubbgäng jobbar ett par dagar i vecka, säkrast torsdagar med underhåll, vagnrenovering mm. Om du vill vara med kontakta Gösta Hammarberg 0706-14 95 70 så berättar han när jobbargänget är igång på Hesselby.
Våra anställda finns på plats varje vardag. Så det finns alltid någon att fråga om vad som behöver göras!

Arbetslördagar: De aktiva samlas till arbetsdagar den tredje lördagen i månaden under sept-maj, se: http://forening.gotlandstaget.se/event/arbetslordag/
Välkomna till Hesselby från kl. 0900
När Jernvägskaféet har öppet och serverar lunch så bjuder föreningen deltagarna i arbetslördagen på det. Kaffe finns!

Filmkvällar: Vi träffas i Hesselby stationshus i Dalhem och ser på filmer om Tåg och pratar Tåg! Medlemmar  och andra tågintresserade hälsas välkomna. Kaffe och Smörgås finns för 30:-. Se: http://forening.gotlandstaget.se/event/filmkvall/
Vi träffas kl. 1900 första måndagen i månaden febmaj och sept-dec

Banarbetsvecka 2018: Vi anordnade en banarbetsvecka tisdag 17/4 – lördag 21/4. Vi kommer främst att arbeta med slipersbyten.
Möjlighet till övernattning på stationen finns.

Årsmöte: Föreningens årsmöte hölls lördagen den 24 mars 2018 kl. 14.00 i Hesselbysalen. Förutom årsmötesförhandlingar hade vi kaffeservering.
Se: http://forening.gotlandstaget.se/event/arsmote-2018/

Höstmöte: Lördagen 10 november 2018 kl. 14:00 anordnar vi höstmötet, ofta med ett föredrag. Vi återkommer med program.


Utbildningar som anordnades vintern 2018 i samverkan med Vuxenskolan 

Vill du…
Vara med i trafiken – vara konduktör, bromsare eller tågbefälhavare?

I vinter/vår arrangerar vi en TRAFIKKURS och en LOKFÖRARKURS
För mer information och anmälan, kontakta Staffan Beijer 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se

Är detta något för dig? Varmt välkommen!

Avrostning SÄO meddelas senare


Tomtetåget avgår lördagen den 29 dec. 2018