Aktivas sida – Turfördelning 2019

 

Tule station den 15 maj 2015

Ni är mycket välkomna att snarast anmäla er till de trafikdagar där vi har luckor!
Meddela Staffan per e-post eller ring 0705-83 05 19 vilka tjänstgöringsdagar som du kan ställa upp på. Välkommen!
Även om tjänsten är besatt kan man anmäla sig i alla fall, så gör Staffan eventuellt en omfördelning.

E-post till trafikchefen och turfördelaren Staffan Beijer
E-post till webmaster Daniel Åhlén

Senast uppdaterad den 16 aug. 2018

Datum Befattning Befattningshavare   Datum Befattning Befattningshavare
             
        2/6 S Tågklarerare Hy  
          Motorloksförare  
          Lokbiträde  
          Lokputsare  —
          Tågbefälhavare  
          Konduktör  
          Bromsare  
          Tågklarerare Roma  
          Biljettförsäljare Hy  
          Butiksförsäljare Hy  
             
             
6/6 To Tågklarerare Hy   9/6 S Tågklarerare Hy  
  Motorloksförare     Motorloksförare  
  Lokbiträde     Lokbiträde  
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare  
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare  
  Tågklarerare Roma     Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy     Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy  
             
16/6 S Tågklarerare Hy     23/6 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare       Motorloksförare
  Lokbiträde       Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  —
  Tågbefälhavare       Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör — 
  Bromsare       Bromsare
  Tågklarerare Roma        Biljettförsäljare Roma
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy  
  Tkl Roma kungsgård       Bromsarelev 
             
26/6 O Tågklarerare Hy   27/6 To Tågklarerare Hy  
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare  
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Tågklarerare Roma       Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
             
29/6 L Tågklarerare Hy   30/6 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare
  Tågklarerare Roma       Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
3/7 O Tågklarerare Hy   4/7 To Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Bromsare
  Bromsare     Tågklarerare Roma
  Tågklarerare Roma       Konduktör
  Biljettförsäljare Hy     Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
6/7 L Tågklarerare Hy   7/7 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde   Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör     Konduktör  
  Bromsare   Bromsare
  Tågklarerare Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljerttförsäljare Roma          
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
10/7 O Tågklarerare Hy   11/7 To Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör     Bromsare
  Bromsare     Konduktör
  Biljettförsäljare Roma     Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
13/7 L Tågklarerare Hy   14/7 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde       Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Tågklarerare Roma       Biljettförsäljare Roma
  Biljettförsäljare Hy     Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
17/7 O Tågklarerare Hy   18/7 To Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma     Biljettförsäljare Roma
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
20/7 L Tågklarerare Hy   21/7 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Bromsarelev     Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
24/7 O Tågklarerare Hy   25/7 To Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
27/7 L Tågklarerare Hy   28/7 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma     Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
31/7 O Tågklarerare Hy   1/8 To Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Brandbevakning       Brandbevakning  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör     Konduktör
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma     Biljettförsäljare Roma
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
3/8 L Tågklarerare Hy   4/8 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Brandbevakning       Lokputsare  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma     Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
7/8 O Tågklarerare Hy   8/8 To Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma     Biljettförsäljare Roma
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
10/8 L Tågklarerare Hy   11/8 S Tågklarerare Hy
  Motorloksförare     Motorloksförare
  Lokbiträde     Lokbiträde  
  Tågbefälhavare     Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare     Bromsare
  Biljettförsäljare Roma     Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy     Butiksförsäljare Hy
             
14/8 O Tågklarerare Hy     15/8 To Tågklarerare Hy
  Motorloksförare       Motorloksförare
  Lokbiträde       Lokbiträde
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare       Tågbefälhavare
  Konduktör       Konduktör
  Bromsare       Bromsare  
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Roma
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy
  Butiksförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy
             
17/8 L Tågklarerare Hy     18/8 S Tågklarerare Hy  
  Motorloksförare       Motorloksförare  
  Lokbiträde       Lokbiträde  
  Lokputsare       Tågbefälhavare  
  Tågbefälhavare       Konduktör  
  Konduktör       Bromsare  
  Bromsare       Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Hy  
  Biljettförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy   
  Butiksförsäljare Hy          
             
25/8 S Museijärnvägens dag          
  Stins/Tkl Hy        
  Motorloksförare B-tåg        
  Motorloksbiträde B-tåg        
  Motorloksförare P-tåg          
  Motorloksbiträde P-tåg        
  Tbf P-tåg        
  Tbf B-tåg          
  Bromsare P-tåg        
  Bromsare B-tåg        
  Biljettförsäljare Hy          
  Butiksförsäljare Hy        
  Biljettförsäljare Roma          
  Tkl Tule        
  Foto        
  Motorloksförarelev