Aktivas sida – Turfördelning 2019

Tule station den 15 maj 2015

Ni är mycket välkomna att snarast anmäla er till de trafikdagar där vi har luckor!
Meddela Staffan per e-post eller ring 0705-83 05 19 vilka tjänstgöringsdagar som du kan ställa upp på. Välkommen!
Även om tjänsten är besatt kan man anmäla sig i alla fall, så gör Staffan eventuellt en omfördelning.

E-post till trafikchefen och turfördelaren Staffan Beijer
E-post till webmaster Daniel Åhlén

Senast uppdaterad den 15 augusti 2019

Datum Befattning Befattningshavare   Datum Befattning Befattningshavare
             
        2/6 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson 
          Motorloksförare Kenneth Landgren 
          Lokbiträde Torbjörn Andersson 
          Lokputsare  —
          Tågbefälhavare Staffan Beijer
          Konduktör  
          Bromsare Berni Gumauskas 
          Tågklarerare Roma  
          Biljettförsäljare Hy  
          Butiksförsäljare Hy  
             
             
6/6 To Tågklarerare Hy Raimo Johansson   9/6 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson 
  Motorloksförare Torbjörn Andersson     Motorloksförare Christer Norrby 
  Lokbiträde Berni Gumauskas     Lokbiträde  
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare A Svensson/D Åhlén     Tågbefälhavare Anders Svensson 
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Rune Hallviden     Bromsare  
  Tågklarerare Roma Staffan Beijer     Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy  
             
16/6 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson    23/6 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Tommy Bergholm     Motorloksförare Torbjörn Andersson
  Lokbiträde Torbjörn Andersson     Lokbiträde Anders Sandgren
  Lokputsare       Lokputsare  —
  Tågbefälhavare Maja Markhouss      Tågbefälhavare Maja Markhouss
  Konduktör       Konduktör — 
  Bromsare Lars-Åke Holmgren      Bromsare Lars-Åke Holmgren
  Tågklarerare Roma       Tågklarerare Roma Staffan Beijer
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy  
  Tkl Roma kungsgård       Tkl Tule Åke Paulsson
             
26/6 O Tågklarerare Hy Raimo Johansson   27/6 To Tågklarerare Hy Bengt Nilsson 
  Motorloksförare Anders Sandgren     Motorloksförare Berni Gumauskas
  Lokbiträde Tommy Bergholm     Lokbiträde Gösta Hammarberg
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Daniel Åhlén     Tågbefälhavare Staffan Beijer 
  Konduktör       Konduktör Rune Hallviden 
  Bromsare Berni Gumauskas     Bromsare Anders Sandgren
  Tågklarerare Roma Staffan Beijer      Tågklarerare Roma Roberth Östergren 
  Biljettförsäljare Ra Lars-Åke Holmgren      Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
             
29/6 L Tågklarerare Hy Staffan Beijer   30/6 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Tommy Bergholm     Motorloksförare Berni Gumauskas
  Lokbiträde Jan Milton     Lokbiträde Thomas Gumauskas
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Roberth Östergren     Tågbefälhavare Anders Svensson
  Konduktör Åke Paulsson      Konduktör  
  Bromsare Tilman D Thulesius      Bromsare  
  Tågklarerare Roma       Tågklarerare Roma Staffan Beijer 
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
3/7 O Tågklarerare Hy Bengt Nilsson   4/7 To Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Tommy Bergholm     Motorloksförare Erik Tofftén
  Lokbiträde Erik Tofftén     Lokbiträde Håkan Borg
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Daniel Åhlén     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör Staffan Beijer      Bromsare  
  Bromsare Håkan Borg     Tågklarerare Roma Staffan Beijer
  Tågklarerare Roma Rune Hallviden      Konduktör  
  Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson     Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
6/7 L Tågklarerare Hy Raimo Johansson   7/7 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Erik Tofftén     Motorloksförare Tommy Bergholm
  Lokbiträde Jan Milton     Lokbiträde Erik Tofftén
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Staffan Beijer     Tågbefälhavare Maja Markhouss
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare  
  Tkl Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Roma          
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
10/7 O Tågklarerare Hy Bengt Nilsson   11/7 To Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Erik Tofftén     Motorloksförare Erik Tofftén
  Lokbiträde Anders Sandgren     Lokbiträde H Borg/J Milton
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Daniel Åhlén     Tågbefälhavare Staffan Beijer
  Konduktör       Bromsare  
  Bromsare Håkan Borg     Konduktör  
  Tkl Roma Staffan Beijer     Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson      Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
13/7 L Tågklarerare Hy Rune Hallviden   14/7 S Tågklarerare Hy Torbjörn Andersson
  Motorloksförare Erik Tofftén     Motorloksförare Anders Sandgren
  Lokbiträde Jan Milton      Lokbiträde Lars-Åke Holmgren
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Anders Svensson     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare  
  Tågklarerare Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
17/7 O Tågklarerare Hy Bengt Nilsson   18/7 To Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Tommy Bergholm     Motorloksförare Håkan Borg
  Lokbiträde Håkan Borg      Lokbiträde Lars-Åke Holmgren
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Staffan Beijer     Tågbefälhavare Staffan Beijer
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare  
  Biljettförsäljare Roma       Tkl Roma el Konduktör Berni Gumauskas
  Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson      Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
20/7 L Tågklarerare Hy Raimo Johansson   21/7 S Tågklarerare Hy Torbjörn Andersson
  Motorloksförare Erik Tofftén     Motorloksförare Erik Tofftén
  Lokbiträde Tommy Bergholm     Lokbiträde Thomas Gumauskas 
  Tågbefälhavare Maja Markhouss     Tågbefälhavare Berni Gumauskas
  Konduktör Stig Ekblom     Konduktör Stig Ekblom 
  Bromsare       Bromsare  
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
24/7 O Tågklarerare Hy Bengt Nilsson   25/7 To Tågklarerare Hy Rune Hallviden
  Motorloksförare Tommy Bergholm     Motorloksförare Håkan Borg
  Lokbiträde Håkan Borg     Lokbiträde Lars-Åke Holmgren
  Lokputsare Rune Hallviden      Lokputsare  
  Tågbefälhavare       Tågbefälhavare Staffan Beijer
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare  
  Tkl Roma Staffan Beijer      Biljettförsäljare Roma Daniel Åhlén
  Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson      Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
27/7 L Tågklarerare Hy Raimo Johansson   28/7 S Tågklarerare Hy Roberth Östergren
  Motorloksförare Anders Sandgren     Motorloksförare Torbjörn Andersson
  Lokbiträde Jan Milton     Lokbiträde Jan Milton
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Anders Svensson     Tågbefälhavare Peter Doolk
  Konduktör Stig Ekblom      Konduktör Stig Ekblom 
  Bromsare       Bromsare  
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Roma Lars-Åke Holmgren 
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
31/7 O Tågklarerare Hy Bengt Nilsson   1/8 To Tågklarerare Hy Rune Hallviden
  Motorloksförare Erik Tofftén     Motorloksförare Anders Sandgren
  Lokbiträde Håkan Borg     Lokbiträde Håkan Borg
  Brandbevakning       Brandbevakning  
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare  
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Berni Gumauskas     Bromsare Erik Tofftén
  Tkl Roma Staffan Beijer     Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson      Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
3/8 L Tågklarerare Hy Raimo Johansson   4/8 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Erik Tofftén     Motorloksförare Torbjörn Andersson
  Lokbiträde Anders Sandgren     Lokbiträde Sven Block
  Brandbevakning       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör       Konduktör Anna-Karin Ring 
  Bromsare       Bromsare  
  Biljettförsäljare Roma Lars-Åke Holmgren     Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
7/8 O Tågklarerare Hy Bengt Nilsson   8/8 To Tågklarerare Hy Berni Gumauskas 
  Motorloksförare Håkan Borg     Motorloksförare Håkan Borg
  Lokbiträde Erik Tofftén     Lokbiträde Erik Tofftén
  Tågbefälhavare Daniel Åhlén     Tågbefälhavare Staffan Beijer
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare Thomas Gumauskas
  Tkl Roma Raimo Johansson     Biljettförsäljare Roma Lars-Åke Holmgren
  Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson      Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
10/8 L Tågklarerare Hy Rune Hallviden   11/8 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Berni Gumauskas     Motorloksförare Torbjörn Andersson
  Lokbiträde Staffan Beijer/ Anders Sandgren     Lokbiträde  
  Tågbefälhavare Anders Svensson     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare  
  Biljettförsäljare Roma       Tkl Roma Anders Svensson 
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
14/8 O Tågklarerare Hy Bengt Nilsson    15/8 To Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Tommy Bergholm      Motorloksförare Anders Sandgren
  Lokbiträde Erik Tofftén      Lokbiträde Erik Tofftén
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Daniel Åhlén      Tågbefälhavare Daniel Åhlén
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare       Bromsare  
  Biljettförsäljare Roma Anna-Karin Ring      Biljettförsäljare Roma Anna-Karin Ring 
  Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson      Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
17/8 L Tågklarerare Hy Raimo Johansson    18/8 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson  
  Motorloksförare Erik Tofftén      Motorloksförare Håkan Borg 
  Lokbiträde Tommy Bergholm      Lokbiträde Mattias Eldnor 
  Lokputsare       Tågbefälhavare Peter Doolk 
  Tågbefälhavare Berni Gumauskas      Konduktör  
  Konduktör       Bromsare  
  Bromsare       Biljettförsäljare Roma Anna-Karin Ring   
  Biljettförsäljare Roma Anna-Karin Ring        Biljettförsäljare Hy  
  Biljettförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen         
             
25/8 S Museijärnvägens dag          
  Stins/Tkl Hy          
  Motorloksförare B-tåg          
  Motorloksbiträde B-tåg          
  Motorloksförare P-tåg          
  Motorloksbiträde P-tåg          
  Tbf P-tåg          
  Tbf B-tåg          
  Bromsare P-tåg          
  Bromsare B-tåg          
  Biljettförsäljare Hy          
  Butiksförsäljare Hy          
  Biljettförsäljare Roma          
  Tkl Tule          
  Foto          
  Motorloksförarelev